Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Wolters Kluwer Wolters Kluwer - Solide update maar groei bij Health en Governance, Risk & Compliance tegenvallend

vrijdag 1 november 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000395903 EUR 24.4 1.6 Ja Industriegoederen

Solide update maar groei bij Health en Governance, Risk & Compliance tegenvallend

De verschuiving van het businessmodel van print naar digitaal in het afgelopen decennium is succesvol. Nu het een van de grotere spelers is binnen de markt voor professionele digitale informatieservices zijn de activiteiten makkelijker schaalbaar en is de potentiele markt ook gegroeid. Na een uitstekend 2018 lijkt ook 2019 een sterk jaar te worden. De consistentie die het bedrijf biedt op operationeel en strategisch vlak is bovendien een positieve factor voor de beleggingscase. De waardering is inmiddels echter aan de hoge kant.

Toonaangevend in informatiediensten

Wolters Kluwer is een uitgeverij en wereldwijd toonaangevend in het aanbieden van informatiediensten. De onderneming biedt producten en diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, fiscale dienstverlening, accountancy, zakelijke dienstverlening, financiële sector, juridische sector, en voor specialisten op gebied van wet- en regelgeving. Het concern behaalde in 2018 een omzet van €4,3 mld.

Solide update over eerste negen maanden met weinig verrassingen; prognoses FY?19 ongewijzigd

Wolters Kluwer gaf vanmorgen een zogeheten ‘trading update’ over de eerste negen maanden van het jaar. De organische omzetgroei op vergelijkbare basis kwam uit op 4%. De Digital & Services-activiteiten (90% van de omzet) lieten een organische omzetgroei zien van 6%. Vanuit een andere hoek bekeken liet het percentage activiteiten dat van terugkerende aard is (79% van de omzet) een organische groei zien van 5%. Goede ontwikkelingen dus. Naar regio’s gekeken steeg de organische omzet in Noord-Amerika (60% van de omzet) met 3% en in Europa (31% van de omzet) met 5%. Azië en de rest van de wereld (9% van de omzet) boekte een organische omzetgroei van 6%. Bij de kleinere activiteiten met inkomsten van niet-terugkerende aard waren de trends gemengd, waarbij vooral de geprinte boeken negatief opvielen met, niet geheel verrassend, een daling van de organische omzet van 12%. De divisie Tax & Accounting zag de organische omzet stijgen met 6% dankzij de softwareoplossingen voor professionals bij bedrijven (Corporate Solutions had een organische omzetgroei van 16%). De overige activiteiten in de divisie presteerden wat minder, denk daarbij aan print, trainingen en overige diensten. De divisie Legal & Regulatory was, net als in het voorgaande kwartaal, een achterblijver met een organische omzetgroei van 2%. De softwareactiviteiten groeiden hier sterk met 20% en kunnen de slechter presterende geprinte boeken compenseren. Bij de divisies Governance, Risk & Compliance en Health steeg de organische omzet met 3% wat een vertraging was ten opzichte van de 4% in de eerste helft van het jaar; een lichte tegenvaller. De vooruitzichten voor heel 2019 bleven ongewijzigd. Dat betekent dat het management nog steeds rekent op een aangepaste operationele winstmarge van 23,0-23,5%, een vrije kasstroom van €750-775 mln en een groei van de aangepaste winst per aandeel van 10%. De debt-to-EBITDA daalde licht naar 1,7x per eind september van 1,8x per eind 2018. Ten slotte verhoogt Wolters Kluwer de inkoop van eigen aandelen van €250 mln naar €350 mln en nog eens €50 mln in de eerste twee maanden van 2020.

Waardering aan de hoge kant, maar niet ten opzichte van de subsector

Over het geheel genomen een prima, maar weinig verrassende update, waarbij de digitale oplossingen de krimp bij de geprinte activiteiten compenseren. Het aandeel noteert tegen 24 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar, waarmee de waardering aanzienlijk boven het eigen gemiddelde over de afgelopen tien jaar van 14,5x ligt. De subsector Commercial & Professional Services, waarbinnen Wolters Kluwer valt, is gemiddeld ook hoog gewaardeerd tegen 25x. Relatief gezien lijkt de waardering van Wolters Kluwer dus niet bijzonder hoog, maar absoluut gezien achten we de waardering gespannen. Het getaxeerde dividendrendement voor het lopende jaar ligt met 1,6% in lijn met het gemiddelde van de subsector. De verwachtingen zijn inmiddels hoog opgelopen, waardoor de koers volgens ons gevoelig is voor eventuele tegenvallers de komende kwartalen. Dat neemt niet weg dat Wolters Kluwer consistent goede resultaten boekt. De voorspelbaarheid en consistentie van de resultaten zijn dan ook een positieve factor voor de beleggingscase. Ongeveer 79% van de omzet is inmiddels terugkerend van aard. De hoge waardering is volgens ons dus terecht, maar op deze niveaus neemt de gevoeligheid voor tegenvallers simpelweg toe.

Over het geheel genomen een prima, maar weinig verrassende update, waarbij de digitale oplossingen de krimp bij de geprinte activiteiten compenseren. Het aandeel noteert tegen 24 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar, waarmee de waardering aanzienlijk boven het eigen gemiddelde over de afgelopen tien jaar van 14,5x ligt. De subsector Commercial & Professional Services, waarbinnen Wolters Kluwer valt, is gemiddeld ook hoog gewaardeerd tegen 25x. Relatief gezien lijkt de waardering van Wolters Kluwer dus niet bijzonder hoog, maar absoluut gezien achten we de waardering gespannen. Het getaxeerde dividendrendement voor het lopende jaar ligt met 1,6% in lijn met het gemiddelde van de subsector. De verwachtingen zijn inmiddels hoog opgelopen, waardoor de koers volgens ons gevoelig is voor eventuele tegenvallers de komende kwartalen. Dat neemt niet weg dat Wolters Kluwer consistent goede resultaten boekt. De voorspelbaarheid en consistentie van de resultaten zijn dan ook een positieve factor voor de beleggingscase. Ongeveer 79% van de omzet is inmiddels terugkerend van aard. De hoge waardering is volgens ons dus terecht, maar op deze niveaus neemt de gevoeligheid voor tegenvallers simpelweg toe.

Kansen

  • Het concern heeft sterke marktposities en heeft een sterke focus op margeverbeteringen.
  • Het concern jaagt geen onhaalbare doelen na en is bescheiden bij het afgeven van vooruitzichten. De kans op het missen van de verwachtingen is daardoor kleiner.
  • Kan grotendeels teren op inkomsten uit abonnementen, 79% van omzet is zo wederkerig.

Risico's

  • Wolters Kluwer blijft op overnamepad, met als risico dat het bedrijf een te hoge prijs betaalt voor acquisities.
  • De blootstelling aan Noord-Amerika bedraagt nu ongeveer 60%. De volatiliteit van de dollar kan de resultaten van de uitgever sterk beïnvloeden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 65,98 op Wolters Kluwer 10,5 6,38 6,88 +0,30 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 57,53 op Wolters Kluwer 4,7 14,83 15,33 +0,13 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 81,45 op Wolters Kluwer 7,4 9,27 9,77 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 81,45 op Wolters Kluwer 7,4 9,27 9,77 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Wolters Kluwer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.