Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Takeaway.com - Dominante Europese speler

dinsdag 14 januari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0012015705 EUR 0 0 Duurzame consumentengoederen

Dominante Europese speler

De wereld van de thuisbezorging is er een van winner takes all. Voor nu lijkt het Nederlandse Takeaway.com, bekend van Thuisbezorgd.nl, een heel grote speler te worden in verschillende belangrijke landen. Vooral nu de overname van Just Eat, met zijn grote positie in het Verenigd Koninkrijk, op een haar na rond is. Dan zal het voor het Duitse Deliveroo, met grootaandeelhouders als Amazon en Prosus (het bedrijf dat Takeaway uit de AEX verdreef) nog moeilijk worden om een grote speler te worden in Europa.

Dominante Europese speler in maaltijdbezorging

Takeaway.com is actief in de snelgroeiende markt van bezorgde maaltijden, waarin het fungeert als online marktplaats voor de verkoop en bezorging van maaltijden. Het concern is momenteel actief in negen landen in Europa en opereert onder lokaal bekende merken als Thuisbezorgd.nl, Pizza.be en Lieferando.de. Takeaway.com is marktleider in de volgens het bedrijf belangrijke (‘leading’) markten Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk en Polen. Buiten deze vijf landen is Takeaway.com ook nog actief in Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Roemenië en Zwitserland (de ‘actieve’ markten). Volgens zijn eigen inschatting is Takeaway.com in continentaal Europa op het gebied van online marktplaatsen voor bezorgmaaltijden momenteel marktleider.

Hoe verdient het concern zijn geld?

De inkomsten van Takeaway.com zijn voornamelijk afkomstig van commissies op de via zijn platform bestelde maaltijden, en in mindere mate van fees voor de verwerking van onlinebetalingen. Takeaway.com ontvangt een commissie per bestelling, doorgaans een percentage van de brutowaarde. De percentages verschillen per land. In Nederland bedraagt de commissie circa 12% plus administratiekosten, in Duitsland zo’n 10% en in andere landen 8 à 11%. Doorgaans leveren de restaurants zelf de maaltijden. Sinds januari 2016 introduceerde Takeaway.com eigen bezorgdiensten in een aantal geselecteerde steden in Nederland, Duitsland en Oostenrijk, waarbij het zich richtte op restaurants zonder eigen bezorgingsdienst. Als restaurants gebruik maken van de logistieke diensten van Takeaway.com, variëren de tarieven van zo’n 25% tot 30%.

Flink meer orders voor Takeaway.com

Takeaway.com heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar flink meer orders verwerkt. Dit maakte de maaltijdbezorger 14 januari bekend. CEO Jitse Groen van Takeaway.com sprak van een sterke ordergroei in het vierde kwartaal, vooral in Duitsland waar de groei versnelde. De maaltijdbezorger slaagde er onder meer in het Britse Just Eat in te lijven. Het aantal orders steeg afgelopen kwartaal met 56% tot 46,6 mln. Vooral de groei in Duitsland was afgelopen kwartaal fors, met 137%. In Nederland steeg het aantal bestellingen met 14% en in de andere landen met 22%. Daarmee realiseerde Takeaway.com over het gehele jaar een groei van 70% tot 159,2 mln bestellingen, daarbij geholpen door de overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero. Takeaway.com liet verder weten dat het de fusie met Just Eat tegen het einde van januari wil afronden. Per 10 januari had de maaltijdbezorger circa 80,4% van Just Eat in handen. Ruim voldoende om het bod te laten slagen.

Waardering

Takeaway.com vindt op dit moment de groei van het concern belangrijker dan de winst. Het doet veel overnames en investeringen. Het is daarom praktisch niet mogelijk een koerswinstverhouding te berekenen. Als je kijkt naar de te verwachten winst per aandeel en de huidige aandelenkoers lijkt het (groei)bedrijf iets te hoog gewaardeerd. Wel ziet het ernaar uit dat vanaf dit jaar het concern een volledig jaar winstgevend is – of er moet weer een kans op een (kostbare) overname langskomen.

Kansen

  • Restaurants kiezen de marktplaats die toegang biedt tot het grootste aantal bestellingen, waardoor telkens meer restaurants zich bij de grootste aansluiten. Dat vergroot weer de keuze voor consumenten, wat het concentratie-effect verder versterkt.
  • Takeaway.com heeft een fors marktaandeel in de belangrijkste markten. In Nederland is dit meer dan 90% en in Duitsland meer dan 40%.
  • Takeaway.com verwacht dat de onlinemarkt voor bezorgmaaltijden flink zal groeien als gevolg van veranderend consumentengedrag, voortdurende verstedelijking, toenemend gebruik van internet, een sterkere penetratie van smartphones en andere mobiele toestellen en toenemende erkenning door restaurants en consumenten van de toegevoegde waarde van online marktplaatsen voor bezorgmaaltijden.

Risico's

  • Er komt veel branchevreemde concurrentie aan. Vooral Uber, met zijn Uber Eats, lijkt bijvoorbeeld een geduchte concurrent te worden. Ook verenigen veel restaurants zich om eigen bezorgdiensten op te zetten vanwege de hoge tarieven.
  • In zijn bestaan heeft Takeaway.com nog nooit dividend uitgekeerd. Het concern wil toekomstige winsten gebruiken voor groei en de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten. Het verwacht daarom ook in de nabije toekomst nog geen dividend uit te keren.
  • Takeaway.com is op dit moment niet winstgevend.

Duurzame Analyse

#N/A

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 83,07 op Takeaway.com 7,4 1,26 1,28 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 77,56 op Takeaway.com 5,2 1,81 1,83 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 102,5 op Takeaway.com 4,8 1,96 1,98 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 102,5 op Takeaway.com 4,8 1,96 1,98 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Takeaway.com bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.