Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Meevallende macro- en winstcijfers duwen AEX richting 600 punten

donderdag 7 november 2019

Goedemorgen. De stemming op de beurzen blijft positief, met name in Europa waar de economische groei lijkt te stabiliseren. Bovendien vallen de kwartaalcijfers van bedrijven overwegend mee. Bijvoorbeeld die van Ahold Delhaize, dat gisteren de AEX-index een duwtje in de rug gaf richting de 600 punten.

Positief economisch nieuws uit de eurozone

Beleggers kregen gisteren eindelijk weer eens goed nieuws over de economische ontwikkelingen in de eurozone. De inkoopmanagersindex, een betrouwbare voorlopende indicator, is vorige maand iets hersteld van 50,1 naar 50,6 punten. Dat is net boven de grens van 50 punten waarbij de groei toeneemt en ook iets meer dan de door analisten verwachte 50,2 punten. Dit betekent niet dat we verwachten dat de groei sterk aantrekt, maar wel dat de kans op een recessie is afgenomen. Het idee van stabilisatie van de groei werd gesteund door beter dan verwachte cijfers over de fabrieksorders in Duitsland (+1,3% tegenover +0,1% verwacht) en de hoger dan verwachte winkelverkoopcijfers in de eurozone (+0,1% tegenover 0,0% verwacht). Voor die laatste was er op jaarbasis zelfs een stijging van 3,1%, waar analisten rekenden op een groei van 2,4%. Het zijn vooral de consumenten die de economische groei dragen. 

AEX hard op weg naar 600 punten

Op de Europese beurzen werd voorzichtig positief gereageerd op de cijfers. Bij hoger dan gemiddelde omzetten boekte de Stoxx Europe 600-index een winst van 0,2%, onder aanvoering van aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen (+1,2%). De sector kreeg steun van de prima kwartaalcijfers van Koninklijke Ahold Delhaize (+5%). Mede hierdoor steeg de AEX-index met nog eens 0,7%, hard op weg naar de 600 punten. Op de obligatiemarkt werd na de rentestijging in de afgelopen dagen wat gas teruggenomen. Daar is op zich niets vreemds aan en eerder gezond. Een scherpe stijging van de rente kan de opmars van de aandelenmarkt afremmen. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,33%. 

Amerikaanse aandelen blijven dicht bij huis…

Op Wall Street bleven de belangrijkste aandelenindices dicht bij huis, in afwachting van nieuwe impulsen. Berichten over een mogelijk uitstel van de ondertekening van ‘fase 1’ van het handelsakkoord tussen de VS en China leidden tot voorzichtigheid. Wat ons betreft maakt het weinig uit of het akkoord één of misschien wel twee maanden wordt uitgesteld. Het belangrijkste is dat er sprake is van de-escalatie van de handelsoorlog, waardoor de onzekerheid afneemt en het vertrouwen van bedrijven en consumenten wat kan herstellen. Hierdoor kunnen de investeringen wellicht wat aantrekken en consumentenbestedingen hoog blijven. De S&P 500-index eindigde met een kleine plus van 0,07% terwijl de Nasdaq-index 0,3% inleverde. Ook in New York daalden rentes op staatsobligaties iets. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 1,83%.

… net als de Aziatische beurzen

De meeste Aziatische beurzen blijven vanmorgen ook dicht bij huis. De Australische beurs is 1% hoger gesloten door goed ontvangen kwartaalcijfers, terwijl in Tokio de Nikkei-index 0,1% boven het slot van gisteren is gesloten. De Hang Seng-index verliest op het moment van schrijven 0,3% en de beurs van Shanghai schommelt, net als de Kospi-index in Seoel, rond de slotstand van gisteren. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven een fractie onder het slot van gisteren. We verwachten dan ook een vlakke opening van de Europese beurzen.

Nederlandse inflatie stijgt meer dan verwacht

Vanmorgen werd bekend dat de inflatie in Nederland in oktober met 0,6% is gestegen in vergelijking met september. Dat is meer dan de verwachte +0,4%. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in oktober met 2,8%, waar analisten rekenden op een plus van 2,6%. Vooral drank en rookwaren, hotels, restaurants en cafés, transport en communicatie zijn duurder geworden. De Europese Centrale Bank (ECB) zal blij zijn met deze cijfers, die wijzen op positieve inflatieontwikkelingen. Verder staan vandaag op de agenda onder andere industriële productiecijfers uit Duitsland en nieuwe groeiverwachtingen van de Europese Commissie. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen.

Goed cijferseizoen tot nu toe

Het kwartaalcijferseizoen verloopt tot nu toe beter dan verwacht. Van de 420 bedrijven uit de S&P 500-index heeft 78% beter dan verwachte winstcijfers laten zien. Gemiddeld zijn de bedrijfswinsten met 1,1% gedaald, maar dat is hoger dan de daling van ruim 3% die voor aanvang van het seizoen werd verwacht. In Europa hebben uit de Stoxx 600-index 312 bedrijven cijfers gepresenteerd en is de winstdaling gemiddeld 3,4%. Toch maakte ruim 53% van de bedrijven beter dan verwachte winstcijfers bekend. Analisten zijn dus weer te voorzichtig geweest met hun schattingen. Beter zo, dan andersom. 

Agenda van vandaag

Vandaag verwachten we van 36 bedrijven uit de Stoxx 600-index kwartaalcijfers, waaronder Telecom Italia, ArcelorMittal, Sodexo, Commerzbank, Vestas, Veolia Environment, Engie, Unicredit, Siemens en Euronext. Uit de VS verwachten we kwartaalcijfers van onder andere Walt Disney, News Corp en Johnson Controls.
 
Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 487,66 op AEX 10,0 5,32 5,34 +4,10 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 434,51 op AEX 5,0 10,63 10,65 +1,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 577,0 op AEX 10,0 5,36 0,00 -4,11 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 637,49 op AEX 5,0 10,60 10,62 -2,12 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 7 november 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.