Fijne feestdagen en tot in 2020!

donderdag 19 december 2019

Namens het Sprinters team wensen wij u alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Wij hopen dat u een succesvol beleggingsjaar heeft gehad in 2019. 

Let op dat u tijdens de volgende feestdagen niet kunt handelen

- 24 december; vanaf 14:00 uur niet meer handelen 

- 25, 26 december: de hele dag niet handelen 

- 31 december: vanaf 14:00 uur niet meer handelen

Wilt u meer leren over de beleggingsvooruitzichten voor 2020? In samenwerking met RTL Z vertellen de twee ING specialisten Bob Homan en Sander van Baren over hun vooruitzichten voor 2020. 

Fijne dagen, 

Het Sprinters Team

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.