Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Handelsoorlog bepaalt de beursstemming weer eens

woensdag 9 oktober 2019

Het begint een beetje een grijsgedraaide langspeelplaat te worden. De berichten over de handelsoorlog bepalen al ruim een jaar de stemming op de financiële markten en dat was gisteren niet anders. 

Politieke zorgen bepalen beursstemming

Vlak voordat een grote Chinese delegatie naar Washington D.C. afreist om te onderhandelen met de VS over een handelsakkoord, vond president Trump het nodig om nog snel een aantal Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten. Verder zal de VS geen visa afgeven aan Chinezen die betrokken zouden zijn bij de detentie van Oeigoeren in de provincie Xinjiang. In reactie hierop heeft China tegenmaatregelen aangekondigd, maar nog niet bekendgemaakt welke dat zijn. Een lekker begin van de onderhandelingen… Dichter bij huis lijkt een brexitdeal voor eind deze maand zo goed als uitgesloten, na een telefoongesprek tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en premier Boris Johnson. 

Fed-voorzitter probeert markt te kalmeren

Geruststellende woorden van Fed-voorzitter Powell, die hintte op een renteverlaging en bereid is om de balans van de centrale bank weer te laten groeien (lees: Amerikaanse staatsobligaties op te kopen) om de geldmarkt te stabiliseren, waren maar heel even goed om de markt te kalmeren. Het waren gisteren vooral weer de geopolitieke zorgen die bij beleggers overheersten.

Europese beurzen in de min…

Na een iets hogere opening doken de Europese beurzen dan ook al snel omlaag. De verliezen liepen na de lagere opening van Wall Street alleen maar verder op. Door het zwakkere pond deed de FTSE 100-index in Londen het met een verlies van 0,76% nog het minst slecht. De DAX-index verloor 1,05%, ondanks beter dan verwachte Duitse industriële productiecijfers van augustus, en de AEX-index ging 1,2% omlaag. De Stoxx Europe 600-index sloot bij lager dan gemiddelde omzetten 1,1% lager, na de plussen op vrijdag en maandag. Alle aandelensectoren eindigden in de min. Van een grote vlucht naar ‘veilige havens' was overigens geen sprake. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,59% en de risicopremies op bedrijfsobligaties liepen op. De euro sloot licht lager op 1,095 tegenover de dollar.

… net als de koersen op Wall Street

De vertrouwensindex van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf is vorige maand gedaald van 103,1 naar 101,8 punten, iets lager dan de verwachte 102 punten. Verder zijn de producentenprijzen in de VS gedaald met 0,3% op maandbasis, waar een stijging van 0,1% werd verwacht. Dit geeft de Fed ruimte om de beleidsrente verder te verlagen. Niettemin overheersten de toegenomen spanningen rond het handelsconflict het stemmingsbeeld. Na een lagere opening veerden de koersen op Wall Street nog even op na de toespraak van Powell, maar zakten ze richting het slot toch weer verder weg. De S&P 500-index verloor 1,6% en de Nasdaq-index boekte een verlies van 1,7%. De uitkomst van de handelsbesprekingen in Washington zal de stemming de komende dagen bepalen. De verwachtingen zijn na gisteren in ieder geval flink getemperd. Bij een ‘risk-off’-beweging en een hint van de Fed op meer monetaire stimulering horen lagere rentes. De Amerikaanse 2-jaarsrente daalde dan ook met 4 basispunten naar 1,42% en de 10-jaarsrente ging 3 basispunten omlaag naar 1,53%. 

Verliezen in Azië blijven beperkt

In navolging van het lagere slot op Wall Street en de Europese beurzen staan ook de meeste Aziatische beurzen vanochtend op verlies, al blijft de schade redelijk beperkt. De beurs van India staat op het moment van schrijven zelfs op een winst van 0,55%. De Nikkei-index krabbelde in Tokio na een flink lagere opening langzaam op, maar sloot 0,6% lager. De Hang Seng-index verliest 0,8% en de beurs van Shanghai schommelt, net als de beurs van Shenzhen, rond het slot van gisteren. In Zuid-Korea genieten handelaren van een vrije feestdag. 

Beurzen zullen beweeglijk blijven

De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices noteren rond de 0,2% hoger. We verwachten een vlakke opening van de Europese beurzen. De aandelenmarkten zullen door de berichtgeving rond de handelsbesprekingen de komende dagen nog wel erg beweeglijk (‘volatiel’) blijven. Probeer je niet te laten af- dan wel misleiden door de waan van de dag en blijf je beleggingsdoel(en) voor ogen houden.

Agenda van vandaag

De macro-economische agenda voor vandaag is vrij leeg. Wel worden vanavond de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed gepubliceerd. Daar zal naar verwachting niet veel meer uitkomen dan mogelijke verdere aanpassingen (lees: meer stimulering) als dat nodig mocht zijn.
  
Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,57 op AEX 10,0 5,57 5,59 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 451,79 op AEX 5,0 11,14 11,16 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 608,58 op AEX 10,0 5,55 5,57 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 655,0 op AEX 5,0 11,08 11,10 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 9 oktober 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.