Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Nestle - Geld terug naar de aandeelhouders

donderdag 17 oktober 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
CH0038863350 CHF 24.8 2.48 Ja Dagelijkse consumentengoederen

Geld terug naar de aandeelhouders

Mark Schneider, de in 2017 aangetreden topman van Nestlé, mag tevreden zijn: hij lijkt een turnaround te hebben volbracht. Van een ondermaats presterend, log bedrijf leidt hij de transformatie naar een bedrijf dat de focus houdt op waar het in uitblinkt. Als gevolg daarvan worden veel Nestlé-onderdelen in de etalage gezet, zoals de huidverzorgingslijn en waarschijnlijk ook de vleeswarendivisie. Op het gebied van overnames ligt de nadruk op gezondere voedingsvarianten, met name op voeding voor vegetariërs.

Grootste voedingsmiddelenbedrijf ter wereld

Nestlé is het grootste voedingsmiddelenbedrijf ter wereld. Het concern heeft dertig merken met meer dan CHF 1 mld omzet per jaar. De verdeling van de omzet is de laatste jaren: dranken 26%, melkproducten 26%, kant-en-klaarmaaltijden 17%, diervoeding 11%, chocolade, snoep en koek 10%. Ook heeft het een samenwerkingsverband met L’Oréal op het gebied van dermatologie.

Cijfers als verwacht, grote inkoop eigen aandelen voor de komende jaren

Nestlé heeft over de eerste negen maanden van 2019 een licht hogere omzet geboekt. Dit meldde de Zwitserse voedselproducent donderdag voorbeurs. De identieke omzet van Nestlé steeg in deze periode, in lijn met de gemiddelde analistenverwachting, met 3,7%. De omzet kwam uit op CHF 68,4 mld, gestimuleerd door de positieve ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact van 1,5% op de totale omzet, die ook in lijn was met de gemiddelde analistenverwachting. Het concern had de mogelijkheid de prijzen te verhogen met 0,7% bij een gemiddelde analistenverwachting van 1%. Het bedrijf gaat in de periode 2020-2022 CHF 20 mld aan de aandeelhouders teruggeven, in eerste instantie door de inkoop van eigen aandelen. Het is de bedoeling dat in januari volgend jaar een begin wordt gemaakt met de inkoop. De omvang van de transacties is volgens Nestlé afhankelijk van de marktomstandigheden. Datzelfde geldt voor mogelijke uitkeringen van speciaal dividend. Het bedrijf bevestigde de outlook voor het hele jaar, waarin het een autonome omzetgroei van 3,5% verwacht. Nestlé mikt op een verdere verbetering van de onderliggende operationele marge en de autonome groei. Het bedrijf verwacht een operationele marge van 17,5% of meer en groei van de onderliggende winst per aandeel.

Waardering: gemiddeld tot hoog

De waardering van de voedingsmiddelenfabrikanten op de Masterlist met ondernemingen die het Investment Office volgt, is relatief hoog. Unilever staat op 21,5 keer de winst voor 2019, Nestlé heeeft op het moment zelfs nog een hogere koers-winstverhouding, namelijk 24 keer de winst over 2019.

Kansen

  • Via zowel organische groei als overnames wil het concern het omzetaandeel van de opkomende markten in de komende jaren fors laten groeien. Door de koersdalingen van de aandelen van bedrijven in de opkomende markten zijn deze ondernemingen op dit moment niet te duur.
  • Nestlé richt zich met zijn productenportefeuille steeds meer op gezonde producten met hoge marges. Het concern kan daarmee profiteren van de stijgende bestedingen van consumenten aan deze producten.
  • Met dertig merken met meer dan CHF 1 mld omzet per jaar (goed voor 70% van de jaarwinst) heeft Nestlé een uitstekend gespreide productenportefeuille.

Risico's

  • Door het zwakke economische klimaat ondervindt Nestlé in de volwassen markten nog steeds sterke concurrentie van de producenten van huismerken.
  • Nestlé heeft veel last van de zwakke valuta’s in de opkomende markten ten opzichte van de sterke Zwitserse frank.
  • Nestlé wil nog wel eens te veel geld uitgeven voor een overname als het management een bedrijf als goede aanvulling ziet voor het concern.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 67,0 op Nestle 2,3 4,28 4,38 +1,17 % Koop Sprinter
Sprinter Long 67,0 op Nestle 2,3 4,28 4,38 +1,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen