Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Beleggers bekomen van de schrik, ondanks bedreigingen VS en Iran

dinsdag 7 januari 2020

Goedemorgen. Als je alleen maar naar de koersen kijkt, word je daar meestal niet veel wijzer van. Op de korte termijn (dagbasis) neem je vooral het sentiment waar. Markten kunnen erg wisselvallig zijn en dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven. 

Beleggers gevoelig voor spectaculair nieuws

Of de heftige koersbeweging van de afgelopen dagen (door de spanningen in het Midden-Oosten) een vervolg krijgen, is moeilijk te zeggen. Enerzijds is er de schijnbaar eeuwigdurende onzekerheid over hoe dit conflict gaat aflopen. Anderzijds lijken de directe gevolgen voor de economische groei en de ontwikkeling van de winsten beperkt. Natuurlijk mag je niet uitsluiten dat het conflict escaleert, maar beleggers zijn er erg goed in, om het zwaarste gewicht toe te kennen aan het laatste, spectaculaire nieuws.  

Geopolitiek overheerst economie... 

Door de aanslag op de hoge Iraanse generaal lijkt de positieve ontwikkeling in de handelsbesprekingen tussen de VS en China alweer vergeten, terwijl die toch echt meer impact heeft op de wereldwijde economische groei. De aandacht voor meer fundamentele ontwikkelingen lijkt naar de achtergrond verschoven. Een beter dan verwachte inkoopmanagersindex van de eurozone (50,9 tegenover 50,6 punten) kon de negatieve stemming op de Europese beurzen gisteren niet keren. Ook een onverwacht sterke stijging van de index van het beleggersvertrouwen in de eurozone (van 0,7 naar 7,6 punten) lukte dat niet. 

... al blijft verlies beperkt dankzij herstel Wall Street 

Na een lagere opening werd gisteren rond 10.30 uur het dieptepunt van de dag bereikt op de Europese beurzen, waarna een herstel volgde. Pas toen de koersverliezen op Wall Street bij de opening bleken mee te vallen (en verder slonken) liepen ook de verliezen op de Europese beurzen wat terug. Het herstel in New York kwam mede door een hoger dan verwachte inkoopmanagersindex van de Amerikaanse dienstensector (52,8 tegenover 52,2 verwacht). 

Ook olieprijs en rente relatief stabiel

De Stoxx Europe 600-index eindigde 0,4% lager. Zoals was te verwachten, profiteerden oliegerelateerde aandelen (+1%) van de iets hogere olieprijs, waarvan de winst aan het einde van de handelsdag overigens flink terugliep. Kennelijk nam de angst af dat de olietoevoer ernstig wordt bedreigd. De prijs van een vat ruwe Noordzeeolie eindigde slechts 0,5% hoger op $68,91. De toonaangevende Duitse tienjaarsrente daalde slechts licht: met 1 basispuntje naar -0,29%. Van een ‘vlucht naar veilige havens’ was dan ook nauwelijks meer sprake.

Zwaargewichten trekken Amerikaanse beurs in de plus

Zoals gezegd, herstelden de koersen op Wall Street tegen het slot van de lagere opening. Het besef dat de economie van groter belang is voor de beurs dan de emotionele toestand na een geopolitieke gebeurtenis, drong langzaam door bij beleggers. Het waren vooral aandelen uit de sector communicatiediensten (+1,2%) zoals Alphabet (Google), Netflix en Facebook, die de kar trokken. Ook de koersen van zwaargewichten Apple en Amazon herstelden. Niet vreemd: dit zijn bedrijven waarvan de winstgroeiverwachtingen hooggespannen zijn. Ook zullen deze naar verwachting nauwelijks te lijden hebben van de onrust in het Midden-Oosten. De S&P 500-index sloot 0,4% hoger, de Nasdaq index boekte een winst van 0,6% en de Dow Jones index won 0,24%.

Japanse beurs (+1,6%) herstelt van verlies gisteren

Ook in Azië lijkt de angst voor escalatie van het conflict in het Midden-Oosten af te nemen. De kans is groot dat we over een paar weken niet meer weten hoe de gedode Iraanse generaal heette en dat de volatiliteit op de financiële markten niet meer was dan een incident. Dat klinkt misschien wat bot, maar zo werkt het nu eenmaal. Op mijn koersenscherm zie ik, met uitzondering van de beurs van Taiwan, alleen maar groene (dus hogere) koersen voor de Aziatische beurzen. Mede door een iets zwakkere Japanse yen staat de Nikkei-index in Tokio 1,6% hoger. De Hang Seng-index wint 0,5% in Hongkong en de beurs van Shanghai koerst ook 0,5% hoger. De Kospi-index in Seoel plust 1% en de beurs van Australië is 1,4% hoger gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven 0,2% hoger. We verwachten dan ook een hogere opening van de Europese beurzen.   

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere winkelomzetcijfers en inflatiecijfers uit de eurozone. Vooral die laatste zijn interessant, na de hoger dan verwachte inflatiecijfers uit Frankrijk en Duitsland die vrijdag bekend werden gemaakt. Analisten verwachten voor december 0,3% op maandbasis en 1,3% op jaarbasis. Uit de VS verwachten we onder andere de inkoopmanagersindex van de dienstensector (de ISM Non-Manufacturing Index) en cijfers over de orders voor duurzame industriegoederen. 

Fijne dag! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 52,26 op Brent Future 11,1 4,76 4,78 -2,25 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 46,63 op Brent Future 5,3 9,98 10,00 -1,09 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 59,8 op Brent Future 9,9 5,29 5,31 +1,73 % Koop Sprinter
Sprinter Short 64,9 op Brent Future 5,1 10,24 10,26 +0,89 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 7 januari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.