Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Beursstemming iets positiever in aanloop naar topoverleg China-VS in Washington

donderdag 10 oktober 2019

Goedemorgen. Na een beursdag die saaier was dan de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring, eindigden alle Europese beurzen gisteren met winst. 

Hoop op gedeeltelijk akkoord VS-China

De koersen op de financiële markten blijven op- en neergaan, in aanloop naar de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Ze worden vooral gedreven door de nieuwskoppen die over de schermen rollen van financieel-nieuwsdiensten. En die nieuwsberichten zijn vaak tegengesteld van aard. Na nieuwe dreigende woorden vanuit de VS op dinsdag kwamen er gisteren uit China wat positievere berichten. China zou akkoordgaan met een gedeeltelijk handelsakkoord, mits president Trump afziet van importheffingen. 

Al gunstig effect bij uitblijven escalatie

Bij gebrek aan ander richtinggevend nieuws reageerden beleggers positief, al bleven de omzetten wel lager dan gemiddeld. Het verloop van de handelsbesprekingen zal de komende dagen, weken en maanden de stemming op markten nog wel grotendeels blijven bepalen. Wen er maar aan. Wij denken dat de sfeer al verbetert als verdere escalatie uitblijft. We zullen zien. Vandaag en morgen wordt er in Washington weer verder onderhandeld. De verwachtingen zijn laaggespannen en bij positieve ontwikkelingen in de onderhandelingen kunnen de aandelenbeurzen nog wat verder oplopen en de rentes iets stijgen. Wanneer de berichten tegenvallen, geldt natuurlijk het omgekeerde.

ING handhaaft overweging aandelen 

Op de maandelijkse beleidsvergadering over ons vermogensbeheer hebben we deze week besloten om de tactische assetallocatie in de beleggingsstrategieën ongewijzigd te laten. Dat betekent dat we vasthouden aan de onderweging van obligaties tegenover een overweging van aandelen. De redenen hiervoor, achtergrondinformatie en onze volledige positionering lees je in het Maandbericht Beleggen van oktober.

Duitse 10-jaarsrente stijgt 5 basispunten naar -0,55%

Gisteren was de stemming op de beurzen in ieder geval licht optimistisch. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,4% in de plus en maakte daarmee een deel van het verlies van woensdag weer goed. Vooral koersen van IT-bedrijven (+1,4%) veerden op na beter dan verwachte cijfers van technologiereus Samsung. Alleen aandelen van nutsbedrijven (-0,1%) eindigden in de min. Ook op de obligatiemarkt was er een lichte ‘risk-on’-beweging zichtbaar, dus een lichte toename van de risicobereidheid van beleggers. De rente op (veilig geachte) Duitse staatsobligaties (‘Bunds’) met een looptijd van tien jaar steeg met 5 basispunten naar -0,55%. 

Fed-notulen: meningen beleidsmakers waren verdeeld 

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ‘Fed’, de Amerikaanse centrale bank, blijkt dat er in de vergadering op 18 september best wat verdeeldheid was tussen de twaalf beleidsmakers. Niet alle bestuursleden zijn voor verdere renteverlagingen, terwijl anderen de renteverlaging van een kwart procentpunt op dat moment niet genoeg vonden. Inmiddels hebben we een aantal tegenvallende macrocijfers uit de VS gehad en rekent de markt (wij ook) op een renteverlaging op 30 oktober met ‘een kwartje’. Dat geeft een belangrijke steun aan de waarderingen van risicovolle beleggingscategorieën waaronder aandelen.

Ook op Wall Street wat meer risicobereidheid

Net als op de Europese beurzen werd er gisteren op Wall Street positief gereageerd op de berichten uit China over een gedeeltelijk akkoord. De S&P 500-index steeg 0,9% en de Nasdaq won 1,0%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 5 basispunten naar 1,58%. Toch wel een ‘risk-on’-dagje in New York dus. Hoe de onderhandelingen gaan verlopen, is moeilijk te zeggen, maar die zullen naar verwachting best stroef gaan. We verwachten in ieder geval nog geen allesomvattend akkoord op korte termijn.

Meeste beurzen in Azië hoger vanochtend

Zoals verwacht, nemen beleggers in Azië vanmorgen een afwachtende houding aan in aanloop naar het topoverleg tussen de VS en China in Washington. De beursomzetten liggen dan ook zo'n 30% lager dan gemiddeld en de koersuitslagen zijn klein. De Nikkei-index in Tokio staat op het moment van schrijven op een winst van 0,3% net als de Hang Seng-index in Hongkong. De beurs van Shanghai wint 0,4% en die in Shenzhen plust 0,8%. De Kospi-index in Zuid-Korea doet het met een verlies van 0,3% wat minder goed. De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht lager. We verwachten een vlakke tot licht positieve opening van de Europese aandelenmarkten. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers uit Frankrijk en Italië. Verder krijgen we handelscijfers uit Duitsland en inflatiecijfers uit de VS. Maar de meeste aandacht zal uitgaan naar berichten over de handelsbesprekingen in Washington.  

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2718,73 op S&P 500 10,3 2,64 2,67 +11,32 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2397,15 op S&P 500 4,9 5,59 5,62 +5,06 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3280,85 op S&P 500 9,7 2,79 2,82 -9,08 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3484,0 op S&P 500 4,9 5,52 5,55 -4,65 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 10 oktober 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.