Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Umicore

woensdag 4 september 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0974320526 EUR 34.5 1.74 Ja Basismaterialen

De vraag naar batterijmaterialen versnelt door de toenemende vraag naar elektrische auto's. Umicore's unieke positie als producent van batterijonderdelen en recycler van de benodigde grondstoffen maakt dat het bedrijf hier de komende jaren van kan profiteren. De markt voor EV-batterijen in China staat echter onder druk en de inkomsten van Umicore zijn hier zeer gevoelig voor. Hoewel de waardering aantrekkelijker is geworden, lijkt het risico op de markt ook toegenomen.

Materialentechnologie en recycling

Het Belgische Umicore bewerkt basismetalen tot hightech-materialen, onder andere voor toepassing in katalysatoren en batterijen in auto's. Het bedrijf is gedeeld leider in de markt voor emissiebeperking voor de auto-industrie. Daarnaast recyclet Umicore 17 verschillende metalen uit industrieel afval en afgedankte elektronica. Op een omzet van €14,7 mld boekte het bedrijf in 2018 een nettowinst van €319 mln. Deze omzet werd gegenereerd door de divisies Recycling (49%), Energy & Surface Technologies (30%) en Catalysis (21%).

Groei in EV stuwt interesse in batterijen

De divisie Energy & Surface Technologies is de drijvende kracht achter de sterke winstgroei van Umicore. Hernieuwde aandacht voor elektrisch rijden en de daarvoor benodigde batterijen en materialen zorgen voor een first-movervoordeel voor het bedrijf. Umicore werkt aan een nieuwe fabriek om Europese autobedrijven van batterijmaterialen te gaan voorzien. Dit vraagt aanzienlijke investeringen en kan op de korte termijn druk zetten op de kasstromen. Op dit moment zijn batterijmakers in China de grootste afnemers van de materialen van Umicore. De concurrentie op deze markt neemt echter toe en het is niet makkelijk om de marges op pijl te houden. Het recyclen van EV (electric vehicle)-batterijen zal volgen op de groei in elektrische auto's. Dit is een ingewikkeld proces en er zijn nog weinig standaarden voor. Als pionier kan Umicore zijn stempel drukken op deze ontwikkelingen. Bovendien vereisen strengere milieuregels dat steeds meer industrieel afval gerecycled wordt, dus ook hier wordt aanzienlijke volumegroei verwacht.

Licht beter dan verwachte resultaten eerste helft 2019 dankzij katalysator- en recyclingdivisie

De terugkerende winst per aandeel daalde met 8% jaar op jaar (joj) naar €0,63 en lag daarmee in lijn met de consensusverwachting. De terugkerende winst voor belasting en rentekosten (REBIT) daalde eveneens met 8% joj en lag 2% boven de consensus. De terugkerende brutowinst bij de katalysatoren- en recyclingdivisies kwam respectievelijk 4,7% en 10,2% hoger uit dan de consensus. De katalysatorendivisie (+1% joj) liet als enige een hoger dan verwachte omzetontwikkeling zien (3% boven de consensus) en had minder last dan verwacht van de lagere autoverkopen dankzij een hoger marktaandeel in China en relatief grotere afhankelijk van de benzinemarkt ten opzichte van de dieselmarkt. De omzet bij de recyclingdivisie daalde 4% joj en lag 2,2% onder de consensusverwachting. Lagere volumes door onderhoud aan een recyclingfabriek werden meer dan gecompenseerd door hogere metaalprijzen bij deze divisie. De omzet van de divisie Energy & Surfaces Technologies daalde 7% joj en lag 5,5% onder verwachting en de terugkerende brutowinst kwam 4,4% lager uit dan de consensus. De lager dan verwachte winst bij deze divisie was te wijten een sterke daling van de marge met 16%, onder andere als gevolg van de impact van een vertraging in de vraag naar elektrische voertuigen en lagere kobaltprijzen. De nettoschuld steeg, net als in het voorgaande kwartaal, fors naar €1,06 mld van €0,86 mld in het voorgaande kwartaal (1,4x de winst voor belasting), zo’n 18% hoger dan verwacht. De vrije kasstroom was over de eerste helft van 2019 nog steeds negatief met -€43 mln, maar wel minder groot dan de -€211 mln in de eerste helft van 2018. Dit was te danken aan een stabiele ontwikkeling van het werkkapitaal na een lange periode van stijgingen. Deze gunstige trend zou zich ook in de tweede helft door moeten zetten. Het dividend steeg met 7% joj en lag 1% boven de consensusverwachting. De winstprognose voor heel 2019 bleef onveranderd op €475-525 mln. Over het geheel genomen een aardig kwartaal dat demonstreert dat de katalysatordivisie van Umicore relatief goed presteert in verhouding tot de automarkt en dat de recyclingdivisie profiteert van hogere metaalprijzen. Wel zorgen de vertraging in de automotive-industrie en lagere kobaltprijzen voorlopig nog voor cyclische tegenwind.

Waardering aan de hoge kant en risico's aanwezig

Zwakte in belangrijke eindmarkten, lagere kobaltprijzen en operationele problemen in zijn fabrieken maken de timing van kasstromen een uitdaging. Bovendien is de Chinese markt een stuk uitdagender geworden. Het aandeel noteert tegen 23,7x de getaxeerde winst voor 2019 tegenover gemiddeld 20,7x over de afgelopen 10 jaar en 17,3x voor de subsector chemicaliën waar Umicore onder valt. De waardering is dus aan de hoge kant. Hoewel Umicore’s sterke en groeiende positie in batterijtechnologie in de toekomst voor bovengemiddelde winstgroei kan zorgen, heeft het bedrijf dit jaar nog te maken met aanzienlijke uitdagingen, waaronder tegenvallende verkopen van elektrische voertuigen in China door het terugbrengen van subsidies.

Kansen

  • Sneller dan verwachte groei in elektrisch autorijden
  • Nieuwe regelgeving op het gebied van CO2-uitstoot of materiaalbehandeling
  • Sneller dan verwachte afronding van de nieuwe fabriek
  • Ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor de materialen die Umicore recyclet.

Risico's

  • Daling van de prijzen voor edel-, basis- en specialistische metalen
  • Lager dan verwachte groei van de auto-industrie
  • Toenemende concurrentie op de markt voor batterijmaterialen
  • Sterkere euro ten opzichte van andere valuta.

Duurzame Analyse

#N/A

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 36,0 op Umicore 9,4 3,97 0,00 -17,29 % Koop Sprinter
Sprinter Long 33,0 op Umicore 5,5 6,73 0,00 -10,98 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen