In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Aandelenmarkten dalen op dreigement importheffingen

dinsdag 3 december 2019

En de dag begon nog zo goed gisteren... Beter dan verwachte Chinese inkoopmanagersindices gaven Europese beleggers gisteren moed, waardoor de aandelenindices hoger van start gingen.

Ook in eurozone meevallende indicator

Het sentiment kreeg ook steun van inkoopmanagersindices (van de productiesector) uit de eurozone, beter waren dan verwacht. Deze index is volgens definitieve cijfers vorige maand gestegen van 45,9 naar 46,9 punten, iets hoger dan de eerdere schatting van 46,6. Zowel de cijfers uit Duitsland, Spanje, Frankrijk als Italië vielen hoger uit dan verwacht. Dit wijst op een licht herstel van de productiesector. Alleen in ons land daalde de index onverwacht van 50,3 naar 49,6 punten.

Minder angst voor groeivertraging

Toch overheerste 's ochtends de ‘risk-on’-stemming op de markten: beleggers durfden weer meer risicovolle beleggingen aan. Niet alleen de aandelenkoersen veerden op, vooral ook de rentes stegen, een signaal dat wijst op de verwachting van aantrekkende groei en inflatie. ‘Veilige havens’ zoals staatsobligaties werden van de hand gedaan, nu de angst voor een sterke groeivertraging is afgenomen.

Stemming slaat om na beschuldiging Trump

Maar even na twaalf uur onze tijd (’s morgens vroeg in de VS) draaide de stemming om, als een blad aan de boom. Het bericht dat de VS weer importheffing gaat instellen op staal en aluminium uit Brazilië en Argentinië, verpestte de sfeer. President Trump beschuldigt beide landen van het manipuleren van de wisselkoers van de eigen munt, waardoor agrarische producten uit beide landen goedkoper zijn dan die uit de VS. Ik denk dat de werkelijke oorzaak voor de zwakte van beide munten van heel andere aard is, maar daar zal Trump geen boodschap aan hebben.

Sterkste daling Stoxx Europe 600-index (-1,6%) in 2 maanden

Het vuurtje werd verder opgestookt door Wilbur Ross, de Amerikaanse minister van Handel, die vertelde dat de geplande verhoging van de importheffing op Chinese goederen waarschijnlijk doorgaat als er voor 15 december geen handelsakkoord op tafel ligt. En zo is het handelsconflict weer voorpaginanieuws. De aandelenkoersen in Europa zakten over een breed front, om ondanks de ruim hogere opening lager te sluiten. De Stoxx Europe 600-index verloor op de eerste dag van de week 1,6%, de sterkste daling in twee maanden.

Koersdaling aandelen lijkt overdreven

Opvallend was dat de rentes op de obligatiemarkt, als gevolg van de beter dan verwachte macrocijfers, wel hoger sloten. De Duitse tienjaarsrente steeg 8 basispunten naar -0,28%. Van een ‘risk-off’-reactie (vlucht naar veiligheid) was dus toch geen sprake. De veilige havens werden juist verlaten. Anders was de rente wel gedaald door vraag naar obligaties. De daling op de aandelenmarkt lijkt dan ook wat overdreven. In deze tijd van het jaar, wanneer veel institutionele marktpartijen zoals pensioenfondsen en vermogensbekeerders de boeken al gesloten hebben, zijn sterk wisselvallige markten ook eerder regel dan uitzondering. Kleine omzetten kunnen leiden tot grote uitslagen.    Tegenstrijdige signalen productiesector VS...

In het kielzog van de Europese beurzen opende Wall Street ook lager. Een tegenvallende stand van de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse productiesector (48,1 tegenover 49,2 verwacht) drukte de stemming nog verder. Uit dit cijfer blijkt dat vooral de grote internationale, exportgerichte ondernemingen last hebben van de onzekerheid rond de handelsoorlog. Een andere inkoopmanagersindex van de productiesector, namelijk die door onderzoeksbureau Markit wordt samengesteld op basis van een veel bredere groep van middelgrote bedrijven, geeft een heel ander beeld. Deze index is afgelopen maand namelijk gestegen van 51,3 naar 52,6 punten, wat juist duidt op een versnelling van de Amerikaanse economische groei. En omdat dit cijfer veel meer betrekking heeft op de binnenlandse groei`, maak ik me niet zo'n zorgen over een sterke afkoeling van de Amerikaanse economie, integendeel.

... maar obligatiebeleggers houden rekening met aantrekkende groei

Blijkbaar denkt de Amerikaanse obligatiemarkt er ook zo over. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 4 basispunten naar 1,82%. Maar op de aandelenbeurzen overheerste gisteren vooral de onzekerheid over de handelsoorlog en werd er na de recordjacht van de afgelopen weken wat winst genomen. Heel begrijpelijk. De S&P 500-index sloot 0,9% lager en de Nasdaq verloor 1,1%. Ik vertel hopelijk niet iets nieuws door te zeggen dat aandelen niet in één rechte lijn omhooggaan… Uiteindelijk zijn de omstandigheden, met signalen die wijzen op een licht herstel van de economische groei gecombineerd met een stimulerend beleid van de centrale banken de perfecte omgeving voor risicovolle beleggingen zoals aandelen. Geopolitieke onzekerheden zullen er altijd zijn, en kunnen zo nu en dan voor ‘volatiele’ (beweeglijke) markten zorgen. Tenzij de waarderingen (zoals de koers-winstverhoudingen) de pan uit rijzen, of het beurssentiment ‘euforisch’ (overdreven optimistisch) wordt, is het motto nog steeds 'buy the dip'.

Australië: aandelen 2% lager op sterkere Australische dollar

Het beeld op de Aziatische markten is vanmorgen gemengd met zowel hogere als lagere aandelenindices. De Nikkei in Tokio is 0,6% lager gesloten en de Hang Seng-index in Hongkong verliest 0,3%. Maar de beurzen op het vasteland van China staan op winst: de hoofdindex van Shanghai noteert +0,1% op het moment van schrijven en de beurs van Shenzhen koerst 0,2% hoger. De Australische beurs is daarentegen ruim 2% lager gesloten nadat de Australische dollar aansterkte, in reactie op het besluit van de Australische centrale bank om de rente onveranderd te laten. De zogenoemde futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. We verwachten vanmorgen een iets hogere start van de Europese beurzen.         

Agenda van vandaag

De macroagenda is vandaag vrij leeg. We moeten het doen met onder andere werkloosheidcijfers uit Spanje en de producentenprijsinflatie in de eurozone.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 19542,22 op Dow Jones 10,0 20,75 20,78 +8,29 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17424,16 op Dow Jones 5,0 39,92 39,95 +4,56 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 23706,32 op Dow Jones 10,1 18,07 18,10 -7,26 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 25945,23 op Dow Jones 5,0 38,46 38,49 -2,90 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 3 december 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.