Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Waar komt de 1e lagere top?

maandag 2 september 2019

Met een krachtige opwaartse beweging brak de AEX afgelopen donderdag door de zone 551 - 553. Hiermee ontstond meer opwaartse ruimte en trad een verbetering op in het zeerkortetermijnbeeld.        

Met deze doorbraak werd de 4 weken durende consolidatiefase opwaarts afgerond. Bij de 551 lagen zowel de onderkant van een neerwaartse gap, evenals de top van de afgelopen weken en het 38,2%-Fibonacci retracementniveau van de gehele daling tot op heden. Bij de 553 was de bovenkant van de openstaande gap te vinden. Een opwaartse doorbraak zou meer ruimte vrijmaken voor een verdere herstelbeweging. Inmiddels testte de AEX afgelopen vrijdag intraday al het neerwaarts gedraaide 50-daags gemiddelde. Dit gemiddelde is te vinden bij 559,80. Daarboven ligt verder nog de 1e neerwaartse gap die begin augustus tijdens de kortstondige vrije val beweging werd gevormd tussen de 562,20 en 565. Zodra deze gap wordt gesloten ontstaat zelfs meer ruimte naar de zone 572 – 574. Als we kijken naar het grote patroon dat sinds maart dit jaar in ontwikkeling is, zien we de contouren van een groot hoofd-schoudertoppatroon. Een test van de zone 572 – 574 zou daarbij zelfs een precieze test van de top van de 1e schouder betekenen. Ik ga ervan dat de kans groot is dat de AEX bezig is met de vorming van de 2e schouder die deze maand kan worden afgerond. De vraag voor de komende tijd is waar deze top gevormd zal worden. De neklijn van dit patroon is bij 534,50 te vinden (de neerwaartse eendaagse uitschieter tot aan de 528,70 daargelaten). Vanuit dit patroon zou een koersdoel zijn te bereken dat rond de bodem van eind vorig jaar ligt, de 470 punten. Zover is het nog niet, maar ik acht de kans op een verdere ontwikkeling van dit patroon realistisch waarbij ook in het middellangetermijnbeeld in de komende tijd een lagere top gevormd kan worden. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

551 / 546 / 540,30 / 538,70 / 534,50

559,80 / 562,20 / 564 /565

Grafiek AEX-index op dagbasis

Dalende langetermijntrend blijft meest realistische scenario 

Met de opwaartse doorbraak van eind vorige week is een verdere herstelbeweging ingezet voor de vorming van een potentiele lagere top. Dit zou de 1e duidelijke lagere top in het middellangetermijnbeeld kunnen worden na de eerdere jaartop bij 586,30. Dit zou ook betekenen dat de steilheid van een nieuwe neerwaartse middellangetermijntrend minder groot zal zijn. Als we kijken naar het langetermijnbeeld dan zien we sinds begin 2018 nog steeds een zeer groot topvormingsproces. Tijdens dit proces werd tot op heden een meervoudige toppenzone gevormd tussen de 572 en 577. Alleen eind juli werd deze zone tijdelijk doorbroken, een valse doorbraak waarna al snel de opgaande bodemlijn sinds eind vorig jaar (langs de bodems van 472,20 en 534,50) neerwaarts werd gebroken. De huidige opleving kan ook worden gezien als mogelijke terugtest richting dit neerwaartse uitbraakniveau. Tijdens dit langdurige proces werd ook (in het 4e kwartaal van 2018) de bijna 10 jaar durende bullmarkt neerwaarts gebroken waarmee een nieuwe langetermijnsituatie ontstond in de aandelenmarkten. Ik gaf eerder al aan dat de krachtige opgaande beweging sinds begin dit jaar niet zou leiden tot een voortzetting van deze voormalige langetermijnbullmarkt of een nieuwe bullmarkt. In het langetermijnbeeld ga ik er nog steeds vanuit dat de bodem van eind vorig jaar (472,20) neerwaarts zal worden gebroken. Ook de intermarktindicatoren (goud, rente, olieprijs en valuta) geven een zeer wisselend beeld aan dat geen nieuwe bullmarkt in de aandelenmarkten aanduidt. Als we verder kijken naar de gevormde top in juli zien we ook een groot toppatroon in de maandgrafiek, er werd een shooting star gevormd. In de daggrafiek werd bij deze top overigens een bearish engulfing gevormd.

Test van het dalende 50-daags gemiddelde 

Wat mogen we in de komende tijd verwachten? In 2019 hebben tot op heden een tweetal correcties (groter dan 5%) plaatsgevonden. De eerste vond in mei plaats met een terugval tot aan de 534,50. Dit zorgde voor een precieze test van zowel het 200-daags gemiddelde evenals het 38,2%-Fibonacci retracementniveau van de sinds december stijgende tendens. De terugval sinds eind juli bedroeg op een tiende van een procent na, net geen 10% daling. Daarbij werd het 50%-niveau al getest van de gehele voorgaande stijging. Ook zien we nu de contouren van een groot hoofd-schouderpatroon sinds maart dit jaar. Met de doorbraak door de 551 – 553 was meer opwaartse ruimte ontstaan voor de vorming van een grotere 2e schouder en de ontwikkeling van een 1e lagere top en daarmee een minder steil dalende middellangetermijntrend. Eerste weerstand ligt bij het dalende 50-daags gemiddelde met daarboven de nog openstaande neerwaartse gap (augustus dit jaar) tussen de 562,20 en 565. We moeten dan ook zeer alert zijn in de komende week op de vorming van nieuwe toppatronen in de daggrafiek. Als we kijken naar de beweging vanaf de recente bodem bij 528,70 dan zien we een steile opgaande kortetermijntrend. Deze bodemlijn ligt vandaag bij 546. Een beweging onder de 551 met bevestiging onder deze opgaande bodemlijn zou een lagere top kunnen aangeven waarna de druk naar de 534,50 weer snel kan toenemen. Momenteel lijkt er (net als we in de afgelopen jaren vaker zagen) een beweging plaats te vinden tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde. Na de bevestiging van een lagere top acht ik de kans groot op een verdere daling tot onder de 534,50 in de komende tijd.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Synchrone economische groeivertraging, geen krimp

Liquiditeit/ rente

+

 

Fed heeft rente verlaagd en andere centrale banken volgen

Waardering

=

 

‘veilige’ beleggingscategorieën hooggewaardeerd, risicopremies daardoor hoog

Sentiment¹

-

 

In augustus flink negatiever geworden

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden 2019

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 518,43 op AEX 10,0 5,71 5,73 +3,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 462,22 op AEX 5,0 11,33 11,35 +1,52 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 622,14 op AEX 10,0 5,71 5,73 -2,89 % Koop Sprinter
Sprinter Short 669,0 op AEX 5,0 11,35 11,37 -1,47 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 2 september 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.