Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Royal Dutch Shell - Beter dan verwacht, maar onzekerheid over aandeleninkoop

dinsdag 5 november 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B03MLX29 EUR 10.4 7.25 Nee Energie

Beter dan verwacht, maar onzekerheid over aandeleninkoop

Door sterk te letten op kosten en projecten die veel gas en olie opleveren is de verwachting dat Royal Dutch Shell de komende jaren een sterke groei laat zien van de vrije kasstroom. Daarnaast heeft het concern een lage waardering ten opzichte van zijn Amerikaanse concurrenten en een hoger dividendrendement.

Shell: een van de grootste onafhankelijke olie- en gasmaatschappijen

Royal Dutch Shell behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (dus ook raffinerende) olie- en gasmaatschappijen ter wereld. Het is een grote speler op het gebied van vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG). Shell heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) en produceert 3,7 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Het bedrijf boekte een omzet van $388,4 mld in 2018 waarmee het een winst van $20,9 mld realiseerde.

Sterkere focus op rendabele investeringen

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren alle scherp op de kosten. Zij richten zich vooral op rendabele investeringen en voeren kostenbesparingen door, zo ook Shell. De portefeuille met nieuwe projecten van Royal Dutch is nu winstgevender bij een olieprijs van $60 dan tijdens de hoogtijdagen van 2014, toen de olieprijs boven de $100 stond. Dit illustreert hoe goed de focus op de meest winstgevende projecten heeft uitgepakt bij Royal Dutch Shell.

Derdekwartaalresultaat beter dan verwacht, onzekerheid over afronding aandeleninkoop in 2020

Royal Dutch Shell heeft in het derde kwartaal van 2019 per saldo beter dan verwachte resultaten geboekt. Het olieconcern rapporteerde een omzet van $86,6 mld, wat neerkomt op een daling van 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit was iets lager dan de consensusverwachting van analisten. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op $0,59, fors beter dan de gemiddelde analistenverwachting. De downstreamdivisie boekte beter dan verwachte resultaten. De divisie profiteerde van sterke handelsresultaten in refining & trading en ook de marketingdivisie (verkoop) deed het goed met een stijging van 41% op jaarbasis. De chemische divisie boekte een zwakker dan verwacht resultaat, al was er wel sprake van een verbetering van 70% ten opzichte van het tweede kwartaal. De bezettingsgraad van de chemische divisie steeg ten opzichte van het tweede kwartaal van 85% naar 91%. De upstreamdivisie boekte tegenvallende resultaten, door lagere olie- en gasprijzen. De divisie Integrated Gas heeft ook last van de lage olie- en gasprijzen, al was het resultaat van deze divisie beter dan verwacht. De divisie profiteerde van sterke handelsactiviteiten en hogere volumes. De operationele kasstroom kwam in het derde kwartaal uit op $12 mld en de investeringen bedroegen $6 mld. Er werd $3,8 mld aan dividend uitgekeerd en voor $2,9 mld aan aandelen teruggekocht.

Lagere waardering dan Amerikaanse oil majors

Sterke cijfers van Shell, die worden overschaduwd door de berichtgeving over het lopende aandeleninkoopprogramma. Shell geeft namelijk aan dat het onzeker is of dit in 2020 kan worden afgerond. Wij vinden het teleurstellend dat het concern niet eerder met dit bericht is gekomen. Tot nu toe heeft Shell $12 mld aan aandelen teruggekocht. Ondanks deze tegenvaller, vinden wij de cijfers over het derde kwartaal sterk. Er is op dit moment een overaanbod van gas in Europa en de VS, terwijl de olieprijs op een relatief laag niveau staat. Toch is Shell in staat een sterke vrije kasstroom te genereren. Verwacht wordt dat Shell dit jaar $18,7 mld aan vrije kasstroom genereert, met uitzondering van 2018, de hoogste sinds vele jaren. Voor 2020 wordt een vrije kasstroom verwacht van $22,4 mld. Shell heeft een koers-winstverhouding van 13 in 2019 en 11 in 2020 en een dividendrendement van 6,22%. De waardering is lager dan die van de Amerikaanse ‘oil majors’, het dividendrendement is hoger.

Kansen

  • Schaalvoordeel: Shell behoort tot de grootste onafhankelijke 'geïntegreerde' olie- en gasmaatschappen ter wereld (dus actief in de winning van olie en gas, verwerking en raffinage van ruwe olie, verkoop van olieproducten).
  • Shell is een van de grootste spelers op het gebied van LNG en kan daar fors van gaan profiteren als de sterke verwachte groei in de vraag naar gas de komende jaren inderdaad plaatsvindt.
  • Dankzij zijn sterke vrije kasstroom kan Shell meer kapitaal teruggeven aan aandeelhouders via dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen.

Risico's

  • Het wordt steeds moeilijker voor de oil majors om hun productie uit te breiden en reserves toe te voegen. De makkelijk bereikbare velden raken uitgeput of vallen toe aan staatsoliebedrijven.
  • De komende jaren wil Shell fors aandelen gaan terugkopen. Dit aandeleninkoopprogramma kan stopgezet worden als de olieprijs weer fors zou dalen, bijvoorbeeld naar $30.
  • De raffinaderijen van Royal Dutch liggen voor 1/3 in Europa. In tegenstelling tot de raffinaderijen in de VS hebben de Europese niet het kostenvoordeel van de lage (Amerikaanse) gasprijs. In het raffinageproces wordt schaliegas namelijk gebruikt als energiebron.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 13,26 op Royal Dutch Shell 10,8 1,31 1,33 -6,38 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 11,73 op Royal Dutch Shell 5,0 2,84 2,86 -2,73 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 17,16 op Royal Dutch Shell 4,8 2,99 3,01 +1,35 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 17,16 op Royal Dutch Shell 4,8 2,99 3,01 +1,35 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.