Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Angst voor sterke economische-groeivertraging lijkt iets af te nemen

dinsdag 8 oktober 2019

Brrrr, met zo’n tien graden en een oostenwindje voelde het gisteren gewoon kil aan buiten. De stemming op de Europese beurzen was gelukkig wat vriendelijker. 

Positieve beursstemming in Europa 

Na een wisselvallige ochtend, waarin de meeste indices in Europa licht omlaag gingen, krabbelden de beurzen na het middaguur toch weer wat op. En dat was best verrassend want er was nauwelijks richtinggevend macro-economisch nieuws en de futures (koersen van termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices stonden toch echt op verlies. Maar zelfs tegenvallende fabrieksorders uit Duitsland (al waren die nog van augustus) en een lagere opening van Wall Street konden de licht optimistische stemming in Europa niet bederven. 

Negatieve berichten belangrijker dan positieve?

In aanloop naar de topontmoeting tussen de VS en China later deze week, zijn de verwachtingen misschien toch wat getemperd, wat ruimte geeft voor opluchting en ontspanning op de beurzen als het handelsconflict ten minste niet verder escaleert. Maar misschien zijn beleggers wel iets te veel bezig met alle negatieve berichten, waaraan over het algemeen meer waarde wordt gehecht dan aan positieve berichten. Hier kom ik later in een column nog graag op terug. 

Ook lelijke huizen fors in waarde gestegen... 

Voordat ik voor domme optimist wordt uitgemaakt, wil ik graag benadrukken dat we helemaal niet superenthousiast zijn over aandelen. Onze ‘overweging’ van aandelen in de assetallocatie van onze beleggingsstrategieën komt vooral voort uit het feit dat we 'veilige' beleggingen zoals (staats)obligaties vooral erg duur vinden en aandelen in verhouding goedkoop. Aandelen zijn als het ware het mooiste huis in een lelijke straat. En ik kan vertellen dat bij mij in de straat best wel wat minder mooie huizen staan, maar dat die ook het afgelopen jaar flink in waarde zijn gestegen! 

... vergelijkbaar met beleggingen op de beurs

Voor een belangrijk deel is dat terug te voeren naar de gematigde maar gestage economische groei en de steeds lagere rentes. Een vergelijkbaar beeld als van de huizenprijzen in mijn straat (en in grote delen van de wereld) hebben we het afgelopen jaar op de wereldwijde aandelenmarkten gezien. De waarderingen zijn opgelopen door het stimulerende beleid van de centrale banken, waaraan voorlopig nog geen eind lijkt te komen. Dat beleid zal een belangrijke steun blijven voor risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen. Dit neemt echter niet weg dat de winstgroei van bedrijven bepalend zal blijven en de markten zo nu en dan ‘volatiel’ (beweeglijk) kunnen zijn.

Positieve dag maar geen echte ‘risk-off’-stemming in Europa

Door naar gisteren. Na een kalme, bijna saaie handelsdag met lage omzetten sloot de Stoxx Europe 600-index onder aanvoering van aandelen uit de sectoren basismaterialen (sectorindex: +1,1%) en energie (+1,1%) met een winst van 0,7%. Op de obligatiemarkt liepen rentes op staatsobligaties van eurolanden heel licht op maar van een vlucht uit de ‘veilige havens’ (zoals staatsobligaties) was geen sprake. De Duitse tienjaarsrente, door beleggers wel de Bund genoemd, sloot 1 basispuntje hoger op -0,58%. Het valt me op met hoe weinig moeite ik schrijf over de negatieve tienjaarsrente. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is... Het begint blijkbaar te wennen.

Fed-bestuurders: ‘geen reden voor verdere renteverlagingen’

Zoals gezegd, opende Wall Street om 15.30 uur onze tijd lager, maar ook daar draaide de stemming gedurende de handelssessie en stonden de koersen even in de plus om vervolgens toch iets lager te sluiten. In aanloop naar de topontmoeting tussen de VS en China kijken veel beleggers liever even de kat uit de boom. De S&P 500-index eindigde 0,5% lager en de Nasdaq verloor 0,3%. Opvallend was dat op Wall Street de sectorindex van energieaandelen juist het zwakste presteerde met een verlies van 0,9% terwijl de olieprijs nauwelijks bewoog. Op de obligatiemarkt nam de angst voor een sterke economische-groeivertraging wat af en liepen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties iets op. Deze beweging werd versterkt doordat twee Fed-bestuurders aangaven, geen reden te zien voor verdere renteverlagingen. De Amerikaanse 2-jaarsrente steeg daarop met 6 basispunten naar 1,46%, de 10-jaarsrente steeg 3 basispunten naar 1,56%.        

Flink hogere aandelenkoersen in Azië

Op mijn scherm zie ik vanmorgen een zee van groene (dus hogere) koersen in Azië. De Chinese inkoopmanagersindices van september van nieuwsdienst Caixin geven vanmorgen hoop op het aantrekken van de economische groei in China. De inkoopmanagersindex van de dienstenssector is weliswaar gedaald van 52,1 naar 51,3 punten, maar de samengestelde index is gestegen van 51,6 naar 51,9 punten. Een stand van boven de 50 wijst op groei. De positieve stemming krijgt ook steun van beter dan verwachte resultaten van de Zuid-Koreaanse techgigant Samsung. De Kospi-index in Seoel staat op het moment van schrijven 0,8% hoger, de Nikkei in Tokio koerst ruim 1% hoger. De Hang Seng index wint 0,7% en de beurs van Shanghai boekt een winst van 0,8%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren rond de 0,3% hoger en we verwachten dan ook een hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Nederlandse inflatiecijfers van september en industriële-productiecijfers uit Duitsland. Die laatste cijfers zijn van augustus en zullen waarschijnlijk ook iets tegenvallen in vergelijking met de gemiddelde analistenverwachting (0%). Verder krijgen we industriële-productiecijfers uit Spanje (verwacht: +0,6%) en winkelverkoopcijfers uit Italië. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de vertrouwensindex van het Amerikaanse MKB. Deze NFIB Index is een belangrijke voorlopende indicator van de Amerikaanse economie. Het MKB is namelijk veruit de grootste banenmotor in de VS. Er wordt een lichte daling van verwacht: van 103,1 naar 102 punten. Ten slotte worden er ook nog producentenprijsinflatiecijfers gepubliceerd.  

Voordat ik het vergeet: er is weer een nieuwe podcast in onze serie ‘Blik op de beurs’. Met deze keer een zeer interessant interview met Ewout van Schaick, hoofd Multi Asset bij NN Investment Partners. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3350,0 op EURO STOXX 50 9,5 3,81 3,83 -30,29 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2923,67 op EURO STOXX 50 5,1 7,14 7,16 -18,84 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3968,79 op EURO STOXX 50 10,3 3,52 3,54 +86,77 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4338,27 op EURO STOXX 50 5,0 7,27 7,29 +29,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 8 oktober 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.