In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Beleggers schrikken van lagere inkoopmanagersindex

woensdag 2 oktober 2019

Nou, was dat even een domper... Ik was even vergeten dat er gisterochtend trekkers (zo noemen we die waar ik woon) op de snelwegen in de randstad reden. Toch maar even een uurtje langer thuis gewerkt… 

Inkoopmanagersindex productiesector in eurozone als verwacht...

Ook op de beurzen was er een domper. Het voorzichtige optimisme dat er 's ochtends nog heerste, draaide vlak na vier uur als een blad aan een boom. In tegenstelling tot de Europese inkoopmanagersindex van de industrie, die lager maar redelijk in lijn waren met de verwachtingen, viel die van de Amerikaanse industrie zwaar tegen. De inkoopmanagersindex van de eurozone is vorige maand gedaald van 47 naar 45,7 en kwam daarmee een fractie hoger uit dan een eerdere schatting. Opvallend is dat de Nederlandse productiesector best goed draait. In reactie kabbelden de Europese beurzen dan ook redelijk voort rond de slotstand van maandag.

... maar die in VS daalt naar laagste niveau in tien jaar 

Maar de reactie op de Amerikaanse inkoopmanagersindex van de industrie was best heftig. Deze ISM Manufacturing Index is in september onverwacht gedaald van 49,1 naar 47,8 punten. Dat is niet alleen lager dan de 50 punten waar analisten op rekenden maar is ook het laagste niveau in tien jaar! In reactie doken de aandelenkoersen over een breed front omlaag. Datzelfde gebeurde met de marktrentes op Amerikaanse staatsobligaties, die 's ochtends nog flink waren gestegen in vervolg op de rentesprong in Japan. Ook de rentestijging van eurostaatsobligaties verdween als sneeuw voor de zon. 

Winstnemingen normaal onder deze omstandigheden

De Duitse tienjaarsrente, in beleggersjargon de ‘Bund’ genoemd, sloot uiteindelijk nog wel 1 basispuntje hoger op -0,56% maar de Stoxx Europe 600-index eindigde 1,3% lager. Na een reeks van meevallende economische cijfers in de afgelopen twee maanden was het tegenvallende cijfer uit de VS aanleiding voor een ‘risk-off’-reactie: de risicobereidheid op de beurzen nam direct af. De angst voor een sterke afremming van de Amerikaanse economie, en daarmee die van de rest van de wereld, is weer terug. Dat er dan wat winst wordt genomen als de wereldwijde aandelenbeurzen tegen recordniveaus staan, is heel normaal. 

Ziet het Witte Huis nu in, hoe de handelsoorlog uitpakt?

Zoals gezegd, reageerden beleggers geschokt op de tegenvallende Amerikaanse inkoopmanagersindex van de industriesector. Ook alle deelindices (zoals die voor nieuwe orders en voor banen) vielen tegen bij de verwachting. Het besef dat de handelsbeperkende maatregelen die president Trump heeft ingevoerd ook (en vooral) een negatieve invloed hebben op de Amerikaanse economie, zal nu toch ook doorgedrongen zijn in Washington, mag je hopen. Dit zou het sluiten van een handelsakkoord met China moeten bespoedigen, al verwachten we dat Trump eerder de druk op de centrale bank opvoert om de rente te verlagen. 

Renteverlaging Fed gerechtvaardigd 

De Fed zal daar naar onze verwachting ook gehoor aan geven. We verwachten een volgende renteverlaging in december. Het economische ‘momentum’ in de VS, dus de onderliggende kracht van de economie, begint nu immers toch echt wel te verslechteren. Dat rechtvaardigt een lagere rente. Toch zit er voor beleggers ook een lichtpuntje aan de tegenvallende inkoopmanagersindex, die op een afnemend momentum wijst. De rentes zullen immers nog lang laag blijven, waardoor de waarderingen van risicovolle beleggingen aantrekkelijk blijven.

Geen aanleiding om recessie te voorspellen

Ook marktonderzoeksbureau Markit publiceerde gisteren ook zijn inkoopmanagersindex van de Amerikaanse productiesector. En die is vorige maand juist gestegen van 50,3 naar 51,1. Dat wijst dus juist op aantrekkende groei! De recente cijfers over de Amerikaanse productiesector geven dan ook geen eenduidig signaal af en zijn naar onze mening geen aanleiding om nu direct een recessie te voorspellen. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat de Amerikaanse productiesector maar ongeveer 20% van de Amerikaanse economie vertegenwoordigt en een nog kleiner deel van de arbeidsmarkt betreft. 

Consumptie, belangrijkste aanjager economie, vooralsnog stabiel

De dienstensector, die vooralsnog prima draait, is veel belangrijker voor de Amerikaanse economie. Dit neemt niet weg dat de discussie over de (negatieve) invloed van de productiesector op de dienstensector weer zal oplaaien. Zolang die discussie voornamelijk tussen analisten en economen onderling gevoerd wordt, en niet overslaat naar 'de man (m/v) in de straat', is er niet zoveel aan de hand. Het grootste risico voor de economie (en dus voor beleggers) is dat de negatieve economische verwachtingen zich vertalen in lagere vertrouwenscijfers - en nog belangrijker: lagere consumentenbestedingen. Want dat is waar veruit het grootste deel van de economie op draait in de westerse wereld (en zelfs daarbuiten). Vooralsnog voorzien we geen dramatische verslechtering van de consumptie, getuige het hoge consumentenvertrouwen in bijvoorbeeld de VS en de hoge consumentenbestedingen in Duitsland.

Dollar zwakker op lagere rente in VS

Aan deze nuancering hadden beleggers op Wall Street gisteren geen boodschap. De aandelenkoersen daalden over een breed front. De S&P 500-index sloot 1,2% lager en de Nasdaq verloor 1,1%. Door de ‘vlucht naar veilige havens’ (lees: de vraag naar veilig geachte obligaties) daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met 3 basispunten naar 1,64%. De 2-jaarsrente daalde met 8 basispunten naar 1,55%, ook doordat beleggers vooruitlopen op verdere renteverlagingen van de Fed. De lagere rente zette ook de dollar wat onder druk: de dollar verzwakte naar 1,094 tegenover de euro.

Ook in Azië lagere aandelenkoersen, Kospi verliest 1,5% 

Het negatieve sentoment krijgt vanmorgen een vervolg op de Aziatische beurzen, al zijn de verliezen beperkt. De Nikkei-index in Tokio koerst op het moment van schrijven 0,5% lager en de Hang Seng-index in Hongkong verliest 0,2% nadat eerder op de dag het verlies groter was. De beurzen op het vasteland van China zijn nog steeds gesloten vanwege de viering van het 70-jarige bestaan van de Volksrepubliek China. De Kospi-index in Seoel heeft het vanochtend best zwaar en staat op een verlies van 1,5%. De beurs van Australië verliest 1,4%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment rond de 0,3% hoger. Hierdoor kan het verlies op de Europese beurzen bij de opening beperkt blijven. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Spaanse werkloosheidcijfers en het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP. Er wordt verwacht dat deze laatste 140.000 nieuwe banen zal melden in september. 

Fijne dag!   

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2529,1 op EURO STOXX 50 8,5 3,29 3,31 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2314,19 op EURO STOXX 50 5,2 5,44 5,46 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3096,07 op EURO STOXX 50 8,8 3,19 3,21 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3280,0 op EURO STOXX 50 4,9 5,73 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 2 oktober 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.