Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Duitsland niet in recessie

donderdag 14 november 2019

Goedemorgen. Europese beleggers namen gisteren wat winst op de aandelen die het de afgelopen weken erg goed hebben gedaan. Vanmorgen worden de groeicijfers over het derde kwartaal bekendgemaakt. De Duitse economie bleek toch niet gekrompen, maar is het herstel ook echt ingezet?

Aandelen blijven overwogen, energie verlaagd

Voordat ik verder ga met mijn dagelijkse beursverhaal, eerst even aandacht voor het nieuwe ING Maandbericht beleggen van november dat we gisteren hebben gepubliceerd. Ik zal alvast een tipje van de sluier oplichten: we houden vast aan onze voorkeur voor aandelen boven vastrentende waarden in de vermogensverdeling van onze beleggingsstrategieën. Aandelen zijn, ondanks de stijging naar recordhoogtes, nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd. Binnen aandelen verlagen we de weging van aandelen uit de energiesector naar neutraal en verhogen we die van de sector communicatiediensten naar overwogen. De overproductie van olie lijkt langer aan te houden, terwijl de verwachtingen voor de groei van de vraag naar olie zijn verlaagd. De sector communicatiediensten biedt een aantrekkelijke mix van bedrijven met sterkere groei en van bedrijven met een defensief profiel.

Beleggers nemen een beetje winst

 Defensieve aandelensectoren waren gisteren gevraagd op de Europese beurzen. Na de rally van cyclische aandelensectoren in de afgelopen weken, leidde onzekerheid over de handelsdeal tussen de VS en China tot een ‘risk-off’-dag op de beurzen, met de gebruikelijke Pavlov-reacties als gevolg. Rentes op staatsobligaties gingen omlaag, net als de meeste aandelenkoersen, en risicopremies op bedrijfsobligaties liepen op. Maar, zoals gezegd, waren er ook aandelensectoren die juist kopers aantrokken. Vastgoedaandelen (+0,27%) en nutsbedrijven (+0,25%) herstelden wat door de lagere rentes, en ook aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen (+0,5%) sloten gemiddeld iets hoger. Onderaan eindigden aandelen uit de financiële sector (-1,5%), waar tegenvallende cijfers van ABN Amro en een lagere rente een mooi excuus gaven om wat winst te nemen. 

Rente moet ook niet te sterk oplopen

De daling van de Duitse 10-jaarsrente met 5 basispunten naar -0,30% zien we vooralsnog eerder als een voorwaarde voor hogere aandelenkoersen, dan als een teken van een aanstaande correctie. Juist een sterk oplopende rente zou de aandelenrally kunnen afremmen, omdat er dan weer een interessant alternatief voor beleggers zou zijn en de relatieve waardering van aandelen (o.a. dividend- en winstrendement) minder gunstig wordt. Vanaf de opening van Wall Street klommen de Europese beurzen dan ook weer wat op. Per saldo bleef het verlies van de Stoxx Europe 600-index met een daling van 0,3% beperkt.

Tekenen van stabilisatie in industriële activiteit 

Beleggers konden zich bovendien optrekken aan beter dan verwachte cijfers over de industriële productie in de eurozone. Die is in september met 0,1% gestegen in vergelijking met de voorgaande maand, waar analisten rekenden op een daling van 0,2%. Op jaarbasis was er een daling van 1,7% (-2,3% verwacht). Het lijkt erop dat we aan het einde van het derde kwartaal het voorlopige dieptepunt in de industriële activiteit in de eurozone hebben gehad.     

Fed: “Huidig renteniveau passend”

Op Wall Street ging de aandacht van beleggers niet zozeer uit naar het begin van de openbare verhoren in de afzettingsprocedure van president Trump. Wel naar de toelichting die Fed-voorzitter Jerome Powell gaf over de toestand van de Amerikaanse economie. Hij ziet het huidige niveau van de beleidsrente als passend en de groei van de Amerikaanse economie als robuust. Vooral dat laatste stemde beleggers tevreden, al heerst er misschien lichte teleurstelling over de sterk geslonken kans op verdere renteverlagingen. De markt prijst de kans op een renteverlaging in december nu in op minder dan 7%. Pas voor volgend jaar juli wordt die kans op iets meer dan 50% geschat. 

Wall Street sluit iets hoger

In reactie op de bemoedigende woorden van Powell veerden de koersen op Wall Street gisteren wat op. De inflatiecijfers van oktober waren zo goed als conform de verwachting van analisten. De S&P 500-index sloot 0,07% hoger, de Dow Jones-index won 0,3%. De Nasdaq-index (-0,05%) sloot een fractie lager. Net als in Europa, daalden de rentes op staatsobligaties. De Amerikaanse 10-jaarsrente corrigeerde 5 basispunten naar 1,89%. De dollar werd wat sterker op 1,10 tegenover de euro. Dat is goed voor onze beleggingen aan de andere kant van de Atlantische oceaan.

Tegenvallende cijfers in Japan en China

Na de verrassend goede Japanse groeicijfers over het tweede kwartaal, viel de groei in het afgelopen kwartaal wat tegen. De groei van 0,1% ten opzichte van het tweede kwartaal kwam lager uit dan verwacht (+0,2%). Op jaarbasis viel de groei van de Japanse economie ook tegen (+0,2% tegenover +0,9% verwacht). Chinese macro-economische cijfers over de industriële productie, investeringen en winkelverkopen in oktober vielen ook tegen. Deze duiden op een lagere groei van de Chinese economie. Niet goed voor de wereldeconomie, maar hierdoor neemt de druk om een handelsakkoord met de VS te sluiten wel weer toe. Toch nog een lichtpuntje. 

Gemengd beeld op Aziatische beurzen

De tegenvallende macro-economische cijfers worden vanmorgen gemengd ontvangen op de Aziatische beurzen. De Nikkei-index is in Tokio 0,76% lager gesloten en de Hang Seng-index verliest nog eens 1,1% door de aanhoudende protesten in de straten van Hongkong. De beurzen op het vasteland van China doen het een stuk beter. De beurs van Shanghai noteert op het moment van schrijven 0,2% hoger, de beurs van Shenzhen wint 0,8%. De Australische beurs is 0,55% hoger gesloten. De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht lager. We verwachten dan ook een vlakke tot licht lagere opening van de Europese beurzen. 

Duitse economie niet in recessie

Op de agenda voor vandaag staan onder andere de Duitse groeicijfers over het derde kwartaal. De Duitse economie wist een ‘technische recessie’, twee achtereenvolgende kwartalen van krimp, ternauwernood te voorkomen en is met 0,1% gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat is iets beter dan de 0,1% krimp die analisten hadden voorspeld. Dat lijkt dus een meevaller, al draait beleggen natuurlijk om vooruitkijken. Belangrijker is om de toekomstige ontwikkelingen te voorspellen. En die zien er iets beter, of minder slecht, uit als we naar de meest recente data kijken. Verder zou het natuurlijk erg gunstig zijn als de Amerikaanse importheffingen op Europese auto's achterwege blijven, de handelsoorlog tussen de VS en China de-escaleert en de Duitse overheid de economie gaat stimuleren door meer in de toekomst te investeren. 

Groeicijfers Nederland en kwartaalcijfers

Ook krijgen we vandaag de groeicijfers over het derde kwartaal uit ons eigen land. Er wordt een groei van 0,3% (vergeleken met het tweede kwartaal) verwacht. Dat is helemaal zo slecht nog niet, al hebben wij natuurlijk onze eigen (stikstof-)problemen. Verder krijgen we groeicijfers van de eurozone als geheel (+0,2% verwacht) en de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS. Vandaag gaan de boeken bij onder andere KBC, NN Group, Bouygues, RWE, Henkel en Walmart open en worden de kwartaalcijfers gepresenteerd. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 12444,83 op DAX 10,0 13,79 13,80 +2,22 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 11038,98 op DAX 5,0 27,84 27,85 +1,09 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 14670,0 op DAX 10,3 13,36 13,37 -2,55 % Koop Sprinter
Sprinter Short 15870,0 op DAX 5,3 25,88 25,89 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 14 november 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.