Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Peugeot - Fusie met Fiat Chrysler gaat door

woensdag 18 december 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000121501 EUR 4.2 6.49 Ja Duurzame consumentengoederen

Fusie met Fiat Chrysler gaat door

Fiat Chrysler en Peugeot maakten 18 december bekend dat hun fusie definitief is. De synergievoordelen worden geschat op €3,7 mld per jaar. Voor het kunnen realiseren van deze voordelen worden eenmalige kosten van €2,8 mld verwacht. Verwacht wordt dat na vier jaar 80% van de synergievoordelen gerealiseerd zullen zijn. De aandeelhouders van ieder bedrijf krijgen 50% van de aandelen in de nieuw gevormde onderneming. Door de combinatie ontstaat een bedrijf dat goed is voor 8,7 mln autoverkopen per jaar en een omzet van €170 mld.

Op de goede weg

De Franse PSA Group is na Volkswagen de grootste personenautofabrikant van Europa. De omzet van PSA komt op dit moment voor 60% uit de volwassen automarkt van West-Europa. PSA verlegt nu wel langzaam de focus naar de snelgroeiende opkomende markten van China en India, waar de penetratiegraad van auto’s nog erg laag is. Het concern heeft verder een financiële divisie en een controlerend belang in een leverancier van auto-onderdelen, Faurecia. De omzet kwam in 2018 uit op €74 mld.

Afzwakkende vraag in vrijwel de hele wereld

PSA Group verwacht dat de verkopen dit jaar in verschillende regio's zullen dalen. Het concern achter merken als Peugeot, Citroën en Opel is pessimistischer over de verkopen in Latijns-Amerika en Rusland. In Rusland werd eerder dit jaar, bij de presentatie van de halfjaarcijfers, nog gerekend op groei. Ook in Europa en China wordt uitgegaan van verkoopdalingen. Vrijwel de hele sector heeft moeite met een afzwakkende vraag, toenemende concurrentie door relatieve nieuwkomers als Tesla en de opkomst van elektrisch rijden, waarvoor fors moet worden geïnvesteerd. De omzet van PSA steeg in het derde kwartaal met 1% tot €15,6 mld. Dat was licht boven de gemiddelde analistenverwachting. PSA deed goede zaken met de lancering van nieuwe modellen. Daarmee werd de invloed van negatieve wisselkoerseffecten en van hyperinflatie in Argentinië gecompenseerd. In totaal werden in het afgelopen kwartaal zo'n 674.000 auto's verkocht. Winstcijfers gaf de onderneming niet.

Waardering

De koers-winstverhouding is op dit moment met 7 keer de winst voor het lopende jaar in lijn met de waardering van de sector. Eigenlijk verdient het aandeel momenteel een premie aangezien de performance dit jaar veel beter is dan die van veel concurrenten. Het dividendrendement ligt op het moment op 3% wat weer veel lager is dan dat van veel concurrenten

Kansen

  • Strengere wereldwijde milieueisen zouden de toekomstige vraag naar de lage CO2-uitstotende modellen van Peugeot moeten verhogen. 2021 komt steeds dichterbij.
  • De samenwerking met Dong Feng werpt zijn vruchen af, eindelijk verkoopt PSA meer auto's in de opkomende markten.
  • Binnen 1 jaar heeft het concern het noodlijdende Opel weer winstgevend gekregen, dit belooft veel voor de toekomst.

Risico's

  • Het mislukken van introducties van nieuwe modellen blijft een van de grootste risico’s van de autosector.
  • Imagoverlies door technische problemen.
  • Het marktaandeel in de opkomende markten is laag. Hierdoor zijn de te maken kosten relatief hoog, zoals bijvoorbeeld specifieke dealer-opstartkosten en productiekosten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 9,0 op Peugeot 2,3 6,07 6,11 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 9,0 op Peugeot 2,3 6,07 6,11 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 17,8 op Peugeot 2,5 5,68 5,72 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 17,8 op Peugeot 2,5 5,68 5,72 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen