Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Beleggers juichen om verkiezingsuitslag en handelsakkoord

vrijdag 13 december 2019

Hé, het is vandaag vrijdag de 13e… Als je bijgelovig bent betekent dat slecht nieuws en oppassen voor ongeluk. Maar als ik op mijn koersenscherm kijk, zie ik een zee van groene cijfers! 

Brexit binnen bereik 

Het belooft een mooie dag te worden voor beleggers. De redenen hiervoor zijn duidelijk: de ‘Tories’ van Boris Johnson hebben een klinkende overwinning behaald in de verkiezingen en zijn op weg naar de grootste meerderheid in het Britse parlement sinds Margaret Thatcher in 1987. En president Trump heeft vannacht volgens de laatste berichten zijn handtekening gezet onder het ‘fase 1’-handelsakkoord met China. De verkiezingsoverwinning van de Conservatieve Partij betekent niet dat de brexit nu een 'done deal' is, maar wel dat er op de weg er naartoe minder obstakels liggen. 

Deal VS-China: akkoord over voorwaarden

In reactie schiet het Britse pond vanochtend met 2% omhoog tegenover de euro, de sterkste stijging in twee jaar. Belangrijker is echter de op handen zijnde deal tussen de VS en China. De tariefsverhoging die gepland stond voor aanstaande zondag is van tafel. Verder is afgesproken dat de bestaande importheffingen op Chinese importgoederen zullen worden gehalveerd in ruil voor de belofte van de aanschaf van aanzienlijk meer Amerikaanse landbouwproducten door China. De voorwaarden zouden al zijn overeengekomen maar nog niet in een juridische tekst zijn gegoten. Vandaag wordt officiële bevestiging verwacht. Verder zou het terugdringen van de schending van intellectuele eigendommen door de Chinezen onderdeel zijn van het akkoord, en ook de afspraak om valutamanipulatie (van beide kanten) uit te sluiten.

Flinke winsten in Azië, ‘veilige havens’ worden verlaten: rentes hoger

Zoals verwacht, worden de overwinning van Boris Johnson en het handelsakkoord tussen de VS en China vanmorgen met gejuich ontvangen door beleggers. Voor het eerst sinds januari 2018 boekt de MSCI All Country World Index (in USD) een nieuw record. In euro's gemeten werden al eerder nieuwe records van deze wereldwijde aandelenindex neergezet. Alle Aziatische beurzen staan op ruime winsten. De Japanse Nikkei-index staat op het moment van schrijven op een winst van 2,6%, de Hang Seng-index in Hongkong wint 2,3% en de beurs van Shanghai 1,5% net als de Kospi-index in Seoel. De beurs van Australië doet het wat rustiger aan en is 0,5% hoger gesloten. De ‘veilige havens’ (zoals obligaties) worden verlaten. De rentes op staatsobligaties lopen daardoor over een breed front op, al blijven Japanse staatsobligaties redelijk goed liggen. De Japanse rente wordt gedrukt door de stimuleringsoperaties van de Japanse centrale bank. 

‘Koers houden’ is les die valt te leren

Langzaam maar zeker wordt de spreekwoordelijke muur van zorgen die de aandelenkoersen moeten beklimmen, een stukje lager. Dit neemt niet weg dat er ongetwijfeld weer nieuwe zorgen zullen opdoemen. De belangrijkste les die je van het recente verleden kunt leren, is dat je als belegger vooral koers moet houden en je niet moet laten (mis)leiden door emotie. Dat is niet gemakkelijk, maar de beloning is er wel naar. 

Vermogensbeheer ING: aandelen blijven favoriet

Dat brengt me bij het volgende. De risicopremies op aandelen zijn ondanks de koersstijgingen nog steeds aantrekkelijk. Sterk oplopende rentes of lagere winsten van bedrijven kunnen een bedreiging vormen maar op dit moment zijn die nog niet aan de orde. Bovendien zijn veel beleggers nog erg sceptisch en is er geen enkele sprake van euforie (overdreven optimisme in de markt). Hierdoor kunnen naar onze mening de aandelenkoersen en rentes nog wat verder opveren, gesteund door betere macro-economische cijfers. Daarom houden we in de tactische assetallocatie voor het vermogensbeheer van ING vooralsnog vast aan een ‘overweging’ van aandelen tegenover een ‘onderweging’ van obligaties. Een toelichting op onze actuele beleggingsvisie vind je in het Maandbericht beleggen van december. 

Vuurwerk in laatste beurshandelsuren... 

"U.S. is very close to a “big deal” on trade" was de tweet van president Trump, die gisteren tegen het einde van de handelsdag al voor vuurwerk zorgde op de Europese beurzen. In de laatste twee uur van de handel steeg de Stoxx Europe 600-index naar een winst van 0,3%. Het eerste optreden van de nieuwe ECB-voorzitter Christine Lagarde bracht de beurzen nauwelijks in beweging. Ze had dan ook verdraaid weinig nieuws te vertellen. Zoals verwacht, hield de Europese Centrale Bank de beleidsrente ongewijzigd en is die van plan op het huidige obligatie-opkoopprogramma pas te stoppen, vlak voordat de rente zal worden verhoogd. Dat kan nog wel even duren… 

... waarbij de rentes opliepen door verkoopdruk obligaties

Verder heeft de ECB haar economische-groei- en inflatieverwachtingen nauwelijks aangepast. Wel ziet de ECB signalen van ‘uitbodeming’ (stabilisering) van de economische groei in de eurozone. Zoals gezegd, leidde optimisme over een handelsakkoord uiteindelijk tot een ‘risk-on’-reactie op de beurs, waardoor de rentes toch nog in beweging kwamen. De Duitse tienjaarsrente eindigde 5 basispunten hoger op -0,27%, waar vooral aandelen uit de financiële sector van profiteerden. 

Recessieangst afgenomen

Natuurlijk werd er op Wall Street ook enthousiast gereageerd op de hoopgevende tweet van Trump. De rentes liepen op en de aandelenindices schoten omhoog en sloten op nieuwe recordstanden. Onder aanvoering van de aandelensectoren energie (+2%) en financiële waarden (+1,9%) sloot de S&P 500-index met een winst van 0,9%. De Nasdaq won 0,7%. De Amerikaanse 10-jaarsrente schoot 10 basispunten omhoog naar 1,89%. Beleggers verlieten hun ‘veilige’ posities, nu de angst voor een economische-groeivertraging is afgenomen. De zogenoemde futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven rond de 0,4% hoger dan het slot van gisteren. We verwachten een flink hogere opening van de Europese beurzen. Op naar een ouderwetse kerstrally!  

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Spaanse inflatiecijfers en Amerikaanse handelscijfers. Verder krijgen we uit de VS vandaag ook nog winkelverkoopcijfers van november. 

Alvast een heel goed weekend en tot maandag! 

Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2898,89 op EURO STOXX 50 10,2 3,08 3,10 +1,64 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2571,74 op EURO STOXX 50 5,0 6,35 6,37 +0,79 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3397,08 op EURO STOXX 50 11,6 2,72 0,00 -2,16 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3726,53 op EURO STOXX 50 5,2 6,02 6,04 -0,82 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 13 december 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.