Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Voorkeur verschuift naar achtergebleven aandelen; rentes weer hoger

woensdag 11 september 2019

Goedemorgen. Het is vandaag alweer 18 jaar na de terroristische aanslagen in de VS. Wat gaat de tijd toch snel en wat is er veel gebeurd. Ik weet nog precies waar ik was (ook aan een bureau met koersenschermen) en heb nog nooit tot zo diep in de nacht tv gekeken. Wat een indruk maakte dat; hopelijk gaan we dat nooit meer meemaken.

Verwachtingen nieuwe ECB-stimulering getemperd

Door naar de actualiteit. In afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) van morgen namen beleggers de afgelopen dagen al een voorschot op de uitkomst. Er wordt gerekend op een verlaging van de belangrijkste beleidsrente van -0,40% naar minimaal -0,50%, op een tegemoetkoming aan de banken en mogelijk wordt een nieuw obligatie-opkoopprogramma aangekondigd. Toch zijn de verwachtingen wel wat getemperd de laatste tijd. 

‘Haviken’ in ECB-bestuur laten zich horen

De kans op een 'bazooka', een verpletterende ingreep, wordt door de markt inmiddels iets minder groot geacht dan eerder. De zogenoemde haviken binnen de ECB, dus de voorstanders van een streng anti-inflatiebeleid, willen de laatste ECB-vergadering onder voorzitterschap van Mario Draghi niet laten uitdraaien op een feestje waar de geldkraan nog maar eens vol open wordt gezet. Zij lieten zich de afgelopen tijd regelmatig horen in de media. 

Aandelen aantrekkelijker gewaardeerd dan staatsobligaties

Als gevolg van de getemperde verwachtingen zijn de rentes op staatsobligaties de afgelopen dagen flink opgelopen. Naar onze mening is dat terecht. Vorige maand hebben we dan ook al wat winst genomen op de heel duur geworden staatsobligaties, waar de effectieve rentes naar historische dieptepunten waren gedaald. Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar we hebben het risico iets verminderd (‘wat risico van tafel gehaald’) door een deel van de staatsobligaties in te ruilen voor aandelen. Die waren (en zijn) in onze ogen relatief veel aantrekkelijker gewaardeerd.

Duitse tienjaarsrente +4, Italiaanse +8 basispunten

Gisteren was er vrij veel beweging op de obligatiemarkten en werd er winst genomen. De Duitse tienjaarsrente steeg 4 basispunten naar -0,55%, de Italiaanse steeg 8 basispunten naar 1,02%. De koers van de honderdjarige Oostenrijkse staatslening daalde met ruim 5 procentpunten naar 178,7%, de laagste koers sinds begin augustus. Iets minder dan een maand geleden noteerde deze lening nog ruim 210%. Dat bedoelen we dus met risico van tafel halen door iets minder in staatsobligaties te beleggen… 

Achtergebleven aandelensectoren nu wel gewild

Ook op de Europese aandelenmarkten was er vrij veel beweging en waren de omzetten zo'n 60% hoger dan het gemiddelde over de afgelopen dertig dagen. De verschillende aandelenindices bewogen per saldo misschien niet veel, maar onderliggend was er een grote ‘rotatie’ van aandelensectoren: de voorkeur van beleggers verschoof van aandelensectoren die de afgelopen weken juist flink waren gestegen naar aandelen die juist zijn achtergebleven. 

Sectorindex gezondheidszorg verliest 1,2%, energie wint ruim 2%

De Stoxx Europe 600-index sloot na een lagere opening slechts 0,1% hoger maar aandelen uit de ‘defensieve’ (dus economisch minder gevoelige) sector gezondheidszorg verloren gemiddeld 1,2%, terwijl aandelen uit de meer cyclische sector energie gemiddeld ruim 2% koerswinst boekten. Ook financiële aandelen (banken en verzekeraars) herstelden van de verliezen in de afgelopen weken en wisten met een winst van gemiddeld 1,4% goed te profiteerden van de oplopende rentes. Op aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen (-0,7%) werd daarentegen winst genomen. We verwachten dat deze rotatie van defensieve naar meer cyclische sectoren nog wel even aan kan houden als de ECB morgen niet de gehoopte bazooka aankondigt en dus toch niet opnieuw zo heel veel obligaties gaat opkopen.  

Ook op Wall Street neemt recessieangst af en groeit de vraag naar cyclische aandelen 

Ook in New York waren er gisteren flinke bewegingen op de obligatiemarkt. De rentes op Amerikaanse staatsobligaties schoten omhoog, nu blijkbaar steeds meer beleggers ervan uitgaan dat de kans op een wereldwijde recessie misschien toch kleiner is dan gevreesd en de centrale banken misschien iets minder gaan stimuleren dan er door de markt werd ingeprijsd. De Amerikaanse 2- en 10-jaarsrentes stegen gisteren met 8 respectievelijk 9 basispunten naar 1,68% en 1,73%. Net als op de Europese beurzen werd er op Wall Street gedraaid van defensieve naar meer cyclische aandelensectoren. Aandelen uit de energiesector wonnen gemiddeld 1,3% terwijl aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen 0,6% verloren. In reactie op de hogere rentes werd er winst genomen op beursgenoteerde vastgoedaandelen, die gemiddeld 1,4% lager sloten. De S&P 500-index eindigde bij hoge omzetten licht hoger terwijl de Nasdaq juist licht lager sloot. Dat verlies was ondanks de koerswinst van Apple (+1,2%) dat onder nieuwe toestellen presenteerde en een lage abonnementsprijs voor Apple TV aankondigde, waardoor de koersen van concurrenten als Netflix (-2,2%) en Disney (-2,2%) onder druk lagen.

Aziatische beurzen merendeels hoger

Op mijn Bloomberg-koersenscherm zie ik bijna alleen maar groene, dus hogere koersen op de Aziatische beurzen. De stemming is positief na berichten over meer stimuleringsmaatregelen door de Chinese overheid. Zo zou Beijing het voor buitenlandse investeerders gemakkelijker willen maken om meer in China te investeren. Ook daar zien we vanmorgen een rotatie naar achtergebleven aandelen en wordt er wat winst genomen op aandelen en beursindices die het relatief goed hebben gedaan. De Nikkei-index wint in Tokio 0,9% terwijl de Hang Seng-index in Hongkong 1,5% opveert. De beurs van Shanghai verliest echter 0,3% en de beurs van Shenzhen koerst 0,7% lager. De Kospi-index in Seoel staat op het moment van schrijven 0,6% hoger. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. We verwachten dan ook een iets hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers uit Spanje en producentenprijsinflatiecijfers uit de VS. Dat zijn geen cijfers die de markten sterk in beweging zullen zetten. Het wachten is op het rentebesluit van de ECB dat morgenmiddag bekend wordt gemaakt.   

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 509,4 op AEX 10,0 5,57 5,59 +4,89 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 452,11 op AEX 5,0 11,30 11,32 +2,35 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 610,79 op AEX 10,0 5,61 5,63 -4,10 % Koop Sprinter
Sprinter Short 658,0 op AEX 5,0 11,13 11,15 -2,11 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 11 september 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.