Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Spanningen tussen VS en China nemen verder af, cijferseizoen van start

dinsdag 14 januari 2020

Goedemorgen. Terwijl de uitlopers van de eerste storm van het jaar vannacht langs ons land scheerden, zijn de spanningen tussen de VS en China verder afgenomen. Vooral op Wall Street zijn beleggers vol vertrouwen over het cijferseizoen, dat vandaag echt van start gaat.

China niet langer valutamanipulator

Gisteravond maakte de VS bekend China niet langer als valutamanipulator te bestempelen. Zo worden de laatste plooien voor het ondertekenen van het ‘fase 1’-handelsakkoord glad gestreken. Morgen worden de handtekeningen in Washington gezet. Hierop vooruitlopend, zijn beleggers gisteren voorzichtig aan de nieuwe handelsweek begonnen, waarin de aandacht verschuift naar het kwartaalcijferseizoen. 

Speculatie over renteverlaging VK

Ander nieuws kwam uit het Verenigd Koninkrijk, waar, na tegenvallende groeicijfers, de speculaties over een renteverlaging door de Bank of England verder zijn toegenomen. In reactie hierop werd het pond zwakker, daalde de rente, maar ging de FTSE 100-index (+0,4%) als één van de weinige Europese beurzen gisteren omhoog. Vooral Britse nutsbedrijven profiteerden van de lagere rente, terwijl bankaandelen hierdoor juist onder druk lagen. 

Hogere obligatierentes in Europa…

In de Stoxx Europe 600-index was het beeld vergelijkbaar. Ook elders in Europa lagen aandelen van banken onder druk. Op zich best opvallend, omdat op het Europees vasteland rentes juist opveerden. Het zicht op een iets aantrekkende economische groei leidde tot hogere kapitaalmarktrentes. De marktrente op de 10-jarige Duitse staatsobligatie steeg met 4 basispunten naar -0,16%, het hoogste niveau sinds mei vorig jaar. Langzaam maar zeker neemt het vertrouwen bij beleggers verder toe en worden ‘veilige havens’ verlaten. We verwachten dat deze beweging nog wat verder zal doorzetten, mits de kwartaalcijfers niet tegenvallen. 

… maar bankaandelen onder druk

Ondanks de hogere rentes, lagen aandelenkoersen van Europese banken onder druk. Dit kwam door de toenemende twijfel over de houdbaarheid van de winsten en de (hoge) dividenduitkeringen. Die twijfel werd bevestigd door ABN AMRO, dat gisteren aankondigde vanaf april geen rente meer te vergoeden op de meeste spaarrekeningen. De oplopende kosten voor het aanhouden van overtollig spaargeld bij de Europese centrale bank, de ECB, zijn hiervoor de belangrijkste reden. 

Olieprijs daalt verder

Verder was er weinig richtinggevend nieuws dat de koersen in beweging zette. Beleggers zijn in afwachting van het kwartaalcijferseizoen. De Stoxx Europe 600-index eindigde de dag 0,18% lager, na eerder nog op een kleine winst te hebben gestaan. De euro sloot onveranderd op 1,114 tegenover de dollar. Inmiddels is de prijs voor een vat Brent-olie door de afnemende spanningen in het Midden-Oosten verder gedaald naar $64,20 per vat. Vorige week stond deze nog boven de $72. Goed nieuws voor consumenten, minder goed nieuws voor olie-gerelateerde bedrijven.

Amerikaanse beleggers vol vertrouwen

Op Wall Street zijn beleggers vol vertrouwen en heerst er optimisme in aanloop naar de presentatie van de kwartaalcijfers. Vooral aandelen uit de IT-sector waren gisteren gevraagd. Opvallende uitschieter was het aandeel Tesla, dat bijna 10% omhoog schoot naar een nieuw recordniveau. Aanleiding was een positief analistenrapport met een koersdoel van ruim $600. Had ik ze vorig jaar maar gekocht, toen ik nog liep te klagen over de slechte service en het aandeel onder de $200 stond, maar ondertussen wel genoot van de uitstekende rijeigenschappen. De S&P 500-index sloot met een winst van 0,7% op een nieuw record, de Nasdaq-index steeg zelfs ruim 1% en sloot ook op een nieuw ‘all-time high’. De Dow Jones Industrials-index bleef met een winst van 0,3% wat achter, door lagere koersen van aandelen uit de sector gezondheidszorg (-1,5%). De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 3 basispunten naar 1,85%. 

Gemengd beeld op Aziatische beurzen

Het beeld op de Aziatische beurzen is vanmorgen wat gemengd. Veel beter dan verwachte Chinese handelscijfers brengen de koersen niet echt in beweging. De Chinese export is in december met 7,6% gestegen (+2,9% verwacht) en de import steeg met 16,3% (+9,6% verwacht). De beurs van Shanghai staat op een verlies van 0,3%, de beurs van Shenzhen wint 0,1%. De Nikkei-index, die gisteren gesloten was vanwege een feestdag, is mede door een zwakkere wisselkoers van de yen 0,7% hoger gesloten. De Hang Seng-index verliest in Hongkong op het moment van schrijven 0,3%. De beurs van Australië is 0,85% hoger gesloten. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan vrijwel onveranderd. We verwachten een licht hogere opening van de Europese beurzen om 9 uur.  

Agenda van vandaag

Op de macro-economische agenda voor vandaag staan onder andere Amerikaanse inflatiecijfers en de vertrouwensindex van het Amerikaanse MKB. Verwacht wordt dat de NFIB-index in december is gedaald van 104,7 naar 104,6 punten, wat nog steeds behoorlijk hoog is. Vandaag geven onder andere de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo het startschot voor het kwartaalcijferseizoen. De verwachtingen zijn niet hooggespannen voor wat betreft de winsten, maar de koersen zijn inmiddels wel flink opgelopen. Er is weinig ruimte voor tegenvallers. 

Fijne dag! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 40,35 op Brent Future 9,9 3,78 3,80 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 35,85 op Brent Future 4,9 7,59 7,61 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 48,14 op Brent Future 10,3 3,64 3,66 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 51,0 op Brent Future 4,7 8,04 8,06 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 14 januari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.