Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Philips Electronics - Meeveranderen met de markt

maandag 14 oktober 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009538 EUR 22.7 1.95 Ja Gezondheidszorg

Meeveranderen met de markt

CEO Frans van Houten is enkele jaren geleden begonnen met een herstructurering van het bedrijf. Dit heeft geleid tot een concern dat medische technologie en consumentenelektronica produceert. De lichtdivisie is afgesplitst en Philips genereert nu een sterke vrije kasstroom en hogere marges. Ook heeft het concern een lagere waardering dan de sector.

Apparatuur voor consumenten en medische toepassingen

Na de afsplitsing van de verlichtingsdivisie komen de inkomsten van Philips uit de divisies Personal Health (elektrische apparatuur voor het huishouden en persoonlijke verzorging, 40%), Diagnosis & Treatment (apparatuur voor medische diagnose en behandeling, 35%) en Connected Care (zorg op afstand, 25%). In 2018 behaalde het bedrijf bij een omzet van €18,1 mld een nettowinst van €1,5 mld.

Philips verandert mee met de zorgmarkt

Het bedrijf richt zich nu voor het grootste deel op medische technologie en producten voor persoonlijke verzorging. In een markt met stijgende kosten, vergrijzing en chronische aandoeningen, worden innovatie, kwaliteit en gebruiksgemak steeds belangrijker. Daarnaast zorgen consolidatie en gecombineerde inkoop bij zorgaanbieders voor prijsdruk in de markt. Door goede contacten op te bouwen met ziekenhuizen en naast éénmalig een grote machine, ook software en aanvullende diensten te leveren, hoopt Philips deze prijsdruk het hoofd te bieden. De divisie Personal Health heeft wereldwijd een sterke positie met goede naamsbekendheid. De divisie groeit al jaren goed en zorgt voor stabiliteit in de inkomsten. De productieketen van deze divisie is verspreid over de hele wereld, wat een kostenvoordeel oplevert. Dit leidt echter wel tot een verhoogd valuta- en politiek risico.

Winstwaarschuwing voor derde kwartaal

Philips heeft een winstwaarschuwing afgegeven voor het derde kwartaal. Het concern verwacht een aangepast operationeel resultaat te rapporteren van €583 mln. Dit is fors minder dan de consensusverwachting van analisten. De operationele marge komt uit op 12,4%, tegen 13,2% in het derde kwartaal van 2018. De lager dan verwachte winst komt voornamelijk door de daling van de operationele resultaten van de divisie Connected Care. De marge van deze divisie komt uit op 11,3% in het derde kwartaal, tegen 15,8% in het derde kwartaal van 2018. Philips voelt de gevolgen van de handelsoorlog. Het concern voelt “toenemende tegenwind van hogere importheffingen” en een vertraging in de maatregelen die het neemt om de resultaten op te krikken. Bovendien werd de productie verlaagd om de voorraden te laten slinken. Het bedrijf verwacht dat hierdoor de aangepaste operationele marge op jaarbasis zal verbeteren met 10 tot 20 basispunten voor het hele concern. Dit is fors minder dan de eerder afgegeven verwachting van een verbetering van 100 basispunten en ook minder dan de consensusverwachting van analisten. Ook verwacht het concern een afboeking te doen van €78 mln op goodwill in de divisie Connected Care, waardoor de nettowinst voor het derde kwartaal uitkomt op €210 mln. Voor 2020 houdt het concern de outlook intact: 4-6% organische groei en een margeverbetering van 100 basispunten. Ten slotte verwacht Philips over het derde kwartaal een omzet te boeken van €4,7 mld, 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en in lijn met de consensusverwachting van analisten. Organische groeide de omzet met een sterke 6%.

Connected Care resultaten zorgelijk, waardering wel lager dan de sector

De resultaten van Philips’ Connected Care-divisie zijn zorgelijk. Het verwacht voor 2019 een verbetering van de aangepaste operationele marge van slechts 10 tot 20 basispunten op jaarbasis voor het hele concern. Gelukkig boekt het wel een sterke organische groei en houdt het vast aan de outlook voor 2020. Philips heeft een koers-winstverhouding van 20 op basis van de verwachte winst in 2019 en 17 op basis van de verwachte winst in 2020. Dit is lager dan het gemiddelde van de subsector waaronder het valt. Gezien de verbetering van de resultaten van de afgelopen jaren denken wij dat de hervormingen die CEO Frans van Houten heeft doorgevoerd, hun vruchten afwerpen. Wel worden wij voorzichtiger door de winstwaarschuwing. Het is namelijk moeilijk in te schatten of dit een eenmalige winstwaarschuwing is, of dat er meerdere winstwaarschuwingen zullen volgen.

Kansen

  • De afronding van de herstructurering zorgt voor een focus op groeimarkten.
  • Sterke marktposities in de segmenten en markten waar het bedrijf actief is.
  • Vernieuwing van het productenpalet in medische technologie zorgt voor meer terugkerende inkomsten.

Risico's

  • Concurrentie en collectivisering van inkopen zetten prijzen onder druk.
  • Dalende wisselkoersen van valuta’s tegenover de euro, of geopolitieke onzekerheid.
  • Het afstoten van bedrijfsonderdelen levert kasstromen op voor aandeleninkoop, dividenden of fusies en overnames. De resultaten van het bedrijf op fusie- en overnamegebied zijn echter niet heel sterk.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 37,26 op Philips 9,9 4,11 4,15 +2,48 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 33,78 op Philips 5,4 7,58 7,62 +1,20 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 48,35 op Philips 5,6 7,31 7,35 -5,91 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 48,35 op Philips 5,6 7,31 7,35 -5,91 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.