Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Hebben we vooral oog voor slecht nieuws?

dinsdag 27 augustus 2019

Goedemorgen. Als handelaar of computer die is ingesteld op de steekwoorden ‘Trump’, ‘China’, ‘oorlog, ‘besprekingen’ en 'deal', heb je het de afgelopen dagen niet makkelijk. Aan de berichtgeving valt soms ook geen touw meer vast te knopen. 

Psychologische kant van beleggen

Het is al een uitdaging om de soms tegenstrijdige 'breaking news'-berichten op waarde te schatten, laat staan om een juiste beleggingsbeslissing te nemen. Ook gisteren was het weer zo’n dag, waarop de berichten over het wel of niet vorderen van de handelsbesprekingen tussen de VS en China de stemming op de beurzen bepaalden. Soms krijg je aardige inzichten als je wat meer aandacht schenkt aan de psychologische kant van beleggen. En dan vooral over manier waarop ons brein informatie verwerkt. 

Goed nieuws vaak lastig zichtbaar te maken ...

Voordat je denkt dat ik je hier nu met een lange en saaie filosofische beschouwing ga lastigvallen, wil ik toch even een paar punten noemen. Het gaat er dan vooral om, hoe het nu komt, dat er ondanks de vooruitgang op veel vlakken die we afgelopen jaren in de wereld hebben gezien, er toch nog zoveel pessimisme heerst. Ik ben er niet voor opgeleid, maar ik heb met laten vertellen dat er een aantal zaken een belangrijke rol spelen. Ten eerste ervaren we vooruitgang bijna als onzichtbaar omdat die vaak langzaam gaat, terwijl we slecht nieuws veel sneller opmerken. Het is veel lastiger om goed nieuws met cijfers te onderbouwen terwijl je voor slecht nieuws alleen maar de televisie of radio hoeft aan te zetten of de krant hoeft te lezen. 

... terwijl slecht nieuws ons direct overvalt

Ten tweede komt slecht nieuws altijd heel snel. Sneller dan goed nieuws. Met de komst van internet duurt het soms maar een paar seconden voordat tweets, foto’s of andere nieuwsvormen ons bereiken. Vroeger was onze leefwereld veel kleiner en ervaarden we het een stuk veiliger. 

We worden gevoeliger voor wat misgaat

Ten derde bestaat er blijkbaar iets als 'de wet van behoud van ellende'. Hoe goed het ook gaat met de wereld, er zal altijd evenveel geklaagd worden. Dat komt omdat we steeds meer gewend raken aan de goede ontwikkelingen en onze levenstandaard hoger leggen. Daardoor worden we steeds gevoeliger voor zaken die misgaan. Interessante theorie toch? Het verklaart al voor een belangrijk deel waarom er altijd veel pessimisten (zullen) zijn. Als ik geen hele boze reacties krijg, kom ik hier later misschien nog eens op terug. Dan zal ik uitleggen waarom pessimisten vaak, maar onterecht, intelligenter overkomen dan optimisten.    

Trump heeft snel een deal met China nodig

Zoals gezegd, overheerste gisteren de verwarrende berichtgeving over de voortgang van de handelsgesprekken tussen de VS en China. Volgens Donald Trump zou China, ondanks de nieuwe importheffingen over en weer, snel een deal willen sluiten. Ik denk dat de Amerikaanse president beseft dat hij de regie over de besprekingen aan het kwijtraken is aan de Chinezen, en die weer naar zich toe probeert te trekken. Als er één snel een deal nodig heeft, dan is het Trump wel. Na het dit weekend aangekondigde handelsakkoord tussen de VS en Japan is er ook zo goed als een deal tussen de VS en Frankrijk, waarbij afspraken zijn gemaakt over de ‘digitax’: de belastingen die Frankrijk wil heffen op internet-gerelateerde omzet die grote buitenlandse techbedrijven in het land maken. Net als in de rest van de wereld, wordt deze omzet in Frankrijk voor een groot deel gerealiseerd door Amerikaanse bedrijven als Google, Amazon en Facebook. 

Duits ondernemersvertrouwen verslechtert

Die deals zijn positieve ontwikkelingen. Na de dreun van vrijdag kregen beleggers door de laatste ontwikkelingen weer wat moed en zetten zij de meeste Europese beurzen gisteren iets hoger. De Stoxx Europe 600-index eindigde de eerste dag van de nieuwe week per saldo onveranderd, mede door een daling van de Zwitserse beurs (-0,3%). De Duitse hoofdindex DAX sloot 0,4% hoger, ondanks een lager dan verwachte stand van de indicator van het Duitse ondernemersvertrouwen. Deze Ifo-index is deze maand gedaald van 95,8 naar 94,3 punten (95,1 verwacht). De zorgen over de handelsoorlog drukken op het ondernemersvertrouwen. President Trump gaf de Duitsers gisteren bij de G7-top in Biarritz wel hoop op het niet doorgaan van importheffingen op Duitse auto's.

Londense handelaren vrij: nauwelijks beweging op Europese obligatiemarkt 

Op het rentefront was er gisteren weinig beweging. Dat kwam ook doordat de handelaren in Londen, nog steeds het financiële hart van Europa, genoten van een vrije dag en de omzetten veel lager waren dan gemiddeld. De toonaangevende Duitse tienjaarsrente, de ‘Bund’ in beursjargon, sloot 1 basispuntje hoger op -0,666%.  

Tweets van Trump geven beleggers op Wall Street weer moed

In New York reageerden beleggers positief op de bemoedigende woorden van president Trump. Volgens hem is een deal met China dichterbij dan ooit sinds de onderhandelingen vorig jaar zijn begonnen. Het is moeilijk in te schatten wat er van waar is, ook omdat vanuit China hele andere geluiden te horen zijn. Het lijkt erop dat Trump de druk zelf voelt toenemen, nu China de regie vorige week in handen nam. Hoop op een handelsakkoord zette de aandelenkoersen op Wall Street gisteren gemiddeld ruim 1% hoger. Die herstelden daarmee iets van het verlies van vrijdag. Gesteund door redelijke cijfers over de orders voor duurzame goederen sloot de S&P 500-index met een winst van 1,1%. De Nasdaq veerde 1,3% op na het verlies van 3% op vrijdag. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot onveranderd op 1,54%.  

Beurzen op vasteland van China rond de 2% in de plus

Mede door flinke investeringen in de Chinese infrastructuur is de winst van Chinese industriële bedrijven in juli met 2,6% gestegen in vergelijking met vorig jaar. In juni was er nog een daling van 3,1%. Samen met de positieve berichten over de handelsbesprekingen tussen de VS en China leidt dit gegeven vanmorgen tot optimisme op de Aziatische beurzen. De Hang Seng-index in Hongkong noteert slechts een klein plusje maar de beurzen op het vasteland van China staan rond de 2% in de plus. De Nikkei-index in Tokio staat 1,2% hoger en de Kospi-index in Seoel plust 0,3%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven licht lager. We verwachten een vlakke opening van de Europese beurzen.   

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere definitieve Duitse groeicijfers over het tweede kwartaal. Er wordt een bevestiging verwacht van de 0,1% krimp van de eerdere schatting. Verder krijgen we vertrouwenscijfers uit Frankrijk en huizenprijscijfers uit de VS. Tenslotte krijgen we uit de VS ook nog vertrouwenscijfers van The Conference Board. Er wordt verwacht dat de consumentenvertrouwensindex van dit researchinstituut deze maand is gedaald van 135,7 naar 129 punten.  

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 480,0 op AEX 10,0 5,29 5,31 +2,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 428,37 op AEX 5,0 10,45 10,47 +1,16 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 576,32 op AEX 10,0 5,26 5,28 -2,95 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 628,41 op AEX 5,0 10,47 10,49 -1,50 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 27 augustus 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.