Fundamentele Analyse: BNP Paribas BNP Paribas

maandag 5 augustus 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000131104 EUR 8.3 6.05 Nee Financiële waarden

BNP Paribas is een manusje van alles als het gaat om de bankactiviteiten. Dit is enerzijds goed voor de spreiding, anderzijds is er niet bij alle onderdelen duidelijke synergie. Hierdoor kan de kapitaalallocatie suboptimaal zijn. Internationaal kent de bank een redelijke spreiding, waarbij Frankrijk en Italië de thuismarkten zijn. Juist deze twee Europese landen vinden wij minder interessant als het om de bankomstandigheden gaat. Daarnaast is de kapitaalratio in vergelijking met de Europese banken vrij laag. De korting in de waardering ten opzichte van het gemiddelde van de Europese banken achten wij dan ook terecht.

Een van de grootste banken wereldwijd met Frankrijk en Italië als thuismarkt

BNP Paribas is in 2000 ontstaan uit de fusie tussen Banque Nationale de Paris en Paribas en behoort tot de grootste financiële instellingen wereldwijd. De bank is zowel geografisch als naar activiteiten breed gediversifieerd en is aanwezig in ongeveer 80 landen. BNP Paribas verschaft zakenbankdiensten, consumentenbankdiensten en vermogensbeheer. Frankrijk en Italië zijn de thuismarkten voor BNP Paribas. Het bedrijf behaalde in 2018 een netto inkomen van €7,5 mld op een omzet van €42,5 mld. Hierbij werd 37% van de omzet gerealiseerd in de thuismarkten, 38% in het internationale segment en 25% bij de zakenbank.

Omzet boven verwachting, gedreven door betere handelsprestaties. Groei kapitaalpositie iets beter dan verwacht, doelstelling komt in zicht

BNP Paribas rapporteerde over het tweede kwartaal een aangepast nettoresultaat van € 2,5mld, een groei van 3% jaar op jaar (joj) en 20% hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. De omzet was vlak op jaarbasis maar viel daarmee 3% hoger uit dan de consensusverwachting. Vooral de handelsinkomsten waren hoger dan verwacht en vergeleken met de Amerikaanse banken best sterk op jaarbasis. In de thuismarkten (Frankrijk, Italië en België) waren de omzetten nagenoeg vlak en stegen de kosten met een half procent. Het internationale segment boekte een omzetgroei van 3%, maar valuta’s hadden een negatieve impact op de kosten; deze stegen met 4,3% joj. De algehele kosten stegen met 1% ten opzichte van een jaar geleden. De kredietkosten daalden met 9,5% en kwamen daarmee 20% lager uit dan verwacht. De kapitaalpositie steeg met 20 basispunten (bps) ten opzichte van het eerste kwartaal naar 11,9%, 10 bps meer dan verwacht. Hiermee komt de doelstelling van 12% steeds dichterbij.

Korting in waardering

Mooie resultaten voor BNP Paribas, al werden deze voornamelijk gedreven door volatielere inkomsten. Toch zijn de prestaties van de handelsinkomsten positief voor de bank en kan dit de noodzaak om fors in deze divisie te snijden verlagen. In de eerste helft van 2019 is er nu voor €1,5 mld aan kosten bespaard, waarmee het doel van €1,8 mld voor 2019 binnen handbereik is. De risicokosten als percentage van het leningentotaal daalden ten opzichte van het voorgaande kwartaal, wat de resultaten ten goede kwam. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding en tastbare boekwaarde van respectievelijk 7 en 0,6 tegenover een gemiddelde voor Europese banken van 8,2 en 0,8. Vooralsnog vinden wij deze korting terecht, gezien de aanhoudende zorgen over de omzettrends en een relatief lage kapitaalpositie ten opzichte van de Europese banken.

Kansen

  • De kredietportefeuille is internationaal goed gediversifieerd en is daardoor minder gevoelig voor regionale tegenvallers dan die van andere Franse banken.
  • Het bank-verzekeraarmodel dat BNP Paribas in Frankrijk en de Benelux hanteert, zorgt voor een sterke positionering richting consumenten. Doordat de bank ook actief is als vermogensbeheerder, weet het een groot gedeelte van de waardeketen te benutten.
  • In tegenstelling tot directe concurrenten bleef BNP Paribas winstgevend tijdens en na de kredietcrisis dankzij stabiele inkomsten bij de retailbank.

Risico's

  • BNP Paribas heeft een relatief grote blootstelling aan Italië. De bank heeft een grote positie in Italiaanse staatsobligaties in zijn portefeuille en heeft ook operationele activiteiten in het land. Gezien de politieke en economische spanningen in dit land vertegenwoordigt dit een significant risico.
  • BNP Paribas is actief in een breed scala aan bancaire activiteiten, waarbij de tussenliggende synergie bij sommige onderdelen niet volledig duidelijk is. Dit kan leiden tot een suboptimale allocatie van kapitaal, wat vervolgens op de resultaten kan drukken.
  • De kapitaalratio is in internationale context nog altijd aan de lage kant.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 45,834 op BNP Paribas 9,6 5,29 5,31 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 40,72 op BNP Paribas 4,9 10,41 10,43 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 54,377 op BNP Paribas 12,7 3,99 4,01 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 58,183 op BNP Paribas 6,5 7,80 7,82 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van BNP Paribas bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.