Fundamentele Analyse: ABN Amro ABN Amro

dinsdag 13 augustus 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011540547 EUR 6.8 9.27 Ja Financiële waarden

De activiteiten van ABN Amro zijn sinds de opsplitsing in 2008 vooral gericht op Nederland. De bank is daarbij sterk afhankelijk van zijn stabiele en goed renderende retailactiviteiten (dagelijkse bankzaken voor particulieren en het mkb). De aantrekkende Nederlandse economie, de goede kredietkwaliteit van de leningenportefeuilles, de positie van marktleider op gebied van private banking en de sterke kapitaalpositie maken de bank relatief aantrekkelijk. De waardering ligt in lijn met het gemiddelde van de andere Europese banken in ons beleggingsuniversum. Negatieve factor is de vrij grote blootstelling aan rente-inkomsten, waardoor ABN Amro kwetsbaar is voor de renteontwikkeling. Gezien de huidige vooruitzichten daarvoor, moet de bank het dan ook vooral hebben van kostenverlagingen. Wel vormt het dividendbeleid een positieve factor voor de investmentcase. Toch zien wij het aandeel bij de huidige waardering, die in lijn ligt met de Europese banken in ons universum, als volledig gewaardeerd.

Toonaangevende bank met dominante positie in Nederland

ABN Amro (ABN) is een toonaangevende bank in Nederland. Zij is grotendeels afhankelijk van retail banking (bankproducten voor consumenten) en private banking (financiële diensten voor vermogende particulieren). Ongeveer een derde van de winst komt uit corporate banking (services aan het bedrijfsleven). Het aandeel van ABN in de retailbankingmarkt in Nederland is 20 à 25%. De bank bezit in ABN Amro MeesPierson bovendien de grootste private bank van Nederland en bezet daarmee op basis van beheerd vermogen de derde plaats in Duitsland en vierde in Frankrijk. ABN realiseert ongeveer 80% van haar operationele winst in Nederland. De bank is relatief afhankelijk van haar netto rentemarge (70%) en in mindere mate van provisiebaten (20%). De kredietportefeuille bestaat voor het grootste gedeelte uit hypotheken. Bedrijfskredieten zijn goed voor ongeveer een derde van de totale portefeuille. De Nederlandse staat heeft nog 56% van de aandelen in bezit maar heeft de intentie dit belang in de komende jaren te verkopen.

Goede resultaten overschaduwd door verplichte (her)controle vijf miljoen Nederlandse bankklanten

ABN Amro rapporteerde over het tweede kwartaal een nettoresultaat van €639 mln, jaar op jaar (joj) vrijwel gelijk, maar daarmee wel 9% hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. De omzet viel 4% hoger uit dan verwacht, voornamelijk door eenmalige posten, maar ook de rente-inkomsten overtroffen de consensusverwachting van analisten. Daartegenover stonden de kosten, die 6% hoger uitvielen dan verwacht. Aangepast voor een eenmalige post vielen de kosten echter 3% lager uit dan verwacht. Vooral de kredietkosten vielen lager uit dan de consensus, wat bijdroeg aan de nettowinst. De netto rentemarge steeg met acht basispunten (bp) dankzij eenmalige posten. Zonder deze posten was dat 3 basispunten, terwijl analisten slechts op een stijging van 1 bp gerekend hadden. Hoewel de cost-incomeratio op 56,4% een procentpunt hoger uitviel dan verwacht, bleef de kapitaalratio met 18% stabiel ten opzichte van het voorgaande kwartaal dankzij de lagere post risicogewogen activa en solide organische kapitaalgeneratie. De analistenverwachting was een daling van de kapitaalratio met 20 bp.

Waardering globaal in lijn met sector

Alles bij elkaar een sterk kwartaal, maar de aankondiging van toezichthouder DNB dat ABN Amro haar 5 miljoen retailklanten niet voldoende screent op verdachte activiteiten, gooide roet in het eten. De bank moet investeren om de screening op peil te krijgen, waardoor de kosten stijgen terwijl ABN Amro deze juist wil verlagen. Daarnaast kan DNB een boete opleggen, al lijkt het er vooralsnog op dat die geen grote invloed zal hebben op het bedrijfsresultaat. De Rabobank kreeg eerder een boete van €1 mln voor een soortgelijk probleem. De grote blootstelling aan renteproducten vormen een negatieve factor voor de vooruitzichten, maar de solide kapitalisatie van de bank is weer gunstig voor het vermogen van de bank om kapitaal uit te keren aan de aandeelhouders. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding 7,3 en een tastbare-boekwaarderatio van 0,7 tegenover gemiddeld 7,7 respectievelijk 0,8 van de Europese bankensector. Wij zien dit als een realistische waardering, gezien de huidige kansen en risico’s. Het dividendrendement van 8,5% is wel hoger dan het gemiddelde van de Europese bankensector (6,7%).

Kansen

  • De stabiele retail-banking- en private-bankingactiviteiten bieden een aantrekkelijk rendement op het eigen vermogen, bij een relatief aantrekkelijk risico-rendementsverhouding.
  • De Nederlandse economie groeit gestaag, de huizenmarkt trekt nog steeds aan en de vertrouwensindicatoren stijgen. Dit biedt goede vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van de leningenportefeuilles en voor verdere groei van de kredieten.
  • ABN Amro heeft een sterke kapitaalopwekking, die de financiële ruimte biedt om tegenvallers op te vangen. En als wordt besloten dat de huidige buffers voldoende zijn, kan ABN Amro overgaan tot extra uitkeringen aan de aandeelhouders in de vorm van dividend of de inkoop van eigen aandelen.

Risico's

  • De ECB, de Europese toezichthouder, is van plan om de regels voor de kapitaalpositie van banken aan te scherpen. Volgens de nieuwe voorstellen moeten tegenover uitstaande leningen grotere kapitaalbuffers worden aangehouden, als het gaat om hypotheekleningen. Mochten deze regels worden ingevoerd, dan zal ABN Amro, met haar relatief grote blootstelling aan hypotheken, harder worden geraakt dan sommige concurrenten.
  • ABN Amro’s omzet is grotendeels afhankelijk van haar rente-inkomsten. Deze zijn goed voor meer dan 70% van de omzet, tegenover gemiddeld 58% voor de sector. De bank is dus relatief sterk gevoelig voor een langer laag blijvende rente.
  • ABN Amro is sterk afhankelijk van haar activiteiten in Nederland. De Nederlandse markt is vrij volwassen en biedt slechts beperkte groeikansen. Bovendien is de beperkte geografische diversificatie een nadeel als de Nederlandse economie minder goed presteert.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 14,141 op ABN AMRO 9,8 1,56 1,59 +24,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 12,438 op ABN AMRO 4,7 3,27 3,30 +10,79 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 17,027 op ABN AMRO 9,0 1,70 1,73 -15,31 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 18,308 op ABN AMRO 5,2 2,98 3,01 -9,38 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ABN Amro bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.