Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Fed verlaagt rente, kans op meer verlagingen slinkt

donderdag 19 september 2019

Goedemorgen. Zoals verwacht heeft de Fed gisteravond de beleidsrente, voor de tweede keer dit jaar, met 0,25% verlaagd naar een bandbreedte van 1,75%-2%. Na een daling in eerste instantie, sloot Wall Street vrijwel onveranderd. Beleggers lijken gerustgesteld, President Trump was minder overtuigd.

Geen grote meerderheid voor nóg een verlaging

Het besluit van de Fed was niet unaniem. Twee leden van het beleidscomité wilden de rente niet verlagen en één lid wilde de rente zelfs met 0,50% verlagen. Of er dit jaar nog een renteverlaging komt, is nog maar de vraag. We zouden het een sterk signaal vinden als ze de rente niet meer verder verlagen. Uit de ‘dot-plot’, de puntengrafiek met de renteverwachtingen van de individuele bestuursleden, blijkt dat er geen grote meerderheid is voor nog een renteverlaging dit jaar. 

Trump beschuldigt Fed van gebrek aan visie

In eerste instantie reageerden beleggers een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een meer ‘dovish’ verhaal van Powell, oftewel dat hij de deur ruim zou openzetten voor verdere renteverlagingen. Aandelenkoersen zakten kort na het rentebesluit wat weg en rentes daalden iets. In het laatste uur van de handel trad wat herstel op. De opmerking van Powell dat de Fed niet verwacht dat ze de beleidsrente heel sterk hoeft te verlagen, gaf beleggers moed. President Trump was het daar niet mee eens en was er als de kippen bij om zijn ongenoegen te uiten. Al een paar minuten na het rentebesluit liet hij via een tweet weten dat de beleidsmakers van de Fed naar zijn mening weer hebben gefaald. Hij beschuldigde ze van een gebrek aan lef, gevoel en visie. Hoe voorspelbaar. 

Fed maakt zich geen zorgen over inflatie…

Fed-voorzitter Powell rechtvaardigde de renteverlaging door te wijzen op de toegenomen risico's door de handelsspanningen en de lage economische groei elders in de wereld. Die zouden de Amerikaanse groei negatief kunnen beïnvloeden. Wel zei hij dat de Amerikaanse economie op dit moment nog goed draait en de inflatie hem geen zorgen baart. Dat laatste is best opvallend, omdat die best hoog is en de lonen steeds verder lijken te stijgen. Powell zei ook dat als de situatie verslechtert, de Fed zal ingrijpen. De renteverlaging van gisteren moet dan ook worden gezien als een soort van verzekering tegen mindere tijden. 

… en verhoogt zelfs de groeiverwachting

De Amerikaanse economie draait immers, ondanks alles, nog prima. De groeiverwachting voor dit jaar werd door de Fed  zelfs met 0,1% verhoogd, terwijl de inflatieverwachting onveranderd bleef. Ook verwacht de Fed dat de werkloosheid 0,1% hoger uitkomt dan ze in hun vorige verwachting van juni aangaf. Al met al ziet het plaatje er voor de Amerikaanse economie er dus helemaal niet slecht uit, maar krijgt deze wel een extra impuls door de renteverlaging van de Fed. 

Wall Street sluit nagenoeg onveranderd…

Uiteindelijk werd op Wall Street die conclusie ook getrokken. De S&P 500-index veerde in het laatste uur op en sloot met een nipte winst van 0,03%. De Dow Jones-index won 0,13%, de Nasdaq verloor 0,1%. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde nog wel 1 basispuntje naar 1,80%, maar de 2-jaarsrente steeg met 4 basispunten naar 1,76%. De markt schat de kans op een renteverlaging in december nu in op 64%. Vorige week vrijdag was dat nog meer dan 75%. De dollar sloot vrijwel onveranderd op 1,106 tegenover de euro en noteert op het moment van schrijven 1,104.

… net als de beurzen in Europa

Op de Europese beurzen waren beleggers gisteren vooral in afwachting van het rentebesluit van de Fed en waren de koersuitslagen klein. De meeste beurzen sloten met een kleine winst, alleen de FTSE 100-index sloot 0,09% lager in Londen. De Stoxx Europe 600-index sloot vrijwel vlak en de Duitse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar -0,51%.

Centrale bank van Japan houdt kruit droog

De centrale bank van Japan heeft vanmorgen haar monetaire beleid ongewijzigd gelaten. In reactie hierop is de yen wat sterker geworden tegenover de dollar. De munt noteert nu 107,8 (USD/JPY) tegenover een koers van 108,5 vóór het besluit. Beleggers hadden gehoopt op meer stimuleringsmaatregelen. Ondanks de sterkere yen staat de Nikkei-index op een winst van 0,6%. De Hang Seng-index verliest daarentegen 1,4% in Hongkong en de beurs van Shanghai levert 0,1% in. De beurs van Shenzhen doet het met een plus van 0,2% wat beter en in Seoel wint de Kospi-index 0,3%. 

Microsoft verhoogt dividend

Gisteravond nabeurs kwam het bericht dat Microsoft een aandeleninkoopprogramma start van $40 miljard en het dividend gaat verhogen. Goed nieuws dus voor de aandeelhouders van deze IT-reus, maar het nieuws is nog niet terug te zien in de termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices. Die staan op het moment van schrijven licht lager. We verwachten een iets lagere opening van de Europese beurzen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Nederlandse werkloosheid- en consumentenvertrouwenscijfers. Verder verwachten we winkelverkoopcijfers uit het VK. Uit de VS krijgen we onder anders de inkoopmanagersindex van Philadelphia, de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de index van leidende indicatoren en verkoopcijfers van bestaande woningen. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2663,91 op EURO STOXX 50 8,9 3,28 3,30 +10,03 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2363,9 op EURO STOXX 50 4,7 6,28 6,30 +5,01 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3251,37 op EURO STOXX 50 9,3 3,15 3,17 -9,20 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3565,48 op EURO STOXX 50 4,7 6,29 6,31 -4,83 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 19 september 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.