Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Handelsoorlog leidt tot winstnemingen

dinsdag 6 augustus 2019

Nou, dat was geen lekker begin van de week. In reactie op de zwakkere wisselkoers van de Chinese yuan stonden aandelenbeurzen gisteren wereldwijd zwaar onder druk. Beleggers vluchtten naar de uitgang, richting veilig geachte beleggingen.

Vrees voor valutaoorlog…

De vrees voor een nieuw hoofdstuk in de handelsoorlog, namelijk een valutaoorlog, leidde tot heftige reacties op de beurzen. Geruststellende woorden van de baas van de Chinese centrale bank, die meedeelde dat de munt niet als wapen zal worden ingezet, vonden geen gehoor bij beleggers. Een verdere devaluatie of depreciatie van de yuan is ook niet logisch, omdat dit kan leiden tot een kapitaalvlucht uit China zoals we eerder in 2015 hebben gezien. Dit zal de Chinese centrale bank en ook de Chinese regering willen voorkomen.

… leidt tot vlucht naar veilige havens

Het was dringen bij de uitgang van de aandelenmarkten, terwijl de vraag naar veilige havens zoals de Japanse yen en goud groot was. En ook de Bitcoin wordt tegenwoordig blijkbaar gezien als een soort veilige haven, gelet op de negatieve correlatie met aandelenmarkten. Hier heb ik nog wel wat vraagtekens bij, maar de meningen zijn verdeeld. Kapitaalmarktrentes daalden nog wat verder vanwege de grote vraag naar veilig geachte staatsobligaties. Inmiddels noteert zo'n $14.500 miljard aan bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (‘investment grade’), oftewel 25% van het totaal, tegen een negatieve effectieve rente. Voorsorterend op nieuwe stimuleringsmaatregelen door centrale banken wordt er al volop gekocht door beleggers. De rente op de Duitse 10-jarige staatsobligatie, de Bund, daalde gisteren nog eens 2 basispunten naar -0,52%, weer een nieuw record. Europese aandelenmarkten openden flink lager en wisten gedurende de handelsdag ook niet meer te herstellen. De Stoxx Europe 600-index verloor uiteindelijk 2,3% en sloot op het laagste niveau sinds mei.

Meevallende macrocijfers genegeerd

De angst voor een verder escalerende handelsoorlog overheerste en macro-economische cijfers werden compleet genegeerd. Er kwamen iets beter dan verwachte inkoopmanagersindices uit Italië (51 tegenover 50,1 verwacht) en Frankrijk (51,9 tegenover 51, 7 verwacht), landen die het eerder dit jaar juist slecht deden maar nu tekenen van groeiherstel laten zien. Inkoopmanagersindices uit Duitsland (50,9 tegenover 51,4) en Spanje (51,7 tegenover 52 verwacht) vielen echter wat tegen. De index van de eurozone als geheel kwam uit op 51,5, conform een eerdere schatting. Een getal net boven de 50 punten wijst op een matige economische groei van 0,1%-0,2% (kwartaal op kwartaal) maar dus geen recessie. Maar beleggers hadden dus geen ogen en oren naar cijfers en het was vooral de angst die overheerste. De sterke daling van de afgelopen dagen lijkt ons echter wel wat overdreven. Later vandaag publiceren we een commentaar over de turbulentie op de beurzen met meer achtergrondinformatie en onze visie. Houd onze website vanmiddag dus goed in de gaten.   S&P 500 levert 3% in, Nasdaq daalt 3,5%

Ook op Wall Street was de stemming negatief. Na een lagere opening zakten de aandelenkoersen steeds verder weg, om in het laatste kwartier nog een klein beetje te herstellen. De schade voor de S&P 500-index bedroeg 3%, de grootste daling van dit jaar. Alle sectoren sloten lager. De Nasdaq-index verloor zelfs 3,5%. Aandelen die dit jaar het sterkst zijn gestegen, kregen de hardste klappen. Ook in New York hadden beleggers geen aandacht voor macrocijfers. De ISM Non-manufacturing index, de inkoopmanagersindex van de dienstensector, is vorige maand gedaald van 55,1 naar 53,7 punten, het laagste niveau sinds 2016. Daartegenover stond een stijging van de Markit US Services PMI, ook een inkoopmanagersindex maar dan van onderzoeksbureau Markit. Deze is vorige maand juist gestegen van 52,2 naar 53 punten, het hoogste niveaus sinds april dit jaar. Wat tegenstrijdige signalen dus, maar ze wijzen niet op een aanstaande recessie.

Amerikaanse staatsobligaties gewild

Ook in de VS was er een grote vraag naar veilige havens. Rentes op Amerikaans staatspapier doken omlaag. De 10-jaarsrente daalde met 14 basispunten naar 1,52%, het laagste niveau sinds oktober 2016. Maar ook de 2- en 30-jaarsrente doken met 14 basispunten omlaag. Inmiddels heeft de markt vier renteverlagingen van 0,25% door de Fed tot eind 2020 ingeprijsd. Dat lijkt ons wat te veel van het goede. Wel gaan we ervan uit dat de Fed de rente in september met nog eens 0,25% zal verlagen.   Yuan verzwakt niet verder

De stemming op de Aziatische markten lijkt op het moment van schrijven iets te stabiliseren, nadat de Chinese centrale bank de yuan niet verder heeft laten verzwakken. De munt noteert op het vasteland van China nu 7,04 (USD/CNY) tegenover de dollar. Hiermee lijkt de Chinese centrale bank te ondersteunen wat ze gisteren heeft gezegd, namelijk de munt niet te zullen gebruiken als wapen in het handelsconflict. Volgens mij is dit niet de echte reden maar zijn ze vooral bang voor een kapitaalvlucht, wat het land nog veel verder zal schaden. Beleggers reageren in ieder geval opgelucht nu een valutaoorlog minder aannemelijk lijkt.

Aziatische beurzen herstellen iets

Na een lagere opening als gevolg van de zware verliezen op Wall Street, herstellen de meeste Aziatische beurzen iets. De beurzen van India en Thailand kleuren zelfs groen. De yen is wat verzwakt en dat zien we meteen terug op de Japanse beurzen. De Nikkei-index heeft het verlies teruggedrongen tot 0,65% en in Hongkong koerst de Hang Seng-index 1% lager. De beurzen op het vasteland van China noteren rond de 1,5% lager. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices zijn ook wat opgeveerd en staan op het moment van schrijven 0,2% hoger. We verwachten dan ook een voorzichtig hogere opening van de Europese beurzen, maar houden rekening met flinke beweeglijkheid. Eens kijken of we vandaag iets van een bodem gaan zien. Technische indicatoren staan inmiddels op 'oververkocht', waardoor een opleving best mogelijk is.   Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Nederlandse inflatiecijfers en cijfers over Duitse fabrieksorders. Voor die laatste wordt een voorzichtige plus van 0,5% verwacht (op maandbasis). Het zou mooi zijn als we eens een meevaller uit Duitsland zien. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Beiersdorf, GEA Group, Emerson Electric en Allergan.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 12214,58 op DAX 9,9 13,62 13,63 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 10888,97 op DAX 5,0 26,88 26,89 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 14420,0 op DAX 10,3 13,17 13,18 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 14850,0 op DAX 7,7 17,67 17,68 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 6 augustus 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.