Fundamentele Analyse Societe Generale

vrijdag 8 november 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000130809 EUR 7.8 7.03 Ja Financiële waarden

Société Générale zal opnieuw moeten snijden in de kosten om het kapitaalniveau op peil te houden, ondanks een eerdere herstructurering van de zakenbank. Ondanks redelijke voortgang op het gebied van de kapitaalpositie is er voor de bank nog een lange weg te gaan. Het wordt dan ook lastig voor de bank om het rendement op het eigen vermogen boven de geschatte kosten van het eigen vermogen te brengen. De kapitaalpositie is boven het gestelde minimum, maar ten opzichte van andere Europese banken relatief laag. Dit maakt (onder andere) dat het aandeel een van de laagst gewaardeerde Europese banken op onze lijst is. Ondanks interessante groeipotentie in opkomende landen wachten wij liever de eerste tekenen van structurele verbetering af.

Franse bank met sterk retailnetwerk in Frankrijk en Oost-Europa

Société Générale (SocGen) is een van de grootste Franse retailbanken en heeft ook omvangrijke retailactiviteiten in Centraal- en Oost-Europa en Afrika. Verder heeft het met de zakenbankdivisie een sterke positie verworven en is de bank een marktleider in de handel in aandelenderivaten. Daarnaast heeft de bank nog een speciale financieringsafdeling die onder andere de lease voor een zakelijk wagenpark verzorgt. De Franse retailbank is goed voor ongeveer 28% van de winst, het internationale retail- en financieringssegment voor 45% en de zakenbank voor 27%.

Omzet lager dan verwacht maar lagere kosten zijn positief. Goede voortgang in opbouw kapitaalpositie

Société Générale (SocGen) opende de boeken over het derde kwartaal van 2019 en rapporteerde een aangepast nettoresultaat van € 965mln. Dat is 1% boven de gemiddelde analistenverwachting en 33% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 8,5% en kwam daarmee 1,5% lager uit dan de consensusverwachting. Op kosten scoorde de Franse bank beter; deze daalden met 4% op jaarbasis en vielen daarmee 2% lager uit dan verwacht. In het Franse retailsegment werden beter dan verwachte resultaten geboekt door een daling in de geboekte voorzieningen voor slechte leningen. De omzet viel licht lager uit en de kosten waren in lijn met de verwachtingen. De resultaten van de internationale financieringstak waren in lijn met de verwachtingen. Ondanks een hogere omzet en lagere kosten drukten hogere voorzieningen het resultaat. Bij de zakenbank waren de hoger dan verwachte inkomsten uit de obligatiehandel niet voldoende om lagere inkomsten uit de aandelenhandel te compenseren. SocGen is sinds de vorige kwartaalresultaten bezig om de risicogewogen activa van de zakenbank te verlagen. Dit leidde tot hogere geboekte voorzieningen en was verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de 4% daling van de financierings- en advieskosten binnen de zakenbank. Wel wist de bank de kapitaalpositie ten opzichte van het tweede kwartaal met 50 basispunten (bp) te versterken naar 12,5%, wat 40 bp hoger was dan de gemiddelde analistenverwachting. Voor het vierde kwartaal wordt een negatieve impact van 20-50 bp verwacht vanwege nieuwe regelgeving. Het management verhoogde de kapitaaldoelstelling voor 2020 met 20 bp naar 12,6-12,9%. Analisten zijn echter nog niet volledig overtuigd van de haalbaarheid van deze doelstelling.

Waardering vertegenwoordigt forse korting en risico

Op operationeel gebied is de voortgang in de kostenreductie positief, maar weten de omzettrends niet echt te inspireren. De hogere kapitaalpositie is positief, maar is ten opzichte van het gemiddelde van de Europese banken nog steeds laag. Ook verandert dit niets aan de nog altijd (te) lage winstgevendheid van de bank. Hier is de waardering van de bank dan ook naar. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding en tastbare boekwaarde van respectievelijk 7,8 en 0,4 tegenover een sectorgemiddelde van 9 en 0,9. Ondanks de lage waardering blijven wij terughoudend over het aandeel gezien de structureel lage winstgevendheid.

Kansen

  • SocGen heeft een sterke diversificatie in opkomende markten als Centraal- en Oost-Europa en Afrika. Vooral de bank in Rusland is van significant formaat met 15.000 werknemers en wordt op dit moment zeer laag gewaardeerd door de markt.
  • SocGen heeft zijn zakenbankactiviteiten verkleind waardoor het minder afhankelijk is geworden van deze relatief volatiele en kapitaalintensieve tak van bankieren.
  • De verwachtingen zijn door het recente negatieve sentiment in de nieuwsberichten laaggespannen. Hierdoor ontstaat ruimte voor positieve verassingen.

Risico's

  • Het Franse retaillandschap wordt gedomineerd door coöperatieve banken. Hierdoor staat het winstmotief niet per definitie centraal. Dit leidt tot irrationele prijsstelling van producten.
  • De kapitaalratio is net boven het minimum en biedt weinig ruimte voor slechtere omstandigheden en/of hogere kredietkosten.
  • De retailactiviteiten schalen niet goed over meerdere landen. Er is een lokale balans nodig en er treden dubbele kosten op. Het feit dat SocGen een marktpositie in meerdere relatief kleine economieën heeft, zorgt voor een bepaalde mate van inefficiëntie.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in Societe Generale.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Societe Generale bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.