Fundamentele Analyse: KBC Group KBC Group - Solide bank-verzekeraar, ook actief in Oost-Europa

vrijdag 9 augustus 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003565737 EUR 11.4 5.89 Ja Financiële waarden

Solide bank-verzekeraar, ook actief in Oost-Europa

KBC heeft sterke wortels en een loyale klantenbasis in de thuismarkt, waardoor de bank profiteert van schaalvoordeel en een grote en stabiele depositobasis. Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid. De kapitaal- en liquiditeitsposities zijn bovendien sterk. De winstgevendheid van de bank-verzekeraar is vrij hoog in vergelijking met andere Europese banken. Dit is echter voldoende verdisconteert in de premie in de waardering ten opzichte van de Europese bankensector.

Belgische bank met significante exposure naar Oost-Europa

KBC Group is een van de grootste financiële instellingen van België en heeft een sterke positie in Centraal- en Oost-Europa (CEE), waar het een tweede thuismarkt heeft gecreëerd. De bank heeft meerdere private banks gekocht in verschillende Europese landen en opereert volgens het bank-verzekeraarmodel. Hierbij creëert de bank cross-sellingkansen voor zijn producten; zo heeft bijvoorbeeld 88% van de hypotheekhouders in België ook een opstalverzekering bij KBC. De bank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis door bovengemiddelde investeringen in CEE en Ierland (waar de crisis een hoge tol eiste) en door de grote portefeuilles met gestructureerde kredietproducten. KBC heeft daarom overheidssteun en overheidsgaranties geaccepteerd. Het concern heeft alle staatssteun ruim voor de deadline terugbetaald.

Rente-inkomsten vallen tegen, operationele kosten lager dan verwacht. Hoge winstgevendheid en sterke kapitaalpositie maken dividendrendement interessant

KBC Group rapporteerde een aangepaste nettowinst over het tweede kwartaal van €745 mln, een groei van 4% jaar op jaar (joj) en 4% boven de gemiddelde analistenverwachting. De omzet steeg met 3% joj maar bleef daarmee wel 2% achter bij de verwachting. De netto rente-inkomsten vielen 1% lager uit dan verwacht door margedruk in België. Daarnaast bleven de resultaten uit schadeverzekeringen (8% lager) en de handelsinkomsten (een verlies van €2 mln, waar een winst van €38 mln verwacht werd) achter bij de consensusverwachting. Wel wist de Belgische bank-verzekeraar meer fee-inkomsten te genereren uit beleggings- en verzekeringsproducten. De kosten waren op jaarbasis vlak en daarmee in lijn met de verwachtingen. Onderliggend vielen de operationele kosten lager uit dan verwacht, maar vielen de kosten in verband met nieuwe regelgeving iets hoger uit en was er een eenmalige kostenpost van €4 mln. De kredietkosten waren lager dan verwacht, met een paar eenmalige positieve posten, wat het nettoresultaat stuwde. De kapitaalpositie bleef vlak op 15,6%, waar analisten gemiddeld een verlaging met 20 basispunten hadden verwacht.

Premie in de waardering terecht

Licht tegenvallende resultaten, ondanks het hoger dan verwachte resultaat onder de streep. Het management liet zich negatief uit over de verwachtingen voor de rente-inkomsten in 2019. Het verwacht niet dat de bovenkant van de gestelde range van €4,55-4,65 mld gehaald zal worden. Het gemiddelde van de analistenverwachtingen staat op dit moment nog op €4,63 mld. KBC behaalt een van de hoogste percentages als het gaat om de winstgevendheid op het eigen vermogen. Maar met de huidige premie in de waardering lijkt dit grotendeels ingeprijsd. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding en tastbare boekwaarde van respectievelijk 9,4 en 1,4 tegenover het gemiddelde van de Europese bankensector van 7,8 en 0,8. Gezien de recente koersdalingen ziet het dividendrendement (6,5% tegenover 6,7% voor Europese banken) er interessant uit, in combinatie met de hoge mate van winstgevendheid en de sterke kapitaalpositie.

Kansen

  • De bank onderscheidt zich door zijn krachtige uitvoering van het bank-verzekeraarmodel in combinatie met een sterke marktpositie. Dit model kan KBC verder uitrollen buiten zijn thuismarkten.
  • Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid.
  • De kapitaalpositie is sterk verbeterd dankzij de goede kasstroomopwekking en kapitaalemissies. Hierdoor is de bank goed gepositioneerd om de dividenduitkering minimaal op peil te houden, of te verhogen.

Risico's

  • KBC heeft een grote portefeuille met Ierse en Oost-Europese leningen waarvan de verliezen minder worden, maar nog steeds groot zijn.
  • Als de Europese economie afzwakt, kunnen de opkomende markten in Oost-Europa waar KBC actief is relatief harder geraakt worden dan de Westerse markten. Dit zou KBC disproportioneel kunnen raken ten opzichte van andere Europese banken.
  • Door de huidige lage rentes kunnen de netto rente-inkomsten verder onder druk komen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 60,62 op KBC 10,6 6,17 6,29 +4,01 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 52,23 op KBC 4,5 14,56 14,68 +1,67 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 71,3 op KBC 12,6 5,15 5,27 -4,40 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 71,3 op KBC 12,6 5,15 5,27 -4,40 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van KBC Group bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.