Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Lagere top in de maak?

maandag 7 oktober 2019

Na de forse neerwaartse bewegingen van vorige week dinsdag en woensdag vond er aan het einde van de week een herstel plaats in de AEX. Dit herstel is normaal na een snelle terugval voor de vorming van een lagere top.               

Als we kijken naar het technische beeld van de afgelopen maanden zien we de vorming van een dubbele top. Beide toppen lagen daarbij wel boven de sinds begin vorig jaar gevormde toppenzone van 572 – 577. Deze dubbele top ligt rond de 585. De eerste top werd in juli gevormd bij 586,30. De 2e top werd begin vorige week bij 584,30 gevormd. Beide toppen zorgden voor een kortstondige doorbraak boven de 577. De top in juli was het startpunt van de 2e correctie van dit jaar van bijna 10%. De AEX viel toen terug naar een intraday-dieptepunt van 528,70. Hiermee vond een kortstondige doorbraak plaats van de belangrijke horizontale steun bij 534,50. Het betrof hier slechts een ‘valse’ doorbraak van de cruciale 534,50. Er is een structurele beweging onder de 534,50 nodig om de volgende fase in het langdurige en grote topvormingsproces te starten. De huidige terugval vond in slechts enkele dagen plaats waarbij de AEX vorige week terugviel vanaf de 584,30 tot een dieptepunt tot op heden van 553,90. Buiten het feit dat vorige week een dubbele top in het langeretermijnbeeld werd gevormd, werd ook grote bearish engulfing op de daggrafiek geplaatst. Verder werd de belangrijke stijgende bodemlijn vanaf de augustusbodem neerwaarts gebroken. Deze opgaande bodemlijn startte vanaf de bodem bij 528,70 en was het startpunt van de krachtige herstelbeweging in de AEX. Tijdens de terugval bleef de AEX vorige week net boven de horizontale steun van 551. Dit is een van de weinige steunpunten tot aan de 534,50. De huidige opleving in de AEX zal enige dagen kunnen duren. Ik acht de kans groot dat deze herstelbeweging uiteindelijk uitmondt in de eerste lagere top in het kortetermijnbeeld waarna de neerwaartse weg richting de 534,50 weer kan worden ingezet. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

560,80 / 553,90 / 551 / 547,90

567,30 / 572 – 574 / 577 / 584,30

Grafiek AEX-index op dagbasisKortstondig herstel, druk op de 534,50 steun in de komende weken?

In het langetermijnbeeld bevindt de AEX zich nog steeds in een groot topvormingsproces sinds begin 2018. Belangrijk is daarbij wel dat de bullmarkt zoals we die kenden sinds begin 2009 in het laatste kwartaal van vorig jaar werd afgebroken met de neerwaartse doorbraak onder de stijgende langetermijnbodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Ik verwacht nog steeds dat de bodem van eind vorig jaar bij 472 verder zal worden verlaagd in het komende jaar. Door de krachtige herstelbeweging in de eerste maanden van dit jaar en het herstel in de maand augustus zal deze bodem pas aanzienlijk later worden bereikt dan ik begin dit jaar had verwacht. Zelfs een eventuele doorbraak boven de dubbele top rond de 586 zou mijn langetermijnvisie niet veranderen. In dat scenario zou dan meer opwaarts potentieel ontstaan richting de zone 600 – 610. Als we kijken naar de huidige dubbele top dan werd in juli een grote shooting star gevormd als toppatroon in de maandgrafiek. Of deze maand ook zal eindigen met een groot toppatroon is natuurlijk nog niet te zeggen. In het kortere technische beeld zien we dat de sinds augustus stijgende bodemlijn vorige week werd gebroken. Bij de top van vorige week werd verder ook een grote bearish engulfing op de borden gezet. Tesamen met de negatieve divergentie was een situatie van topvorming ontstaan. Het huidige herstel zal naar mijn mening dan ook niet zorgen voor een aanloop om de dubbele top te breken, maar als terugtest voor de vorming van een lagere top. Een eerste weerstand hiervoor ligt bij de bodem van 2 weken geleden bij 567,30 met daarboven nog de zone 572 – 574 als weerstandszone. We moeten in de komende dagen dan ook alert zijn voor nieuwe topsignalen voor de vorming van deze lagere top. Hierna kan de AEX de neerwaartse druk weer verder opvoeren voor een beweging richting in eerste instantie de 551-steun en uiteindelijk de cruciale middellangetermijnsteun van 534,50. Daaronder wordt een groot toppatroon afgerond en ontstaat ruimte naar in eerste instantie de 510. Zover is het nog niet, maar deze bewegingen blijven wel realistisch in het laatste kwartaal van 2019. Eerste steunpunten liggen momenteel bij het afvlakkende 50-daags gemiddelde van 560,80 en het dieptepunt van vorige week bij 553,90.

DJ Transport Index: patroon van lagere toppen sinds september 2018 

Als we de voorlopende index DJ Transport bekijken, zien we een technisch beeld dat al langere tijd neerwaarts gericht is. Het hoogtepunt in deze index werd een jaar geleden rond de 11.600 op de borden gezet. In de maanden hierna werden zowel een krachtige en steile middellangetermijnbodemlijn evenals de sinds 2009 stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken. Dit zorgde voor de start van een nieuwe dalende langetermijntrend. Na een zeer forse correctie in de laatste maanden van 2018 werd een dieptepunt tot op heden op de borden gezet bij 8.635. Net als alle andere indices volgde hierna een krachtige herstelbeweging. Deze herstelbeweging eindigde echter al ruim onder de top van 11.600, te weten bij 11.150. De bewegingen van het afgelopen half jaar staan daarbij in het teken van de vorming van steeds lagere toppen en de vorming van een belangrijke horizontale steun. We zien inmiddels een viertal toppen die langs de dalende toppenlijn zijn te leggen. De meest recente top werd in september bij 10.850 geplaatst. De belangrijke horizontale steun bij 9.675 werd eind vorige week nog opgezocht. Ik acht de kans groot dat deze steunzone in het laatste kwartaal neerwaarts zal worden gebroken, waarna de volgende neerwaartse fase kan ontstaan richting de 8.635-bodem en lager. Deze voorlopende index loopt geregeld voor op de bewegingen die we in andere indices mogen verwachten. Bij een eventueel verder herstel, dat ik echter beperkt acht, is er ruimte tot aan de dalende toppenlijn die momenteel bij 10.780. Als we kijken naar de gemiddelde-lijnen dan zien we dat ook van de eerste indices is die weer een dead-cross maakt, ofwel een neerwaartse doorbraak van het 50-daags gemiddelde door het 200-daags gemiddelde rond de 10.270 punten.

Grafiek DJ Transport Index op dagbasis

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Groei vertraagt, maar cijfers vaak beter dan verwacht en gevreesd

Liquiditeit/ rente

+

 

Sterke trend naar meer stimuleringsmaatregelen door centrale banken

Waardering

=

 

‘veilige’ beleggingscategorieën hooggewaardeerd, risicopremies daardoor hoog

Sentiment¹

-

 

Iets hersteld, maar nog steeds negatief

Technische analyse²

-

 

Onzeker beeld na sterk koersherstel op aandelenmarkten

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 532,85 op AEX 10,0 5,86 5,88 -30,61 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 470,9 op AEX 4,9 12,06 12,08 -17,67 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 646,38 op AEX 10,0 5,87 5,89 +80,92 % Koop Sprinter
Sprinter Short 695,0 op AEX 5,0 11,76 11,77 +28,79 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 7 oktober 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.