Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Netflix - Voortgaande sterke abonneegroei, met name internationaal

donderdag 17 oktober 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US64110L1061 USD 85.1 0 Nee Communicatiediensten

Voortgaande sterke abonneegroei, met name internationaal

De komende kwartalen zullen uitwijzen of het ‘first mover advantage’ (pioniersvoordeel) van wereldwijd streamen en de Netflix Originals het concern een duurzame voorsprong hebben gegeven. De eigenaren van veel van Netflix’ content hebben inmiddels zelf ook (plannen voor) streamingactiviteiten. Zij gaan hun succestitels daarom zelf uitzenden en niet meer leveren aan concurrent Netflix.

Grootste aanbieder van streaming video

Netflix is 's werelds grootste aanbieder van streaming video, waardoor televisieseries, documentaires en films via internet ‘on demand’ kunnen worden bekeken. Klanten krijgen ongelimiteerd toegang tot de digitale videotheek van Netflix tegen een vast maandelijks bedrag. Netflix is nagenoeg wereldwijd actief, maar in China niet. Het bedrijf had een omzet van $15,8 mld in 2018, en een nettowinst van $1,2 mld.

Hoge negatieve cashflow

De sterke groei van Netflix heeft een stevige prijs. Het bedrijf moet veel investeren in nieuwe tv-programma's en films. In 2018 heeft het concern ruim $8 mld uitgeven aan programmering. Daarnaast werd nog $2 mld voor marketing uitgetrokken. Netflix zal ook in 2019 forse uitgaven moeten doen, waardoor de schuldenlast verder zal oplopen richting $10 mld eind 2019. Geleidelijke prijsverhogingen moeten de winstgevendheid op termijn verbeteren. Ook moet Netflix rekening houden met hogere kosten voor programmering als de concurrentie van onder meer Amazon, Apple, AT&T Time Warner en Disney toeneemt. Op die basis verwachten we dan ook dat de vrije kasstroom nog een aantal jaren negatief zal blijven.

Winst per aandeel duidelijk hoger dan verwacht. Winstverwachting Q4 valt tegen door hoger dan verwachte belastingdruk

De omzet steeg in het derde kwartaal naar $5,25 mld, een stijging van 31,1% ten opzichte dezelfde periode een jaar eerder. Dit was fractioneel lager dan de gemiddelde analistenverwachting. Netflix boekte een winst per aandeel (WPA) groei van 42,3%, ruim hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. Het grote verschil kwam (opnieuw) door een ongerealiseerde winst op valutaeffecten van obligaties. Netflix heeft in het derde kwartaal meer nieuwe (betalende) abonnees aangetrokken dan verwacht, namelijk 6,8 miljoen. Dat is iets meer dan de gemiddelde analistenverwachting. Het concern heeft nu in totaal bijna 160 miljoen betalende abonnees, waarvan een kleine 40% in de VS. Het bedrijf verwacht in het vierde kwartaal een omzet van ongeveer $5,4 mld en een WPA van $0,51 te behalen. Analisten rekenden op een veel hogere WPA, maar een hogere belastingdruk maakt dat onwaarschijnlijk. Netflix verwacht dat door eerdere prijsverhogingen de groei van het aantal nieuwe abonnees zal terugvallen. Ook nieuwe toetreders tot de online-streamingmarkt in de VS zullen tot druk op de groei leiden. Het zal, net als de afgelopen kwartalen, uit de groei buiten de VS moeten komen.

Waardering hoog

Hoewel we positief zijn over het businessmodel van Netflix, blijft de waardering voorlopig een heikel punt. Bij alle positieve cijfers blijft de negatieve kasstroom een punt van zorg. Nu valt het met $3-4 mld nog mee, maar de concurrentie (en zeker Disney) gaat content weghalen bij Netflix omdat het zelf ook een streaming service gaat aanbieden. Netflix moet dan nog meer investeren in eigen Netflix Original content dan het nu al doet, terwijl ondertussen de concurrentie voor de beschikbare kijktijd van de consument toeneemt. De komende twee kwartalen moet duidelijk worden hoe groot de effecten zijn van de komst van nieuwe aanbieders. De waardering op basis van normale variabelen is nog niet heel zinvol. Zo is de koers-winstverhouding nu ruim vijftig maal de verwachte winst over 2020. Maar, een gemiddelde verwachte operationele winstgroei van >50% per jaar in de komende jaren brengt een normale waardering rap dichterbij. Dan moeten die verwachtingen natuurlijk wel bewaarheid (kunnen) worden. Voortdurend, bovengemiddelde volatiliteit lijkt dan ook waarschijnlijk.

Kansen

  • Netflix heeft voldoende schaalgrootte om te kunnen investeren in zelf geproduceerde content van hoge kwaliteit, wat het bedrijf een belangrijk concurrentievoordeel oplevert.
  • Het bedrijf werkt continu aan technologische innovaties die het product aantrekkelijker maken. Denk aan goede beeldkwaliteit bij lagere internetsnelheden, nieuwe betalingsmogelijkheden enzovoort.
  • Netflix positioneert zich qua prijsstelling aan de onderkant van de markt, maar wist de eerste helft dankzij zijn 'pricing power' de prijzen flink te verhogen.

Risico's

  • De miljardeninvesteringen in Netflix Originals zetten de kasstroom en marges onder druk. Bovendien leidt de toenemende concurrentie vrijwel zeker tot verdere stijging van de programmakosten.
  • De abonneegroei van Netflix op kwartaalbasis is moeilijk in te schatten.
  • De entree van Disney+, Apple+ en HBO Max kunnen leiden tot een grote, dure concurrentiestrijd.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 52,9 op Netflix 1,1 248,85 0,00 +1,90 % Koop Sprinter
Sprinter Long 52,9 op Netflix 1,1 248,85 0,00 +1,90 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen