Fundamentele Analyse NN Group - Schadetak boekt goede resultaten, levensverzekeringen blijft achter

donderdag 14 november 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010773842 EUR 9.1 7.43 Ja Financiële waarden

Schadetak boekt goede resultaten, levensverzekeringen blijft achter

Sinds de inlijving van Delta Lloyd werkt NN aan het verlagen van de kosten en het inpassen van de nieuwe bedrijfsonderdelen. Hiervan beginnen de resultaten zichtbaar te worden. De solvabiliteit is weer op orde en NN heeft een sterke kaspositie. Die biedt de financiële ruimte voor uitbreiding in het buitenland en de inkoop van eigen aandelen. Wel kan het nog beter bij een aantal bedrijfsonderdelen, zoals de Nederlandse schadeverzekeringstak. Gezien de huidige lage waarderingen, zien wij potentie voor een opwaartse herwaardering.

Nederlandse verzekeraar en pensioenbeheerder

NN Group (NN) is een van de grootste verzekeraars en vermogensbeheerders van Nederland. Sinds 2016 is ING Groep geen aandeelhouder meer en staat het bedrijf volledig op zichzelf. In 2018 boekte NN Group een nettowinst van €1,1 mld op een omzet van €19 mld. 90% van de operationele winst komt uit verzekeringen, waarvan het overgrote deel uit levensverzekeringen. Zo’n 10% van de operationele winst komt uit vermogensbeheer. Naast Nederland (57%) is NN actief in België (7%), de rest van Europa (18%) en Japan (18%).

Integratie zal winstgevendheid verbeteren

De overname van Delta Lloyd geeft NN de schaalgrootte om de kosten te verlagen en de winstgevendheid te verhogen. Deze laatste staat onder druk door de lage rente en de stevige concurrentie. In zowel het levens- als schadeverzekeringssegment in Nederland is NN nu een van de grootste. In Japan richt het concern zich vooral op verzekeringen voor het midden- en kleinbedrijf, terwijl NN in België een volledige range van levens- en schadeverzekeringen en vermogensbeheer aanbiedt. NN Bank verkoopt in Nederland de verzekeringen, beleggingsproducten en hypotheken van het bedrijf aan particuliere en zakelijke klanten. De vermogensbeheerdivisie is slechts een klein onderdeel van het bedrijf, maar biedt wel diversificatie en aantrekkelijke marges. Groeien in dit segment lukt NN Group echter maar matig. De integratie van bedrijfsonderdelen moet zorgen voor efficiënter beheer en een beter gestroomlijnd productaanbod.

Sterk op kosten en Solvency 2-ratio. Nederlandse schadeverzekeringsdivisie fors beter dan verwacht, beleggingsresultaat levensverzekeringen stelt teleur.

NN Group opende de boeken van het derde kwartaal en rapporteerde een aangepaste operationele winst van €453 mln. Dat is een daling van 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar 9% hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. De Nederlandse schadeverzekeringsdivisie wist de inkomsten fors te verhogen en de marge te verbeteren, waardoor het resultaat 20% hoger uitviel dan analisten gemiddeld hadden verwacht. Verder stuwden lagere kosten de resultaten van de Japanse verzekeringstak, de vermogensbeheerder en de overige divisies. De negatieve uitzondering kwam van de Nederlandse levensverzekeringen, waar de beleggingsresultaten achterbleven en het resultaat 10% onder de consensusverwachting lag. De Solvency 2-ratio daalde met 22 procentpunt op jaarbasis naar 217%, maar viel daarmee 4 procentpunt hoger uit dan verwacht. De organische kapitaalgeneratie van 5 procentpunt was in lijn met de verwachting, maar de beter dan verwachte invloed van de kapitaalmarkten stuwde het beter dan verwachte resultaat.

Huidige waardering biedt ruimte voor positieve herwaardering

Positieve resultaten voor NN Group. Vanaf 2020 gaat het bedrijf rapporteren op halfjaarbasis in plaats van de huidige kwartaalbasis. In juni 2020 komt het bedrijf met een financiële en strategische update. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding en tastbare boekwaarde van respectievelijk 9 en 0,4 tegenover het gemiddelde van de Europese verzekeraars van 11,1 en 1,5. Hiermee is de korting in de waardering in het derde kwartaal teruggelopen, maar nog steeds aanwezig. Als de verzekeraar de goede voortgang in de kostenverlaging en operationele verbeteringen in het schadesegment vast weet te houden, biedt de huidige korting in de waardering voldoende ruimte voor positieve herwaardering. De analistenverwachtingen zijn in ieder geval op dit moment nog niet bijzonder hooggespannen.

Kansen

  • Succesvolle integratie van Delta Lloyd en bijbehorende besparingen
  • De Nederlandse schadeverzekeringstak heeft langere tijd last gehad van slechtere prestaties. Hierdoor zijn de verwachtingen relatief laag gespannen. De herstructurering van deze divisie biedt kansen om de verwachtingen te overtreffen.
  • De sterke kapitaalpositie en kapitaalopwekking bieden financiële ruimte voor overnames en aandeleninkoop.

Risico's

  • De aanhoudend lage kapitaalmarktrente drukt op de beleggingsmarge bij de levensverzekeringen
  • NN voert forse herstructureringen door om de winstgevendheid te verbeteren. Hoewel de resultaten ervan tot nu toe positief zijn, is er wel een operationeel risico aan verbonden.
  • Hoger dan verwachte schadeclaims of kosten voor de afhandeling van onjuist verkochte polissen.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 29,21 op NN Group 9,0 3,58 3,64 +17,97 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 26,48 op NN Group 5,1 6,31 6,37 +9,50 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 36,69 op NN Group 7,8 4,13 4,19 -11,68 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 36,69 op NN Group 7,8 4,13 4,19 -11,68 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van NN Group bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.