Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers in afwachting van aankomend cijferseizoen

maandag 13 januari 2020

Beleggers in afwachting van aankomend cijferseizoen

Yes, 'Wie is de Mol?' is weer begonnen! Deze keer wordt het spel op prachtige locaties in China gespeeld. Ik heb na de eerste aflevering overigens nog geen idee wie de mol is…

Voorkeur voor aandelen…

Vandaag lees je weer de maandelijkse zondagavondeditie van het Dagbericht beleggen.Op maandagochtend verzorgen we namelijk weer een webcast voor onze collega's waarin we een toelichting geven op de beleidsvergadering van het ING Investment Office van vorige week. We hebben deze maand de vermogensverdeling in onze beleggingsstrategieën ongewijzigd gelaten en houden vooralsnog vast aan de overweging van aandelen en onderweging van obligaties. In het Maandbericht beleggen van januari geven we aan waarom de onzekerheden die er op dit moment zijn, geen belemmering hoeven te vormen voor mooie beursrendementen. Tegelijkertijd zijn we waakzaam voor teveel optimisme wat de markten zou kunnen overheersen en als contra-indicator kan worden gebruikt.  

… ondanks alle onzekerheid

Van euforie lijkt op dit moment echter nog geen sprake. Zo mocht ik afgelopen donderdag op een prachtige locatie in Maastricht onze Beleggingsvisie 2020 presenteren aan een groep enthousiaste relaties. Ondanks de hoge beleggingsrendementen in 2019, heerst onder deze klanten eerder een zeer voorzichtige stemming dan een uitbundige. De meeste beleggers die ik sprak, zijn zich terdege bewust van alle (geopolitieke) onzekerheden die er op dit moment zijn. De oplopende spanningen in het Midden-Oosten waarmee we de afgelopen weken werden geconfronteerd, zijn daar een goed voorbeeld van.

Sentimentindicatoren geven gemengd beeld

De veelgebruikte Amerikaanse ‘bull-bear’-index, die de verhouding tussen optimistische (‘bulls’) en pessimistische (‘bears’) beleggers weergeeft, is, mede door de oplopende spanningen tussen de VS en Iran, gedaald naar het niveau van begin december. Een andere sentimentsindex, de ‘put-call’-ratio, die de verhouding tussen het aantal uitstaande put- en callopties weergeeft, is echter ook flink gedaald. Dit wijst op een dalend aantal Amerikaanse beleggers dat zich indekt tegen koersdalingen. Het beeld is dus verdeeld.

Cijferseizoen gaat weer van start

Voor een verdere opmars van de wereldwijde aandelenmarken zijn beter dan verwachte bedrijfscijfers en stabiele tot betere macro-economische cijfers een voorwaarde. Deze week gaat het kwartaalcijferseizoen van start en komen we te weten hoeveel last bedrijven hebben gehad van alle onzekerheden. Voor de bedrijven uit de Amerikaanse S&P 500-index wordt voor het vierde kwartaal van 2019 op een winstdaling van 1,6% gerekend. We verwachten dat de meeste bedrijven de verwachtingen weer zullen overtreffen. De wereldwijde macro-economische cijfers vallen sinds halverwege december over het algemeen vaker mee dan tegen. Vooral in de eurozone vielen ze sindsdien vaker mee. In de VS zien we juist dat cijfers iets vaker tegen- dan meevallen. En dat brengt me bij afgelopen vrijdag.  

Economie eurozone lijkt te stabiliseren

In Europa zagen we beter dan verwachte industriële-productiecijfers uit Franrijk, Spanje en Italië. Deze cijfers zijn weliswaar van november, maar toch. Het wijst op een stabilisatie van de economische groei in de eurozone. We zien de afgelopen weken dan ook steeds meer analisten die hun groeiverwachtingen voor onze regio voor dit jaar voorzichtig verhogen. Beleggers reageerden lauw op de cijfers. De meeste Europese aandelenbeurzen openden lager, herstelden vervolgens, maar leverden de winst in na tegenvallende arbeidsmarktcijfers uit de VS. De Stoxx Europe 600-index eindigde de laatste handelsdag van de week met een verlies van 0,12%. Hierdoor komt de weekwinst uit op +0,2%. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,20%. De euro sloot onveranderd op 1,112 tegenover de dollar.  

Minder nieuwe banen dan verwacht in VS

Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van december viel wat tegen bij de verwachtingen van analisten. Er zijn vorige maand 145.000 nieuwe banen bijgekomen, minder dan de verwachte 160.000. Verder is het aantal over de voorgaande twee maanden met 14.000 neerwaarts bijgesteld. Het werkloosheidspercentage bleef zoals verwacht staan op 3,5%, maar de uurlonen zijn iets minder sterk gestegen dan verwacht. Op maandbasis was er een stijging van 0,1% (+0,3% verwacht), op jaarbasis stegen de uurlonen met 2,9% (+3,1% verwacht). Ondanks de iets tegenvallende cijfers was er ook goed nieuws. De 'underemployment rate', waarin het aantal mensen is meegerekend dat parttime werkt, maar fulltime zou willen werken, is gedaald van 6,9% naar 6,7%. Dat is het laagste percentage ooit! Dit betekent dat de brede arbeidsmarkt in de VS er prima voor staat.

Winstnemingen op Wall Street

Beleggers op Wall Street reageerden vooral iets teleurgesteld op het aantal nieuwe banen. Na een beweeglijke week werd wat winst genomen vanaf de recordniveaus die donderdag nog werden neergezet. De S&P 500-index eindigde in aanloop naar het kwartaalcijferseizoen, net als de Nasdaq-index, 0,3% lager. De twee basispunten lagere 10-jaarsrente bevestigde de iets mindere risicobereidheid van de Amerikaanse beleggers.

 Agenda van vandaag

De macro-economische agenda is maandag vrij leeg. We moeten het doen met winkelverkoopcijfers uit Italië en industriële-productiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk. De aandacht zal vanaf deze week verschuiven naar de kwartaalcijfers. Dinsdag trappen onder andere de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo het cijferseizoen af. Dat zal ongetwijfeld tot grotere bewegingen van de koersen gaan leiden.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,57 op AEX 10,0 5,57 5,59 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 451,79 op AEX 5,0 11,14 11,16 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 608,58 op AEX 10,0 5,55 5,57 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 655,0 op AEX 5,0 11,08 11,10 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 13 januari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.