Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Lagere aandelenkoersen; olie en veilige beleggingen duurder

maandag 6 januari 2020

Goedemorgen. Met uitzondering van de Australische beurs (0%) en die op het vasteland van China (+0,3% tot +0,7%) staan de Aziatische beurzen vanmorgen lager. Tegenvallend Chinese inkoopmanagersindices van december maken blijkbaar weinig indruk op beleggers. De Amerikaanse aanslag op de Iraanse generaal des te meer.

Al decennia onrust in Midden-Oosten 

Na een periode van relatieve rust, hebben de VS het politieke vuurtje in het Midden-Oosten vorige week flink opgestookt met de aanslag. Iran dreigt met vergeldingsacties en de Amerikaanse president waarschuwt om dat vooral niet te doen, omdat daar dan weer vergeldingsacties zullen volgen. Zo is deze regio na tientallen jaren van geopolitieke onrust weinig opgeschoten. Ik vraag me af, of ik het nog ga meemaken dat er ooit iets van vrede zal komen. Ik hoop het wel maar acht de kans niet zo groot. 

Vooralsnog blijven we bij ons basisscenario voor 2020

Voor beleggers is het moeilijk in te schatten wat de economische gevolgen zullen zijn. De angst bestaat dat er problemen komen met de olietoevoer vanuit de Arabische Golfregio. Vooralsnog is er eerder te veel dan te weinig aanbod van olie op de wereldmarkt. De olieprijsstijging van vlak na de droneaanslag is vooral het resultaat van goed geprogrammeerde handelscomputers, die op basis van algoritmes orders geven. Daarnaast zijn angst en onzekerheid natuurlijk argumenten om misschien wat winst te nemen. Maar de ontwikkelingen zijn voor ons vooralsnog niet ingrijpend genoeg om ons scenario (en daarmee beleid) voor 2020 aan te passen. 

Japanse yen sterker door vlucht naar ‘veiligheid’...

In reactie op de toegenomen spanningen is de olieprijs vanmorgen met nog eens 2% opgelopen naar zo'n $70 per vat Brentolie. Dit kan de inflatie verder opdrijven en kan, als de prijs lang hoog blijft, via duurdere benzine en hogere verwarmingskosten de koopkracht van consumenten drukken. Het is echter nog veel te vroeg om daarvan uit te gaan. Ondertussen neemt de vraag toe naar ‘veilige havens’ voor vermogen, zoals goud, de Zwitserse frank en de Japanse yen. Mede door de sterke yen staan de Japanse aandelenkoersen onder druk. 

... waardoor Japanse aandelenkoersen dalen

De Nikkei-index in Tokio is het nieuwe beursjaar begonnen met een verlies van 1,9%. (Aandelen worden vaak minder waard op de beurs als de betreffende valuta stijgt, omdat de exportpositie verslechtert.) De Kospi-index in Seoel staat op een verlies van 1% en de Hang Seng-index in Hongkong verliest 0,9%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan rond de 0,4% lager en dat wijst erop dat de Europese beurzen ook lager aan de nieuwe week zullen beginnen. 

Typische ‘risk-off’-dag; ‘Bund’ daalt naar -0,28%

De negatieve stemming van vrijdag krijgt daarmee een vervolg. Na een sterke eerste handelsdag van het nieuwe jaar gooiden de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten roet in het eten. Een typische ‘risk-off’-dag was het gevolg. Zoals verwacht, konden de koersstijgingen van oliegerelateerde aandelen de verliezen enigszins dempen. De Stoxx Europe 600-index sloot uiteindelijk maar 0,3% lager, mede dankzij een stijging van 1,5% voor aandelen uit de sector energie. Maar ook aandelen uit de ‘defensieve’ (dus economisch minder gevoelige) sector dagelijkse consumentengoederen (+0,6%) en vastgoedaandelen (+0,4%) eindigden in de plus. Die laatste sector reageerde positief op de lagere rente, terwijl aandelen uit de financiële sector (-0,5%) daar juist weer last van hadden. Iets hoger dan verwachte inflatiecijfers uit Frankrijk en Duitsland konden niet verhinderen dat de tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties (‘de Bund’) 6 basispunten daalde naar -0,28% door de sterke vraag naar 'veilige havens'. 

Wall Street vrijdag eveneens in ‘risk-off’-stemming

Ook op Wall Street gingen de rentes omlaag. De toegenomen spanningen en de wederzijdse dreigementen tussen de VS en Iran resulteerden in een ‘risk-off’-stemming. De Amerikaanse 10-jaarsrente, die de afgelopen weken juist flink wat opgelopen, daalde met 9 basispunten naar 1,79%. Ook werd de rente gedrukt door een tegenvallende inkoopmanagersindex van de Amerikaanse productiesector. De ISM Manufacturing Index bleek in december gedaald van 48,1 naar 47,2 punten, het laagste niveaus sinds juni 2009. Analisten hadden gerekend op een stijging naar 49 punten. Nu zal de tegenvallende productie en verkoop bij Boeing (vanwege de problemen met de Boeing 737 MAX) wel aardig op het cijfer hebben gedrukt, maar dat neemt niet weg dat de Amerikaanse productiesector met een krimp het jaar is uitgegaan. De S&P 500-index sloot 0,7% lager, de Nasdaq en de Dow Jones verloren beide 0,8%. In tegenstelling tot de Europese beurzen wisten Amerikaanse aandelen uit de sector energie (-0,3%) ondanks de hogere olieprijs niet hoger te sluiten. Rentegevoelige sectoren als vastgoed (+0,8%) en nutsbedrijven (+0,1%) deden dat wel. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse detailhandelscijfers en krijgen we een reeks van (definitieve) inkoopmanagersindices van eurolanden en de eurozone als geheel. Voor de samengestelde index van de eurozone wordt een stand van 50,6 punten verwacht, gelijk aan een eerdere schatting. Verder krijgen we vanmiddag uit de VS de definitieve stand van inkoopmanagersindex van de dienstensector. Er wordt een niveau van 52,2 punten verwacht, ook gelijk aan een eerdere schatting. Een stand boven de vijftig punten wijst op een aantrekkende economische groei in de VS aan het einde van vorig jaar. Deze week gaat het vierdekwartaal-cijferseizoen van start en zullen we weten hoe groot de effecten van alle onzekerheid waren op de winst en de winstverwachtingen van bedrijven.

Fijne week! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 547,12 op AEX 10,0 6,05 6,07 +5,03 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 487,21 op AEX 5,0 12,04 12,06 +2,47 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 654,0 op AEX 9,9 6,11 6,12 -4,68 % Koop Sprinter
Sprinter Short 713,0 op AEX 5,0 12,07 12,08 -2,42 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 6 januari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.