Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse AstraZeneca

maandag 9 september 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB0009895292 GBp 26.5 2.96 Ja Gezondheidszorg

Farmaciebedrijf AstraZeneca heeft een hoogwaardige productenportefeuille met veel pas geïntroduceerde medicijnen, die snel groeien in omzet. Op basis hiervan kan het bedrijf op een winstgroei van 20% rekenen, de komende jaren. Zijn beurswaardering is dan ook hoger dan het sectorgemiddelde: 25 maal de verwachte winst in 2019 en 21 maal die in 2020. Het is dan ook belangrijk dat er niet te veel tegenvallers uit de productontwikkelings-pijplijn komen.

Brits-Zweedse medicijnfabrikant met internationale spreiding

AstraZeneca komt voort uit de fusie tussen een Zweeds en een Brits farmaciebedrijf. Het bedrijf ontwikkelt en produceert medicijnen tegen maag- en darmstoringen, hart- en vaatziekten, kanker, benauwdheid, mentale stoornissen en infecties. Ongeveer 35% van de omzet wordt in de Verenigde Staten (VS) behaald, 21% in Europa, 18% in China, 10% in Japan en de overige 16% in de rest van de wereld. In 2018 werd op een omzet van $22 mld, een nettowinst geboekt van $2,5 mld.

Kansrijke productontwikkeling

Na een periode met veel aflopende patenten en dalende inkomsten heeft AstraZeneca de productontwikkeling weer op orde. Vergeleken met de concurrentie zijn relatief veel van de medicijnen ‘in de pijplijn’ in het laatste ontwikkelstadium. Deze kunnen dus binnen enkele jaren bijdragen aan de inkomsten. Het huidige productaanbod van AstraZeneca is breed gediversifieerd, waardoor de omzet niet afhankelijk is van slechts enkele medicijnen. Belangrijke nieuwe oncologiemedicijnen zijn Tagrisso, Lynparza, Calquence en Imfinzi, waarvan voor Tagrisso de verwachtingen hooggespannen zijn voor toepassing bij eerstelijns longkankerindicatie. De verwachte omzet in Tagrisso voor 2022 is $5 mld. Ook voor Imfinzi zijn de verwachtingen hoog voor toepassing bij stage III-longkanker, waarvoor op dit moment weinig behandelmethoden zijn. Ook is er potentie bij kleincellige longkanker. De verwachte omzet in 2022 voor Imfinzi is $3,28 mld. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe producten richt AstraZeneca zich vooral op oncologie. Hier is de concurrentie echter aanzienlijk zodat het bedrijf flink moet investeren om bij te blijven. AstraZeneca was in het verleden niet zo succesvol met zijn overnames, die het deed om nieuwe medicijnen aan de productenportefeuille toe te kunnen voegen. Daarom investeert AstraZeneca nu meer in de eigen productontwikkeling. Net als de rest van de sector is het bedrijf gevoelig voor politieke bemoeienis met de medicijnprijzen in de VS.

Tweedekwartaalresultaat beter dan verwacht, voornamelijk dankzij nieuwe medicijnen

Over het tweede kwartaal rapporteerde AstraZeneca een omzet van $5,8 mld (+13% jaar op jaar, joj). De winst per aandeel kwam met $0,73 (een stijging van 6% joj) fors hoger uit dan de consensusverwachting van analisten voornamelijk door beter dan verwachte verkopen van de nieuwe oncologische medicijnen Tagrisso(+86% joj), Lynparza (+89% joj) en Imfinzi (+177% joj). Ook de oudere medicijnen (Crestor en Pulmicort) presteerden beter dan verwacht. De verkopen in China namen ook sterk toe met +44% jaar op jaar. Het concern verhoogt dan ook de verwachte omzet en verwacht nu een lage dubbelcijferig groeipercentage en een laag enkelcijferig percentage negatief valutaeffect. De aangepaste winst per aandeel voor het hele jaar blijft wel onveranderd $3,50 – $3,70 vanwege lagere verwachte eenmalige inkomsten. De consensustaxaties van analisten gaan uit van $3,50. In tegenstelling tot het eerste kwartaal boekte AstraZeneca een (hoge) vrije kasstroom van $649 mln. Er was geen nieuws over de productontwikkeling.

Hoge waardering, hoge verwachtingen

Het concern heeft een waardering van 25 keer de verwachte winst in 2019 en 21 keer die in 2020. De verwachte winstgroei bedraagt 20% de komende jaren en het huidige dividendrendement is 3%. Het concern verwacht een (relatief lage) vrije kasstroom van $3 mld in 2019 en $4,5 mld in 2020. De verwachtingen voor het concern zijn hooggespannen; het is dan ook zaak dat er niet teveel tegenvallers uit de productpijplijn komen.

Kansen

  • Gedifferentieerde (gespreide) productportefeuille zorgt voor stabiliteit.
  • Succesvolle lancering van nieuwe medicijnen met veel potentie.
  • Sterke, groeiende aanwezigheid in de opkomende markten.

Risico's

  • Tegenvallende resultaten uit de productpijplijn.
  • Prijsbeperkingen of ander nadelig overheidsingrijpen in de sector.
  • Toenemende concurrentie door nieuwe producten van andere bedrijven.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 2279,0 op AstraZeneca 1,4 63,89 0,00 +3,37 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2279,0 op AstraZeneca 1,4 63,89 0,00 +3,37 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen