Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen Wisselvallige beursweek te verwachten

maandag 16 september 2019

De aanslagen op de Saoedische olie-installaties zijn het belangrijkste nieuws van dit weekend voor internationale beleggers. De prijs van ruwe olie, die piekt door de getroffen productiecapaciteit, blijft een belangrijke factor voor de wereldeconomie.

VS zetten strategische olievoorraden in

Naar verluidt is het productievolume van Saoedi-Arabië, 's werelds grootste olie-exporteur, momenteel gehalveerd. Het olietermijncontract voor de eerstvolgende leveringsdatum staat 10% hoger en voor een vat Brentolie (159 liter) betaalt men $66. De olieprijs was de laatste maanden juist gezakt vanwege overaanbod. In een reactie op de olie-aanslagen stelde president Trump de Amerikaanse strategische voorraden ter beschikking.

Geen fysieke olietekorten, wel meer spanningen

Ik verwacht geen fysieke tekorten op de olie- en brandstofmarkten. Wel zal de risicopremie op de olieprijs waarschijnlijk toenemen. Iran wordt door de VS ervan beschuldigd achter de aanslagen te zitten. Waar of niet waar, de oplopende spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran en met name het gebruik van drones (afzender onbekend...) vergroot het risico op escalatie in de veruit grootste olieproducerende regio.   Consumenten in VS blijven uitgeven...

Afgelopen vrijdag werd weer eens duidelijk dat de Amerikaanse consument nog steeds zijn mannetje staat. De detailhandelsverkopen namen op maandbasis toe met 0,4%: meer dan de verwachte +0,2%. Het consumentenvertrouwen, zoals bijgehouden door de Universiteit van Michigan, steeg ook sterker dan verwacht. De Amerikaanse economie onderscheidt zich in positieve zin van de rest van de wereld, waar geld uitgeven minder in zwang is.

... wat het de Fed moeilijker maakt om te stimuleren

Maar een sterkere economische groei maakt het wel moeilijker voor de Federal Reserve (de ‘Fed’, de centrale bank van de VS) om de beleidsrente snel verder te verlagen zoals Trump graag wil. "Gelukkig" zou ik haast zeggen, waren er in de Amerikaanse macro-economische gegevens ook wat elementen die tegenvielen, zoals kleding en restaurants. Die steunen de roep om toch weer een sterker stimulerend monetair beleid en hogere salarissen, waardoor de inflatie meer kans krijgt.   Stimulering binnenlandse consumptie lijkt te werken

Chinese cijfers wijzen niet op inflatie, in tegendeel. De gegevens data over de detailhandelsverkopen en de industriële productie vielen wat tegen. Alles overziend, lijkt een beeld te ontstaan waarbij de exporterende economieën (zoals China en Duitsland) iets minder hard groeien dan de economieën waarvan de binnenlandse consumptie gestimuleerd wordt.   Lagere koersen in Azië

De meeste Aziatische aandelenbeurzen staan wat lager door een combinatie van hogere olieprijzen en lagere groeicijfers uit China. Uitzondering is de Japanse Nikkei-index, die profiteert van een bericht dat de VS geen tarieven gaan verhogen op Japanse auto-importen. De Amerikaanse aandelenindices laten een gemengd beeld zien. De Dow Jones sloot vrijdag hoger maar technologiebeurs Nasdaq lager. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de politieke druk waaraan grote techbedrijven blootgesteld worden. Zo voert Apple momenteel in de rechtszaal strijd met de Europese Commissie over een grote belastingaanslag. De Europese beurzen sloten vrijdag hoger, nagenietend van Draghi's laatste ronde ‘monetaire verruiming’: het weer opendraaien van de geldkraan. Hoe de markten zich vandaag zullen houden, is maar de vraag. Ik durf niet meer te zeggen dan dat het wisselvallig zal zijn. Net als het weer, dat na een prachtig weekend nu opeens minder is geworden.

Agenda van vandaag   Vandaag weinig bepalende cijfers. Deze week zal het sentiment overheerst worden door de olieprijsschommelingen en het Fed-besluit.

Fijna dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2663,91 op EURO STOXX 50 9,0 3,24 3,26 +8,70 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2363,9 op EURO STOXX 50 4,7 6,24 6,26 +4,34 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3251,37 op EURO STOXX 50 9,2 3,20 3,22 -7,76 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3565,48 op EURO STOXX 50 4,6 6,34 6,36 -4,08 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 16 september 2019, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.