Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Waar komt de lagere top te liggen?

vrijdag 23 augustus 2019

In de afgelopen dagen wist de AEX boven de toppen van de afgelopen twee weken bij 549,50 te komen. De vraag voor de komende week is of hij verder zal herstellen voor de vorming van een duidelijke 1e lagere top.     

De trends in meerdere tijdstermijnen zijn voor de komende tijd neerwaarts gericht. De eerdere opwaartse doorbraak boven de zware toppenzone van 572 – 577 bleek een valse opwaartse doorbraak te zijn. Deze tijdelijke doorbraak zorgde voor een verhoging van de jaartop naar 586,30 waarbij toen ook een grote bearish engulfing op de daggrafiek werd gevormd. Mijn langetermijnopinie heb ik daarbij op Short gehouden. Er zou geen sprake zijn van een nieuwe bullmarkt danwel een vervolg van de voormalige bullmarkt. In het 4e kwartaal van 2018 vond namelijk de beëindiging plaats van de bijna 10 jaar durende bullmarkt en dat zorgde voor de start van een nieuwe situatie in het langetermijnbeeld. Inmiddels is de AEX bijna anderhalf bezig met de vorming van een groot topvormingsproces waarbij de toppenzone niet structureel werd gebroken. Na de forse terugval in de 2e helft van 2018 tot aan de 472,20 bodem in december heeft een krachtig herstel plaatsgevonden. In het langetermijnbeeld ga ik er overigens vanuit dat deze bodem nog wordt gebroken en de AEX neerwaarts verder zal doorzetten. Door het krachtige herstel in de eerste maanden van dit jaar werd de tijdstermijn voor een verder neerwaarts vervolg wel verlengd. Als we kijken naar het jaar 2019 dan zien we tot op heden slechts een tweetal correctieve bewegingen die nog niet boven de 10% daling zijn uitgekomen. De 1e vond plaats in de maand mei waarbij de AEX terugviel vanaf de 572 tot aan de 534,50. De huidige terugval sinds eind juli is inmiddels een stuk groter en zorgde voor een daling vanaf de 586,30 tot aan de 528,70 en blijft daarmee nipt onder de 10%. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

542,20 / 539,70 / 534,50 / 529,70

551 - 553 / 561 / 562,20 / 564-565

Grafiek AEX-index op dagbasis

Forse verzwakking onder de sinds december vorig jaar stijgende bodemlijn 

Eind juli brak de AEX kortstondig door de 577 waarna ongeveer 10 punten hoger de top tot op heden op de borden werd gezet. Hiermee is de toppenzone breder en sterker geworden. Net voor mijn vakantie gaf ik al aan dat een dergelijke doorbraak niet mocht worden uitgesloten, maar geen structurele verbetering zou betekenen in het langetermijnbeeld. We zagen toen al een zeer hoge euforie onder beleggers en analisten wat een contrair signaal is. Ook was er al enkele maanden sprake van negatieve divergentie in de technische indicatoren. Ondanks de hogere toppen in de AEX vormden de RSI en MACD lagere danwel gelijke toppen. Dit is geen teken van kracht. Uiteindelijk werd de maand juli ook afgesloten met opnieuw een groot toppatroon in de maandgrafiek, ditmaal een shooting star. Vorig jaar zagen we bij elke vorming van een top in de zone 572 – 577 ook al de vorming van grote toppatronen in de maandgrafiek waarbij de laatste top (juli 2018) het startpunt was van een forse correctieve beweging van ongeveer 100 punten. Vlak na de vorming van deze jaartop aan het einde van de vorige maand volgde de belangrijke neerwaartse doorbraak door de stijgende bodemlijn sinds december vorig jaar. Deze opgaande steunlijn liep langs de belangrijke bodems van 472,20 en 534,50 en lag ten tijde van de neerwaartse doorbraak bij 560. Dit was een duidelijke verslechtering in het middellangetermijnbeeld. Verder zagen we tijdens de eerste correctie van dit jaar (mei) dat de AEX toen terugviel tot precies het 200-daags gemiddelde en het 38,2%-Fibonacci retracementniveau. Deze was toen te vinden bij 534,50. Als we de huidige terugval bekijken dan brak de AEX al kortstondig door het 200-daags gemiddelde en viel terug tot het 50%-Fibonacci-niveau tussen de bodem van 472,20 (december) en de top van 586,30. Ook een aanzienlijke verzwakking in het middellangetermijnbeeld.

  Groot hoofd-schoudertoppatroon in de maak 

Hoe nu verder voor de komende tijd? Tijdens deze terugval werd de steunzone van 529,70 – 534,50 onder druk gezet, maar nog niet structureel gebroken. Ik acht de kans in de komende weken groot dat deze steunzone opnieuw onder druk wordt gezet en uiteindelijk wordt doorbroken. Dit zou betekenen dat in het langere technische beeld ook een grote topformatie kan worden afgerond. Bij deze horizontale steunzone ligt namelijk de neklijn van een groot hoofd-schouderpatroon waarbij de AEX momenteel bezig is met de vorming van de 2e schouder. Daarbij mag de AEX in principe nog flink herstellen aangezien de top van de 1e schouder zelfs bij 572 is te vinden. Zover zie ik het echter niet komen in de komende tijd. De vraag is waar in de komende periode de 1e lagere top komt te liggen. Na ruim 2 weken van consolidatie onder de 549,50 brak de AEX hier in de afgelopen dagen kortstondig boven. De top van 551 is daarbij precies het 38,2%-Fibonacci retracementniveau van de gehele daling tot op heden. Ook werd hiermee maar een deel van de nog openstaande en 2e neerwaartse gap opgevuld. De bovenkant van deze gap ligt bij 553. Pas een slot daarboven kan voor een verder herstel zorgen richting het dalende 50-daags gemiddelde bij 561 tot de 1e nog openstaande gap tussen de 562,20 en 565. We moeten tijdens deze herstelbeweging dan ook zeer alert blijven op de vorming van nieuwe toppatronen in de daggrafiek. Zolang de AEX onder de 553 blijft in de komende week kan de neerwaartse druk snel toenemen. Er ligt nog een openstaande opwaartse gap tussen de 542,20 en 544,20 en natuurlijk het afvlakkende 200-daags gemiddelde bij 539,70. Zodra deze opwaartse gap wordt gesloten, is de kans groter geworden dat de lagere top is gevormd en de druk op de zone 529,70 – 534,50 weer kan worden opgevoerd. Onder deze zone kan de AEX snel neerwaarts doorzetten richting het volgende richtpunt bij 510. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 484,03 op AEX 10,0 5,31 5,33 -2,03 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 431,39 op AEX 5,0 10,57 10,59 -1,12 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 580,76 op AEX 10,0 5,28 5,30 +1,93 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 632,82 op AEX 5,0 10,48 10,50 +0,87 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 23 augustus 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.