Op Goede Vrijdag (10 april) en Tweede Paasdag (13 april) is de beurs gesloten en is er geen handel mogelijk in Sprinters

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Nervositeit neemt toe door uitblijven positief nieuws over handelsbesprekingen

woensdag 20 november 2019

Goedemorgen. Het stelde niet veel voor, maar de 5-0 overwinning van Oranje tegen Estland gisteravond in Amsterdam is een mooie afsluiting van het kwalificatietoernooi en geeft veel vertrouwen op weg naar Euro 2020. Ik kan niet wachten tot juni volgend jaar.

Beleggers wachten op nieuwe impulsen

Voorlopig wachten beleggers nog steeds op nieuwe ontwikkelingen in de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Wij gaan ervan uit dat er voor het einde van het jaar een fase 1-deal wordt gesloten. Geduld is een schone zaak. Ondertussen wordt er door analisten en nieuwsdiensten hard gezocht naar nieuws. En ook als dat er niet is, zijn er geruchten genoeg. Ondertussen zien we de nervositeit op de markten wat toenemen. Niet zo gek, nu aandelenindices na een flinke rally op of rond recordniveaus staan. De verleiding om winst te nemen is dan groot. 

Positieve stemming in Europa…

Tot de opening van Wall Street was de stemming op de Europese beurzen gisteren uitstekend. Jaarrecords werden verder aangescherpt, mede door goede cijfers over de autoverkopen (+8,7%) en bouwuitgaven (+0,7%) in Europa. Vooral de koersen van autofabrikanten reageerden positief op de verkoopcijfers, waarvan de bodem nu misschien wel achter ons ligt. De Duitse DAX-index was tot ver in de middag de best presterende beurs, maar leverde het laatste uur van de handel een groot deel van de koerswinst in, door de lagere opening van Wall Street. 

… tot de opening van Wall Street

Tegenvallende kwartaalcijfers van onder andere doe-het-zelfketen Home Depot (-5,4%) en warenhuisketen Kohl's (-19,5%) drukten de stemming in New York en trokken de Europese markten mee omlaag. De DAX-index eindigde nog wel met een winst van 0,1%. De AEX-index steeg 's ochtends tot ruim boven de 600 punten, maar sloot uiteindelijk 0,25% lager door winstnemingen. De Stoxx Europe 600-index verloor 0,1%. Opvallend was dat vooral defensieve aandelensectoren, zoals nutsbedrijven (-0,8%) en gezondheidszorg (-0,2%) lager sloten, terwijl cyclische sectoren als industriegoederen (+0,4%) en financiële waarden (+0,3%) wel hoger wisten te sluiten, ondanks een lagere olieprijs (-2,5%). Ik zie dat toch als een teken van kracht in de markt. Op de obligatiemarkt was weinig beweging. De Duitse 10-jaarsrente eindigde vrijwel onveranderd op -0,34%.

Koersdaling Home Depot drukt op Dow Jones

De tegenvallers van Home Depot en Kohl's drukten een zware stempel op de stemming in New York. Alleen al het koersverlies van Home Depot kostte de Dow Jones Industrials-index (-0,36%) ruim 80 punten. De S&P 500-index (-0,06%) kroop in de middaguren nog wel omhoog, maar dook in het laatste kwartier van de handel toch nog in de min. De Nasdaq-index boekte met een winst van 0,24% wel weer een nieuw record. Uiteindelijk was het, ondanks de tegenvallers bij de winkelketens, dus niet eens zo'n beroerde dag. Het sentiment werd gesteund door goede cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Het aantal in aanbouw genomen woningen is vorige maand gestegen met 3,8%, na een daling van 7,9% in september, en het aantal bouwvergunningen steeg met 5% naar het hoogste niveau sinds 2007. Op de obligatiemarkt overheerste de nervositeit over de handelsoorlog. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 1,78%. 

Handelsbesprekingen onder druk

Met uitzondering van de beurzen van India en Maleisië, staan alle Aziatische beurzen vanmorgen in het rood. De onzekerheid over een handelsakkoord leidt tot winstnemingen. De stemming wordt ook gedrukt doordat de Amerikaanse Senaat zijn steun heeft uitgesproken voor de demonstranten in Hongkong. Wat de VS daarmee kan of wil bereiken begrijp ik niet helemaal, maar het kan de handelsbesprekingen wel onder druk zetten. Ook de regering van Hongkong is niet blij met de actie van de VS die de relatie verder onder druk kan zetten. 

Lagere koersen op Aziatische beurzen

Verder waren de Japanse exportcijfers van oktober lager dan verwacht, al geeft onze collega van het economisch bureau er wel wat nuance aan. Het is vooral de extreem positieve uitschieter van vorig jaar oktober die de vergelijking ongunstig maakt. De absolute niveaus zien er prima uit. Maar, zoals zo vaak, kent de markt geen nuance en kijkt niet verder dan de neus lang is. De Japanse Nikkei-index is zojuist 0,6% lager gesloten en de Hang Seng-index koerst 0,8% lager in Hongkong. De beurs van Shanghai verliest 0,7% en de Koreaanse Kospi-index is 1,3% lager gesloten. De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven licht lager. We verwachten een lagere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere producentenprijscijfers uit Duitsland en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed. We verwachten geen bijzonderheden of hints uit die notulen. De Fed zal naar verwachting rustig de komende macro-economische cijfers willen afwachten en kijken wat het effect is geweest van de afgelopen drie renteverlagingen. Vandaag komen onder andere de Amerikaanse winkelketens Target en Lowe's met kwartaalcijfers. Ik ben benieuwd of die net zo tegenvallen als die van Home Depot en Kohl's, of dat het bedrijfsspecifieke problemen betreft. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 21383,83 op Dow Jones 9,9 21,93 21,96 -0,63 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 19160,43 op Dow Jones 5,1 42,26 42,29 -0,38 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 26040,47 op Dow Jones 9,8 22,01 22,04 +0,55 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 28503,34 op Dow Jones 4,9 44,56 44,59 +0,25 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 20 november 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.