Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Zou het dan nu toch echt gaan gebeuren?

vrijdag 15 november 2019

Goedemorgen. De meeste Aziatische aandelenindices staan vanmorgen in het groen op mijn koersenscherm, dus in de plus. Positieve berichten over de vorderingen in de handelsbesprekingen tussen de VS en China worden door beleggers goed ontvangen. 

Hongkongse beurs hoger, ondanks onrust 

De economisch adviseur van president Trump, Larry Kudlow, meldde dat de onderhandelaars nog maar een paar korte slagen verwijderd zijn van een akkoord. De rentes op staatsobligaties lopen vanmorgen dan ook op, net als koersen op de meeste aandelenbeurzen. Beter dan verwachte cijfers over de Japanse industriële productie steunen het sentiment in Tokio na de tegenvallende groeicijfers van gisteren. De Nikkei-index koerst op het moment van schrijven 0,8% hoger. En ondanks de aanhoudende betogingen in Hongkong staat de lokale hoofdindex Hang Seng op een winstje van 0,1%. 

Hogere opening verwacht in Europa

De beurzen op het vasteland van China staan als enige belangrijke Aziatische aandelenmarkten in de min, na eerder tijdens de dag nog op winst te hebben gestaan. De beurs van Shanghai verliest 0,2% en die van Shenzhen 0,5%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices lopen 0.3% op, in reactie op het positieve nieuws over het mogelijk aanstaande Chinees-Amerikaanse handelsakkoord. De Amerikaanse tienjaarsrente plust 3 basispunten op 1,85%. De Europese beurzen zullen naar verwachting dan ook hoger aan de laatste beursdag van de week beginnen.

Ergens jammer dat Duitsland niet in recessie is...

Meevallend macro-economische nieuws kwam gisteren van onze oosterburen en uit de eurozone. Maar het beter dan verwachte groeicijfer uit Duitsland (+0,1%) en de keurige 0,2% groei voor de eurozone in het derde kwartaal waren niet genoeg om de onzekerheid over een mogelijk handelsakkoord te compenseren. En het klinkt misschien vreemd, maar eerlijk gezegd vind ik het jammer dat Duitsland in het derde kwartaal niet in een recessie is beland. 

... want zo is er minder druk om ‘fiscaal’ te stimuleren

De druk op de Duitse regering om meer te stimuleren via de landelijke begroting is hierdoor namelijk afgenomen - en dat is naar onze mening een gemiste kans. Gisteren kregen we inderdaad al berichten uit Berlijn dat er op korte termijn geen stimuleringsmaatregelen zijn gepland. Overigens waren onze eigen groeicijfers keurig. Met een plus van 0,4% in het derde kwartaal is Nederland een van de braafste jongetjes uit de klas en hebben we vooralsnog weinig hinder van sterke wereldwijde groeivertraging van de productiesector en de geopolitieke onzekerheid. En, gemeten aan de dagelijkse files, zie we in het vierde kwartaal ook nog weinig signalen van verzwakking. Wel kan de stikstofcrisis de activiteit in de bouw nog verder onder druk zetten.

Markten komen op adem, ‘Bund’ daalt 5 basispunten 

Doordat de aankondiging van de ondertekening van een handelsakkoord tussen de VS en China nog is uitgebleven, waren er wat winstnemingen op de aandelenbeurzen maar dat is heel gezond na de recente recordjacht. Een aantal technische indicatoren kunnen hierdoor wat afkoelen (terug richting gemiddelde waarden) en ook de obligatierentes kunnen wat corrigeren, na de flinke stijging in de afgelopen weken. Gisteren daalde de Stoxx Europe 600-index met 0,4% en daalde de toonaangevende Duitse tienjaarsrente, de ‘Bund’, met 5 basispunten naar -0,35%. 

Fed: economie VS draait prima

In afwachting van meer nieuws over een handelsakkoord bleven de belangrijkste aandelenindices op Wall Street gisteren dicht bij huis. Nogmaals de bevestigde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dat de Amerikaanse economie goed draait, maar dat maakte weinig indruk. De breed samengestelde S&P 500-index eindigde een fractie hoger, de Nasdaq, met daarin relatief veel IT-bedrijven, een fractie lager. De Dow Jones Industrial Average eindigde vrijwel onveranderd. Vastgoedaandelen (+0,8%) profiteerden van de lagere rentes en de koersen van oliegerelateerde bedrijven stonden wat onder druk door de lagere olieprijs. 

ING: minder in energieaandelen, meer in communicatiediensten

Over energieaandelen gesproken: deze week hebben in ons vermogensbeheer de weging van aandelen uit de sector energie verlaagd van overwogen naar neutraal. Mede door de verwachting dat overproductie van olie langer zal aanhouden en de prijs zal drukken. Daar tegenover verhoogden we de weging van de aandelensector communicatiediensten. Meer achtergronden bij onze laatste wijzigingen in de tactische assetallocatie en onze beleggingsvisie lees je in ons Maandbericht beleggen van november.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere handelscijfers uit Italië en de eurozone. Verder verwachten we definitieve inflatiecijfers uit de eurozone van oktober. Er wordt verwacht dat deze overeenkomen met de eerdere schatting van +0,2% (maand op maand) en +0,7% jaar op jaar. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere winkelverkoopcijfers over de maand oktober. Belangrijke cijfers, die ons iets zeggen over de bestedingen van Amerikaanse consumenten, de belangrijkste drijfveer van de groei van de grootste economie van de wereld. Er wordt door analisten een groei van 0,2% verwacht in vergelijking met september. Toen was er nog een onverwachte krimp van 0,3%. De sterke arbeidsmarktcijfers en de voorzichtige ontspanning in de handelsoorlog zouden positief moeten uitwerken op het consumentengedrag. We zijn benieuwd. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag nog van onder andere AP Moller Maersk en JC Penney. 

Alvast een heel goed weekend en veel plezier met het kijken naar het Nederlands elftal en naar Max in Brazilië! 

Groet, Simon.
 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 11473,6 op DAX 10,1 12,49 12,51 +0,32 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 10177,44 op DAX 5,0 25,45 25,48 +0,18 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 13772,37 op DAX 10,1 12,52 12,54 -0,48 % Koop Sprinter
Sprinter Short 14640,0 op DAX 5,1 24,72 24,74 -0,24 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 15 november 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.