Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Haalt Duitse regering de hand van de knip?

dinsdag 20 augustus 2019

Zal het dan toch echt? De berichten over economische stimulering in Duitsland door de regering-Merkel worden de afgelopen dagen steeds sterker. Dat daarvoor een bedrag vijftig miljard euro zou klaarstaan, viel in goede aarde bij beleggers. 

Duitse economie minder vitaal dan vroeger

Op basis van de laatste cijfers en de economische krimp van 0,1% in het tweede kwartaal is de kans groot dat Duitsland al in recessie is. De definitie daarvoor is immers: twee opeenvolgende kwartalen met negatieve economische groei (krimp dus). Het ooit zo geprezen exportland van industriegoederen zit in zwaar weer. De Amerikaans-Chinese handelsspanningen en de problemen in de autosector remmen de groei sterk af. De veerkrachtige consumentenmarkt geeft nog tegenwicht, maar de druk wordt ook daar steeds sterker. 

Roep om soepeler begrotingsregels EU begrijpelijk

Het is te hopen dat, in plaats van te reageren vanuit de afgebakende Europese politieke beleidslijnen, nu eens een stimuleringsbeleid komt dat vooruitloopt op de te verwachten economische ontwikkelingen. Door meer overheidsuitgaven en -investeringen kan de groei in Europa, qua groei de zwakste regio in de wereld, worden aangezwengeld. Wat dat betreft, is de strijd te begrijpen van de Italiaanse vicepremier Salvini, die graag groen licht van ‘Brussel’ wil om de Italiaanse overheidsschuld te verhogen voor meer financiële armslag. 

Gunstig scenario voor risicovolle beleggingen

Zoals gezegd, reageerden beleggers positief op de berichten uit Berlijn. Meer stimulering door de Duitse federale overheid betekent ook: meer aanbod van staatsleningen en mogelijk iets meer groei en inflatie. Het is dan ook niet meer dan logisch, dat na de enorme rally op de obligatiemarkten in de afgelopen weken er gisteren wat winst werd genomen op Europees staatspapier. De toonaangevende Duitse tienjaarsrente steeg met 4 basispunten naar -0,65% en trok de marktrentes op andere Europese staatsobligaties mee omhoog. Een scenario van meer ‘fiscale stimulering’ (stimulering via de begroting), in combinatie met meer ‘monetaire stimulering’ (centrale-bankstimulering door de ECB) zou gunstig zijn voor risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen. 

Test voor markt: veiling Duitse 30-jarige staatslening à 0%

Inmiddels krijgen veel kredietwaardig geachte landen via negatieve obligatierentes een vergoeding voor het lenen van kapitaal: zo graag willen beleggers ‘veilige’ beleggingen. Maar voor deze niet te stelpen vraag naar langlopende, veilig geachte staatsobligaties volgt morgen en goede test voor de markt. Er worden dan onder andere nieuwe Duitse, dertig jaar lopende staatsobligaties met een rentecoupon van 0% geveild. Ben erg benieuwd hoe die veiling wordt ontvangen.   

Verder herstel te verwachten bij ontspanning VS-China

Na de koerswinst van afgelopen vrijdag veerden de Europese beurzen gisteren nog wat verder op. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 1,1% onder aanvoering van aandelen uit de sector energie (+2,1%) die profiteerden van een hogere olieprijs. Deze steeg gisteren met bijna 2% na nieuwe berichten over onrust in het Midden-Oosten. Ook alle ander andere aandelensectoren eindigden met winsten (van 0,7% of meer). De AEX eindigde 1,1% hoger en de DAX won 1,3%. De risicopremies op bedrijfsobligaties daalden flink. Het was dus een ‘risk-on’-dagje op de beurzen, in alle beleggingscategorieën. Bij verdere ontspanning van de handelsvete tussen de VS en China kan het herstel nog wel even doorgaan.

Wall Street reageert positief op signalen handelsrelaties... 

De positieve geluiden over de handelsbesprekingen en de bekendmaking van hernieuwd uitstel (met negentig dagen) van de Amerikaanse sancties tegen Huawei werden op Wall Street positief ontvangen. Richtinggevende bedrijfscijfers of macro-economische cijfers waren er niet. Beleggers kregen weer moed en zetten de S&P 500-index op een winst van 1,2%. De Nasdaq won 1,4%. En, net als in Europa, veerden de rentes wat op. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 5 basispunten naar 1,61%. We gaan er nog steeds vanuit dat de ‘Fed’ volgende maand de beleidsrente met nog eens 0,25% verlaagt. Maar we zijn minder overtuigd van meer maatregelen daarna. 

... maar Trump wil akkoord misschien niet te snel

Op basis van de huidige economische groei- en inflatieontwikkelingen liggen veel meer renteverlagingen niet voor de hand. Dit kan natuurlijk nog veranderen als de handelsoorlog verder escaleert. Anderzijds zal een handelsakkoord, dat we overigens nog niet snel verwachten, voor de Fed een reden kunnen zijn om de rente eerder te verhogen dan te verlagen. Het lijkt dan ook in het belang van president Trump, die de beleidsrente van de Fed 'minimaal 100 basispunten lager’ zou willen zien, om een akkoord nog wat langer uit te stellen. We verwachten dan ook nog wat roerige tijden met heftige reacties op de tweets van de Amerikaanse president. 
 

Aziatische aandelenmarkten meest (licht) hoger

Vooralsnog overheerst vanmorgen de rust op de beurzen in Azië. Bij gebrek aan richtinggevende macrocijfers koersen de meeste Aziatische beurzen op dit moment licht hoger. De Nikkei-index in Tokio wint op het moment van schrijven 0,5% en de Hang Seng-index in Hongkong staat op een plus van 0,1%, net als de beurs van Shanghai. Ook de futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. We verwachten dan ook een iets hogere opening van de Europese beurzen om negen uur.            

Agenda van vandaag

De macroagenda voor deze week is vrij leeg. Vandaag moeten we het doen met onder andere producentenprijsinflatiecijfers uit Duitsland over de maand juli en cijfers over de bouwuitgaven in de eurozone van juni. Geen spannende cijfers, waar naar verwachting ook niet sterk op zal worden gereageerd. Wel krijgen we vandaag nog wel kwartaalresultaten van onder andere Jyske Bank, BHP Group, Medtronic, Home Depot en Kohl's.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10351,23 op DAX 9,9 11,47 11,49 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9204,81 op DAX 5,0 22,93 22,95 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 12430,79 op DAX 10,1 11,28 11,30 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 13569,14 op DAX 5,0 22,60 22,62 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 20 augustus 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.