Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Draghi stelt beleggers tevreden met zijn laatste kunstje

vrijdag 13 september 2019

Doet hij het toch weer! Tijdens zijn één na laatste officiële optreden als voorzitter van de ECB wist Mario Draghi de markten tevreden te houden. En dat is best knap, gezien de hoge verwachtingen. Zoals verwacht heeft de Europese Centrale Bank de beleidsrente verlaagd van -0,4% naar -0,5% en werd een nieuw opkoopprogramma aangekondigd. 

Opkoopprogramma met open einde

Die renteverlaging was geen verrassing. Sterker nog, veel analisten hadden op meer gehoopt. Ook het nieuwe opkoopprogramma werd al verwacht, al was de aangekondigde €20 miljard per maand misschien wat teleurstellend. Daar tegenover staat dat het programma vanaf 1 november start, maar geen vaste einddatum heeft. Het wordt pas gestopt net voor de eerste renteverhoging. En dat kan nog wel even duren… Verder worden commerciële banken minder zwaar belast voor het stallen van een deel van de overtollige kasgelden bij de ECB. Een 'two-tier'-systeem zorgt ervoor dat banken minder zwaar beboet worden. Daarnaast is het nieuwe leningenprogramma aan banken (de zogeheten ‘TLTRO’) aantrekkelijker gemaakt met een langere looptijd (van 2 naar 3 jaar) en is de rente die ze erop moeten betalen verlaagd. 

Rente nóg langer laag

Ten slotte is de 'forward guidance', de verwachting voor de toekomstige renteontwikkeling,  aangepast en zal het beleidspad niet op iedere vergadering uitvoerig worden toegelicht. De ECB volstaat op dit moment met het volgende: “de rente blijft op het huidige of een lager niveau totdat de inflatie “robuust” het doel (dichtbij maar net iets onder de 2%) nadert en wordt ondersteund door de onderliggende dynamiek. In het kort betekent dit dat de korte rente voorlopig niet omhoog gaat en langer laag blijft.

Overheden moeten óók stimuleren

Ook hamerde Draghi er nog maar eens op dat de eurolanden die het kunnen, hij noemde Nederland en Duitsland expliciet, de economische groei moeten aanjagen door een stimulerender begrotingsbeleid. Laten we hopen dat dit ook gaat gebeuren. De eerste signalen uit Nederland zijn positief en misschien dat we volgende week op Prinsjesdag nog wat positieve verrassingen krijgen.

Duitse rente omhoog, Zuid-Europese rentes omlaag

In eerste instantie reageerden beleggers positief op het nieuws uit Frankfurt. Rentes op staatsobligaties daalden flink en de Europese aandelenbeurzen veerden op richting de hoogste niveaus van dit jaar. Maar in de laatste uren van de handel zwakte het optimisme toch wat af. De Duitse 10-jaarsrente eindigde 5 basispunten hoger op -0,52%, terwijl deze vlak na de belendmaking van het ECB-besluit om 13.45 uur nog naar -0,65% dook. Alleen de rentes op staatsobligaties van de zuidelijke eurolanden zoals Italië, Spanje, Portugal en Griekenland eindigden lager. 

Positief voor alle Europese banken

Naar verwachting zullen de banken uit de zuidelijke landen het meest profiteren van het opkoopprogramma van de ECB en de versoepelde voorwaarden van de TLTRO's. Noord-Europese banken zullen door de compensatieregelingen minder snel geneigd zijn om negatieve spaarrentes aan klanten door te rekenen, maar moeten het meer hebben van een steilere rentecurve. En met de iets hogere rentes op onder andere Duitse en Nederlandse staatsobligaties kun je stellen dat ook dat gelukt is. Goed nieuws voor de banken. We verwachten dat kapitaalmarktrentes nog iets verder kunnen oplopen. In ons Maandbericht Beleggen van september kun je lezen waarom we over banken minder negatief zijn geworden. 

‘Risk-on’-dag op Europese beurzen

Een combinatie van lage inflatie en economische groei, stimuleringsmaatregelen door de ECB, hoop op een stimulerender begrotingsbeleid en op een voorzichtige de-escalatie van de handelsoorlog, is een prima omgeving voor risicovollere beleggingen. Uiteindelijk was het gisteren dan ook een 'risk-on'-dag, met iets hogere rentes en hogere aandelenkoersen. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,20%. Nutsbedrijven (+1,5%), die profiteren van lage rentes, stonden bovenaan de lijst met winnaars. Het beeld bij vastgoedaandelen (-0,7%), die normaalgesproken ook van lagere rentes profiteren, was minder eenduidig. Op zich is het ook niet vreemd dat hier wat winst werd genomen, na de flinke stijging in de afgelopen dagen. Olie-gerelateerde aandelen stonden onder druk door de lagere olieprijs, in reactie op een rapport waarin wordt gesproken over toekomstige overschotten. De euro sloot per saldo iets hoger op 1,107 tegenover de dollar.

Volgt de Fed de ECB?

Amerikaanse beleggers reageerden ook positief op het nieuws van de ECB, en op berichten over een voorzichtige toenadering tussen de VS en China in de handelsoorlog. Verder is de inflatie in de VS in augustus, zoals verwacht, met 0,1% gestegen (op maandbasis), maar steeg de kerninflatie met 0,3% (+0,2% verwacht). Op jaarbasis was er een stijging van respectievelijk 1,7% en 2,4%. Dit maakt het voor de Fed moeilijker om op basis van inflatiecijfers volgende week de beleidsrente met 0,25% te verlagen. Toch verwachten we dat dit wel gaat gebeuren, al zal het volgens president Trump veel te laat en veel te weinig zijn. 

Aandelen en rente stijgen in VS

De S&P 500-index sloot gisteren, net als de Nasdaq-index, 0,3% hoger en staat nog maar net onder het recordniveau van eind juli. Rentes op Amerikaanse staatsobligaties liepen iets op. De 2-jaarsrente steeg met 4 basispunten naar 1,72%, de 10-jaarsrente steeg 3 basispunten naar 1,77%. Van een inverse rentecurve is hier dus geen sprake meer. Dat scheelt een hoop ‘recessiegeschreeuw’… We verwachten dat ook de Amerikaanse lange rentes wat verder zullen oplopen, omdat beleggers een minder negatief groeiscenario zullen gaan inprijzen als macro-economische cijfers blijven meevallen. 

Ook optimisme in Azië

Op de Aziatische beurzen wordt positief gereageerd op berichten dat adviseurs van president Trump een voorstel hebben ingediend voor een gedeeltelijk handelsakkoord met China. Of Trump dit voorstel ook zelf zal ondertekenen is nog maar de vraag, maar de beweging richting meer ontspanning tussen de VS en China is in ieder geval positief. Ik zie vanmorgen dan ook veel groen op mijn scherm. De beurzen op het vasteland van China en in Zuid-Korea zijn gesloten vanwege een feestdag, maar in Tokio koerst de Nikkei-index 0,9% hoger en de Hang Seng-index wint 0,5% in Hongkong. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan rond de 0,2% hoger. Vooralsnog voelen we ons comfortabel met het verhogen van de weging van aandelen ten koste van obligaties die we vorige maand hebben doorgevoerd in de tactische assetallocatie van onze beleggingsstrategieën. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Spaanse inflatiecijfers en handelscijfers van de eurozone. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere belangrijke winkelverkoopcijfers en de vertrouwensindices van de universiteit van Michigan. 

Alvast een heel goed weekend en geniet van het mooie nazomerweer!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2663,91 op EURO STOXX 50 9,1 3,23 3,25 +8,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2363,9 op EURO STOXX 50 4,7 6,23 6,25 +4,17 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3251,37 op EURO STOXX 50 9,1 3,20 3,22 -7,76 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3565,48 op EURO STOXX 50 4,6 6,34 6,36 -4,08 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 13 september 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.