Fundamentele Analyse KBC Group - Sterk operationeel resultaat van de bank, verzekeraar blijft achter

donderdag 14 november 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003565737 EUR 14.1 5.47 Ja Financiële waarden

Sterk operationeel resultaat van de bank, verzekeraar blijft achter

KBC heeft sterke wortels en een loyale klantenbasis in de thuismarkt, waardoor de bank profiteert van schaalvoordeel en een grote en stabiele depositobasis. Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid. De kapitaal- en liquiditeitsposities zijn bovendien sterk. De winstgevendheid van de bank-verzekeraar is vrij hoog in vergelijking met andere Europese banken. Dit is echter voldoende verdisconteert in de premie in de waardering ten opzichte van de Europese bankensector.

Belgische bank met significante exposure naar Oost-Europa

KBC Group is een van de grootste financiële instellingen van België en heeft een sterke positie in Centraal- en Oost-Europa (CEE), waar het een tweede thuismarkt heeft gecreëerd. De bank heeft meerdere private banks gekocht in verschillende Europese landen en opereert volgens het bank-verzekeraarmodel. Hierbij creëert de bank cross-sellingkansen voor zijn producten; zo heeft bijvoorbeeld 88% van de hypotheekhouders in België ook een opstalverzekering bij KBC. De bank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis door bovengemiddelde investeringen in CEE en Ierland (waar de crisis een hoge tol eiste) en door de grote portefeuilles met gestructureerde kredietproducten. KBC heeft daarom overheidssteun en overheidsgaranties geaccepteerd. Het concern heeft alle staatssteun ruim voor de deadline terugbetaald.

Sterk operationeel resultaat van de bank, verzekeraar blijft achter. Kosten beter dan verwacht

KBC Group rapporteerde een aangepaste brutowinst van €827 mln, een daling van 10% jaar-op-jaar (joj) maar bijna 5% hoger dan de gemiddelde analisten verwachting. De omzet was in lijn met de verwachtingen en steeg iets minder dan 1% joj. Onderliggend waren de prestaties van de bank sterk; de netto-rente inkomsten stegen met 3,4% joj, 2% hoger dan de consensus, op zowel een hogere netto-rente marge (+ 6 basispunten (bp) in het kwartaal, maar 8 bp lager joj) en meer uitstaande leningen (+4% joj). Ook de fee-inkomsten (+5% joj) waren hoger dan verwacht (3% boven consensus) door meer inkomsten uit fondsbeheer en betalingsverkeer. Tegenvallers lagen in de hoek van de handelsinkomsten en verzekeringen. De kosten stegen met iets minder dan 1% maar daalden licht in het kwartaal. Daarmee vielen de kosten 1,2% lager uit dan de consensus verwachting. De geboekte voorzieningen voor slechte leningen vielen ook lager uit dan verwacht, voornamelijk door lagere voorzieningen in België. De kapitaalratio viel met 15,4% 10 bp lager uit dan verwacht, maar is nog steeds zeer sterk.

Premie in de waardering terecht

Sterke resultaten voor KBC op zowel het omzet als kosten front. De bank presteert uiterst solide, maar daar is de waardering dan ook naar. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 11,7 en tastbare boekwaarde van 1,7 tegenover het gemiddelde van de Europese banken sector met respectievelijk 8,9 en 0,8. Gezien de sterke positionering (en bijbehorende resultaten) van de Belgische bank-verzekeraar vinden wij een lichte premie ten opzichte van de sector terecht. Het dividendrendement van 5,2% ligt onder het gemiddelde van de EU banken met 6,1%. Hiermee is de premie in het kwartaal verder opgelopen en ligt het dividendrendement nu onder het gemiddelde van de sector. Gezien de hoge waardering zien wij beperkte kansen voor het aandeel.

Kansen

  • De bank onderscheidt zich door zijn krachtige uitvoering van het bank-verzekeraarmodel in combinatie met een sterke marktpositie. Dit model kan KBC verder uitrollen buiten zijn thuismarkten.
  • Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid.
  • De kapitaalpositie is sterk verbeterd dankzij de goede kasstroomopwekking en kapitaalemissies. Hierdoor is de bank goed gepositioneerd om de dividenduitkering minimaal op peil te houden, of te verhogen.

Risico's

  • KBC heeft een grote portefeuille met Ierse en Oost-Europese leningen waarvan de verliezen minder worden, maar nog steeds groot zijn.
  • Als de Europese economie afzwakt, kunnen de opkomende markten in Oost-Europa waar KBC actief is relatief harder geraakt worden dan de Westerse markten. Dit zou KBC disproportioneel kunnen raken ten opzichte van andere Europese banken.
  • Door de huidige lage rentes kunnen de netto rente-inkomsten verder onder druk komen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 46,33 op KBC 10,9 4,51 4,63 +33,63 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 40,01 op KBC 4,6 10,84 10,96 +11,79 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 77,29 op KBC 1,9 27,10 27,22 -4,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 77,29 op KBC 1,9 27,10 27,22 -4,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van KBC Group bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.