Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Recessieangst steekt weer de kop op en leidt tot winstnemingen

donderdag 3 oktober 2019

Goedemorgen. Laat ik beginnen met het goede nieuws: Ajax heeft ook de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. Gemakkelijk was het niet, maar toch knap om met 0-3 in Valencia te winnen. Na afloop was de sfeer bij de meegereisde fans terecht uitgelaten.

Recessieangst laait weer op…

Hoe anders was de stemming gisteren onder beleggers. Na een iets lagere opening van de Europese beurzen, liepen de verliezen richting de slotbel steeds verder op. Na een paar weken van 'glas halfvol' is het sentiment gekeerd naar 'glas halfleeg'. De angst voor een verder afzwakkende economie, en een mogelijke recessie, is weer terug, zoals we dit jaar al vaker hebben gezien. De tegenvallende inkoopmanagersindex van de Amerikaanse productiesector die dinsdag werd bekendgemaakt, is het startschot geweest voor een rondje winstnemingen nadat wereldwijde aandelenindices recordniveaus aantikten. 

… na enkele tegenvallende cijfers VS

Na een periode van vooral meevallende cijfers van de grootste economie van de wereld, zijn er nu wat tegenvallers. Zo meldde loonstrookjesverwerker ADP gisteren 135.000 nieuwe banen in de VS in september. Er werd gerekend op 140.000 banen. Bovendien werd het aantal van vorige maand bijgesteld van 195.000 naar 157.000. Dat lijkt een bevestiging van een afzwakkende Amerikaanse economie en is een prima voedingsbodem voor een negatieve stemming en een ‘risk-off’-dag op de beurzen. Ook het indienen van een aangepast brexitvoorstel door premier Johnson aan Brussel wordt gezien als een extra risicofactor. Johnson dreigt namelijk met een harde brexit als zijn compromis niet wordt aangenomen. 

Sterkste daling FTSE 100 sinds 2016

In reactie op de vrees voor een ‘no-deal brexit’ daalde de FTSE 100-index in Londen met 3,2%, de sterkste daling sinds 2016. Een voorproefje van wat er gaat gebeuren in het geval van een harde brexit, waarop wij de kans vooralsnog klein achten. De Stoxx Europe 600-index verloor 2,7%, de grootste daling van dit jaar. Opvallend was dat beleggers niet vluchtten naar ‘veilige havens'. De Duitse 10-jaarsrente sloot namelijk 2 basispunten hoger op -0,55%, alsof er een programmeerfoutje zit in de algoritmes van de handelscomputers. De olieprijs eindigde wel lager, mede door hoger dan verwachte Amerikaanse voorraden. 

Situatie voor beleggers is niet veranderd

Amerikaanse beleggers raakten er gisteren, door de tegenvallende macro-economische cijfers, sterker van overtuigd dat de Amerikaanse economie afkoelt. Dit spreken we niet tegen – het is ons basisscenario – maar de angst voor een recessie lijkt ons nog altijd iets overdreven. Na een periode van drie maanden waarin Amerikaanse macrocijfers vooral meevielen ten opzichte van de verwachtingen, aandelenindices rond recordniveaus staan en de geopolitieke onzekerheid niet is verdwenen, is de verleiding om op de verkoopknop te drukken erg groot. Heel begrijpelijk, maar de situatie voor beleggers is daarmee niet veranderd. Rentes blijven immers laag en de druk op de centrale banken, waaronder de Fed, om de rente verder te verlagen, neemt alleen maar verder toe. Tegelijkertijd is de absolute waardering (koers-winstverhouding) van aandelen niet hoog en is de relatieve aantrekkelijkheid (winstrendement en dividendrendement) bij lagere koersen alleen maar toegenomen. 

Winstverwachtingen derde kwartaal niet hoog

Daarnaast zijn de winstverwachtingen voor het derde kwartaal, met een gemiddelde winstdaling van 3% voor de S&P 500-bedrijven, niet hooggespannen. Deze zullen naar verwachting weer worden overtroffen. Zo presenteerde Lennar Corp. (+3,8%), de grootste huizenbouwer van de VS, gisteren veel beter dan verwachte cijfers en naar boven bijgestelde verwachtingen voor volgend jaar. Het gaat nog steeds erg goed met de Amerikaanse huizenmarkt en er zijn weinig signalen van een aanstaande recessie.

Wall Street over breed front omlaag

Lennar Corp. was één van de weinige bedrijven die hoger eindigde op Wall Street, waar de stemming flink negatief was. Amerikaanse autofabrikanten werden afgestraft vanwege tegenvallende verkoopcijfers. Maar aandelenkoersen gingen over een breed front omlaag. De S&P 500-index sloot 1,8% lager en de Nasdaq-index verloor 1,6%. Voorsorterend op verdere renteverlagingen door de Fed daalde de Amerikaanse 2-jaarsrente met 7 basispunten naar 1,48%, terwijl de 10-jaarsrente 4 basispunten daalde naar 1,60%.

Nikkei en Hang Seng koersen lager

Vanwege de feestweek rond de viering van het 70-jarige bestaan van de Volksrepubliek China blijven de beurzen op het vasteland gesloten. Op de Aziatische beurzen waar vanmorgen wel wordt gehandeld, wordt ook winst genomen. De Nikkei-index verliest in Tokio 2% na de sterke rally in de afgelopen maanden, de Hang Seng-index koerst 0,5% lager in Hongkong. De beurs van Seoel is vandaag ook gesloten vanwege een feestdag. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment rond de 0,2% hoger, waardoor het verlies op de Europese beurzen bij de opening beperkt kan blijven.  

Agenda  van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en de eurozone als geheel. Uit de VS krijgen we onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen, maar zijn we vooral geïnteresseerd in de stand van de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse dienstensector. De dienstensector is namelijk veel groter dan de productiesector (*7) en dus belangrijker om iets te kunnen zeggen over de economie. Er wordt verwacht dat de ISM Non-Manufacturing Index vorige maand is gedaald van 56,4 naar 55 punten. Dat zou wijzen op een afkoeling van de groei, maar geen recessie.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2699,79 op S&P 500 10,1 2,67 2,70 +5,09 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2397,15 op S&P 500 5,0 5,45 5,48 +2,44 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3257,79 op S&P 500 9,9 2,73 2,76 -4,19 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3484,0 op S&P 500 4,8 5,67 5,70 -2,07 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 3 oktober 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.