Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Schrik maakt plaats voor opluchting; beurzen herstellen

donderdag 9 januari 2020

Goedemorgen. De gemoederen in het Midden-Oosten lijken weer enigszins bedaard. Dit zorgde voor opluchting bij beleggers en leidde wereldwijd tot hogere aandelenkoersen.

Iran en VS willen niet verder escaleren

Na de tegenaanval van Iran hebben beide partijen gezegd geen intentie te hebben om de situatie verder te escaleren. In een persconferentie die president Trump gisteren vlak voor het sluiten van de Europese beurzen gaf, zei hij te willen streven naar een nieuw akkoord met de Iraanse leiders. Vanuit Iran was er ook geen signaal dat hintte op verdere escalatie. Niet alleen goed nieuws voor beleggers, maar ook voor de betrokken partijen en de mensen in de regio. Die hebben het al zwaar genoeg. 

Olieprijs maakt scherpe draai

En zo daalt het stof, na een paar onrustige dagen, weer neer op de financiële markten. Achteraf kunnen we, zoals zo vaak, concluderen dat het niet meer was dan een storm in een glas water, of, in dit geval, een vat olie. De olieprijs maakte gisteren een heftige draai van zo'n 10%! ’s Morgens, vlak na de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse doelen in Irak, steeg de prijs van een vat olie van Brent-kwaliteit heel even tot boven $72 om vervolgens de weg omlaag in te zetten. De hoop op de-escalatie in het Midden-Oosten en veel hoger dan verwachte Amerikaanse olievoorraden maakten een eind aan het oliefeestje. Aan het einde van de dag noteerde een vat olie ruim 4% lager op $65,44. Zoals we hier al schreven, is er op dit moment eerder een overschot dan een tekort aan olie in de wereld. Met de ontspanning in het Midden-Oosten zal dit niet snel veranderen. We zien dan ook geen aanleiding voor een sterke prijsstijging van het 'zwarte goud'.

Europese aandelen buigen verliezen om

Na een lagere opening draaiden de meeste Europese beurzen ’s middags richting een kleine winst. Aan het einde van een beweeglijke handelsdag sloot de Stoxx Europe 600-index met een winst van 0,17%. Defensieve, dus economisch minder gevoelige, aandelensectoren zoals vastgoed (-0,9%) en dagelijkse consumentengoederen (-0,6%) lagen onder druk. Aandelen uit de sector energie (-0,4%) hadden last van de lagere olieprijs. De rente op de Duitse 10-jarige staatsobligatie, de Bund, steeg met 4 basispunten naar -0,21%. Bij verdere geopolitieke ontspanning en meevallende bedrijfscijfers zien we ruimte voor nog iets hogere rentes. 

Voorkeur voor aandelen

Eerder deze week hebben we besloten om de tactische assetallocatie van de ING-beleggingsstrategieën niet te wijzigen. Omdat we voorzichtige tekenen zien van economisch herstel en de centrale banken de geldkraan voorlopig open zullen houden, houden we een voorkeur voor aandelen boven obligaties. Een uitgebreide toelichting op onze visie en meer achtergrondinformatie vind je in het Maandbericht beleggen van januari.

Gemengde macrocijfers eurozone

De gisteren gepubliceerde macro-economische cijfers uit de eurozone waren gemengd. Zo vielen de Duitse fabrieksorders in november tegen (-1,3% tegenover +0,2% verwacht), al werd het cijfer van de voorgaande maand wel bijgesteld van -0,4% naar +0,2%. Daar tegenover stonden redelijk meevallende vertrouwenscijfers. De index van het economisch vertrouwen in de eurozone is in december gestegen van 101,2 naar 101,5 punten (101,4 verwacht) en het vertrouwen in de dienstensector bleek verrassend sterk gestegen van 9,2 naar 11,4 punten. Vooralsnog heeft de negatieve stemming in de (veel kleinere) productiesector nauwelijks gevolgen voor de dienstensector. 

Positieve stemming op Wall Street

Hoop op de-escalatie van het conflict in het Midden-Oosten en een beter dan verwacht arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP leidden gisteren tot optimisme op Wall Street. ADP melde 202.000 nieuwe banen in december, veel meer dan de 160.000 die analisten verwachtten. Ook werd het aantal van november bijgesteld van 67.000 naar 124.000. Deze cijfers wijzen op een sterke Amerikaanse arbeidsmarkt en dus sterke consumentenbestedingen. Goed voor de Amerikaanse economie. Even voor het sluiten van de beurs kwamen er nog berichten over twee raketaanvallen op Bagdad, waardoor een deel van de winst op de beurzen verdween. Zover ik nu heb gelezen, worden die aanvallen niet gezien als het begin van een nieuwe escalatie. De S&P 500-index sloot met een winst van 0,5%, de Nasdaq-index boekte een winst van 0,7%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 6 basispunten naar 1,87%. Een echte ‘risk-on’-dag, met een toename van de risicobereidheid, dus in New York.

Dikke plussen op Aziatische beurzen

De positieve stemming krijgt vanmorgen een vervolg in Azië. Veilige havens, waaronder de Japanse yen, worden voorzichtig verlaten. Op het moment van schrijven zie ik alleen maar dikke plussen op mijn scherm. De Nikkei-index is in Tokio 2,3% hoger gesloten en de Hang Seng-index wint 1,3%. De beurs van Seoel is 1,6% hoger gesloten en de beurs van Shanghai plust 0,9%. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht hoger. De Europese beurzen zullen naar verwachting dan ook hoger van start gaan.   

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Nederlandse inflatiecijfers en handelscijfers uit Duitsland. Ook maken onze oosterburen cijfers over de industriële productie van november bekend. Die zouden, in het licht van de tegenvallende fabrieksorders van gisteren, ook wel eens tegen kunnen vallen. Maar goed, november ligt al weer een paar maanden achter ons en wij kijken vooral vooruit. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 52,26 op Brent Future 11,0 4,76 4,78 -2,25 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 46,63 op Brent Future 5,3 9,98 10,00 -1,09 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 59,8 op Brent Future 10,1 5,28 5,30 +1,54 % Koop Sprinter
Sprinter Short 64,9 op Brent Future 5,2 10,23 10,25 +0,79 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 9 januari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.