Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Boskalis Westminster Boskalis Westminster - Bemoedigende update over derde kwartaal

vrijdag 8 november 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852580 EUR 33.8 2.47 Ja Industriegoederen

Bemoedigende update over derde kwartaal

Boskalis heeft veel last gehad van de problemen in de olie- en gassector, maar de meest recente ontwikkelingen lijken er op te wijzen dat deze activiteiten herstellen. Vooral voor de offshore-windactiviteiten was het een druk derde kwartaal volgens het management. Mogelijk is er sprake van een draaipunt voor het concern, de resultaten over de tweede helft van 2019 zullen hier meer inzicht moeten bieden.

Boskalis een toonaangevende internationale dienstverlener

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren en inland-infrastructuur, en offshore-energie. Via SMIT is het bedrijf actief op het gebied van sleepdiensten en scheepsbergingen. Het levert wereldwijd totaaloplossingen voor grote maritieme uitdagingen. Boskalis concentreert zich op projecten in de markt voor energie en de markt voor havens. De voornaamste opdrachtgevers zijn oliemaatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, internationale projectontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouwbedrijven. Het concern behaalde in 2018 €2,6mld aan omzet.

update derde kwartaal bemoedigend; verbetering resultaten bij offshore-energie en herstel EBITDA in tweede jaarhelft

Boskalis gaf 8 november een (summiere) update over het derde kwartaal. Het concern ziet goede ontwikkelingen voor de omzet, met een sterke verbetering van het resultaat ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Boskalis ziet daarnaast een sterke verbetering van de resultaten bij Offshore Energy ten opzichte van een zwakke eerste jaarhelft, vooral voor de offshore-windactiviteiten was het een druk kwartaal volgens het management. Verder werd een stabiel gebruik van vaartuigen voor zwaar transport genoemd. Ook bij de baggeractiviteiten is sprake van een stabiele markt. Bij de sleep- en bergingsdiensten was de omzet licht lager dan in de zeer drukke eerste helft van het jaar. Het totale orderboek daalde met 3,7% ten opzichte van het tweede kwartaal naar €4,2 mld. De prognoses voor 2019 blijven gehandhaafd en zijn vergelijkbaar met die van 2018. Per saldo een bemoedigende update.

Koers-winstverhouding hoger dan 10-jaarsgemiddelde

De koers-winstverhouding van Boskalis op basis van de gemiddelde analistenverwachting voor de winst in 2019 is 30. Dat is aanzienlijk boven het tienjarig gemiddelde van 16,5x. Wellicht is de markt echter te negatief geworden in haar winstverwachtingen. De resultaten over de tweede helft van 2019 zullen meer inzicht moeten bieden in een eventuele stabilisatie van de winst.

Kansen

  • Boskalis haalt zijn omzet uit meerdere segmenten: baggeren en grondverzet, haven- en terminaldiensten, sleepdiensten, berging en zwaar transport. Hierdoor is het bedrijf minder kwetsbaar dan wanneer het alleen als baggerbedrijf actief zou zijn.
  • Boskalis heeft een goede reputatie op het gebied van overnames. Dit is positief voor aandeelhouders.
  • Boskalis keert een groot deel van de winst uit aan de aandeelhouders

Risico's

  • Boskalis heeft blootstelling aan de markt voor offshore-energieprojecten. Door de relatief lage olieprijs wordt in deze markt minder omzet gerealiseerd, doordat veel opdrachten van energiemaatschappijen niet doorgaan.
  • Doordat oliebedrijven door de relatief lage olieprijzen minder investeringen doen, is er de komende jaren niet constant werk voor de schepen van Boskalis.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 16,96 op Boskalis 12,0 1,20 1,50 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 14,63 op Boskalis 4,7 3,52 3,82 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 21,94 op Boskalis 4,3 3,93 4,23 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 21,94 op Boskalis 4,3 3,93 4,23 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.