Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Bayer

woensdag 8 januari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000BAY0017 EUR 12 3.7 Nee Gezondheidszorg

Bayer richt zich de komende tijd vooral op de integratie van het overgenomen Monsanto. Door die overname is Bayer niet alleen een groot farmaceutisch concern, maar ook een grote speler in de landbouwchemie. Het bedrijf staat onder grote druk door het in opspraak geraakte product Roundup, dat mogelijk kankerverwekkend is en waarvoor een groot aantal schadeclaims is aangespannen.

Farmacie en landbouwchemie

Bayer behoort tot de grootste farmacieconcerns ter wereld. De farmacieactiviteiten waren in 2018 goed voor 58% van de concernomzet. De landbouwchemie leverde 38% van de omzet en diergeneeskunde de resterende 4%. In 2018 behaalde Bayer (nog zonder Monsanto) een omzet van €39,6 mld en een genormaliseerde nettowinst van €3,9 mld. Ongeveer 36% van de omzet komt uit Europa, 29% uit de VS, 20% uit Azië en 15% uit de rest van de wereld.

Integratie Monsanto verandert bedrijfsvoering

Na het afstoten van de basismaterialendivisie is Bayer sterk gericht op farmacieactiviteiten, maar ook op landbouwchemie. Onder de farmacieactiviteiten vallen de ontwikkeling van receptplichtige medicijnen en de productie van zelfzorgmedicijnen als Aspirine, Bepanthen en Aleve. De zelfzorgmedicijnen en het diergeneeskundesegment kennen relatief lage marges en weinig groei maar zorgen wel voor stabiele inkomsten. Het concern heeft onlangs aangekondigd dat het diergeneeskundesegment wordt verkocht. De receptplichtige geneesmiddelen vragen veel investeringen in onderzoek, maar kunnen ook meer opbrengen. Het patent op Bayer's meest winstgevende medicijn, de bloedverdunner Xarelto, loopt in 2024 af, waardoor de concurrentie toeneemt. De toevoeging van Monsanto versterkt de positie van de landbouwchemiedivisie. Hier heeft het bedrijf nu een breed en hoogwaardig productaanbod, maar de omzet ervan is wel gevoelig voor weersomstandigheden, zaaimomenten en de bestedingsruimte van boeren. Ook lopen tegen een aantal producten van Monsanto rechtszaken en onderzoeken. Dit zal de komende jaren nog voor negatief nieuws zorgen. Gezien de duidelijke splitsing in de bedrijfsvoering tussen farmacie en chemie zou de opsplitsing van het bedrijf een keuze kunnen zijn.

Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2019

Bayer rapporteerde over het derde kwartaal van 2019 een omzet van €9,8 mld (+6,1% joj) en een aangepaste winst per aandeel van €1,16 (+7% joj). Dit was boven de consensusverwachting van analisten. Zowel de divisie voor farmacie als die voor landbouwchemie droeg positief bij aan de beter dan verwachte omzet. Gevestigde medicijnen Xarelto (tegen trombose, joj +11%) en Eylea (tegen oogziekten, joj +18%) lieten een sterke omzetgroei zien. Wel deed Xarelto het iets minder dan verwacht. De farmacie- en landbouwchemiedivisies boekten beide een hoger dan verwachte omzet maar het operationeel resultaat daarvan bleef licht achter bij de taxaties. De consumentenzorgdivisie blijft kwakkelen en rapporteerde een omzetdaling van 1%, ook dat minder was dan de consensusverwachting van analisten. Deze divisie heeft last van stevige concurrentie, vooral in Noord-Amerika. Het management bevestigde de outlook voor 2019 en verwacht daarin een aangepaste winst per aandeel van €6,45 te realiseren (exclusief negatieve valutaeffecten). Inclusief valuta’s komt dit uit op €6,35 - in lijn met de consensusverwachting van analisten. De divisie voor diergeneeskunde wordt verkocht voor $7,6 mld. Het management verwacht dat die transactie halverwege volgend jaar is afgerond. Wel heeft het concern opnieuw duizenden claims ontvangen met betrekking tot Roundup. Deze onkruidverdelger van het vorig jaar aangekocht Monsanto zou kankerverwekkend zijn.

Lage waardering, onzekere vooruitzichten met betrekking tot boetes

Bayer wordt gewaardeerd op 11,3 keer de verwachte winst in 2019, 9,9 keer de verwachte winst in 2020 en 8,9 keer de verwachte winst in 2021. Dit is lager dan andere grote farmaciebedrijven. De door analisten verwachte winstgroei voor de komende jaren bedraagt 11% bij een dividendrendement van 3,8%. Bayer weet een sterke vrije kasstroom op te wekken; de verwachting voor 2019 is €6 mld, die voor 2020 €6,5 mld, en voor 2021 €7 mld. Wel moet Bayer hoge boetes vrezen in verband met de rechtszaken rond glyfosaat (Roundup).

Kansen

  • De integratie van Monsanto verbetert de kansen van de landbouwchemiedivisie.
  • De sterke positie in Azië en andere groeiende markten biedt groeimogelijkheden.
  • Voor meerdere medicijnen die Bayer in productie heeft, worden nieuwe toepassingen getest.

Risico's

  • Door de overname van Monsanto verandert het bedrijf en nemen de risico's (op financieel en operationeel gebied en qua reputatie) aanzienlijk toe.
  • Op dit moment heeft het bedrijf nog geen duidelijke opvolger voor zijn meest winstgevende medicijn.
  • De marktomgeving in het landbouwchemiesegment is uitdagend.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 68,67 op Bayer 8,8 0,76 0,86 -16,49 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 60,99 op Bayer 4,7 1,51 1,61 -9,30 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 84,01 op Bayer 8,3 0,81 0,91 +22,86 % Koop Sprinter
Sprinter Short 84,2 op Bayer 4,8 1,47 1,57 +11,76 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Bayer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.