In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Cijferseizoen in de VS van start; sterke cijfers Amerikaanse banken

woensdag 15 januari 2020

Goedemorgen. In afwachting van de kwartaalcijfers heerste er gisteren een matte stemming op de Europese beurzen. In de VS werden de sterke resultaten van enkele banken positief ontvangen. 

AEX grootste stijger in Europa

Na een redelijk saaie handelsdag eindigden de Europese beurzen gisteren met een kleine winst. Bij gebrek aan richtinggevende macro-economische cijfers hielden beleggers hun kruit droog. Zij zijn in afwachting van de kwartaalcijfers en de ondertekening van het fase 1-handelsakkoord tussen de VS en China, die voor vandaag gepland staat. Bij redelijke omzetten eindigde de Stoxx Europe 600-index met een winst van 0,3%, onder aanvoering van aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (+0,6%). Aandelen uit de sector energie (-0,45%) droegen de rode lantaarn. De AEX was met een plus van 0,37% de best presterende aandelenindex, terwijl de Russische beurs 0,91% inleverde door de relatief zware weging van aandelen uit de energiesector. Op de obligatiemarkt waren beleggers ook in afwachting van richtinggevend nieuws waardoor de rentes nauwelijks in beweging kwamen. De Duitse 10-jaarsrente daalde 1 basispunt naar -0,17%. Risicopremies op bedrijfsobligaties liepen licht op.

Inflatie VS iets lager dan verwacht

Het optimisme bij het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf is vorige maand iets meer gedaald dan verwacht. De NFIB-index daalde in december van 104,7 naar 102,7 punten, waar analisten rekenden op een daling naar 104,6 punten. De positieve ontwikkelingen in de handelsoorlog hebben nog niet geleid tot heel veel enthousiasme. Verder is de inflatie in december net iets minder hard gestegen dan verwacht. Met een stijging van 0,2% (op maandbasis) en 2,3% (op jaarbasis) bleef de inflatie 0,1% achter bij de verwachting. De ‘kerninflatie’, de inflatie exclusief de beweeglijke voedings- en energieprijzen, steeg met respectievelijk 0,1% en 2,3%. Hier bleef de stijging op maandbasis ook 0,1% achter bij de verwachting. In reactie hierop daalden de rentes op Amerikaanse staatsobligaties licht. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 1,81%. De kans op een minder soepel beleid van de centrale bank, de Fed, is na deze cijfers afgenomen. 

Lichte verliezen op Wall Street…

Op Wall Street reageerden beleggers positief op de veel beter dan verwachte kwartaalcijfers van JPMorgan Chase (+1,2%) en Citigroup (+1,6%), terwijl de tegenvallende cijfers van Wells Fargo (-5,4%) werden afgestraft. Na een voorzichtige opening liepen Amerikaanse aandelen op naar nieuwe recordniveaus, om vervolgens weer terug te zakken richting de slotkoersen van maandag. Het bericht dat de Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen tot de presidentsverkiezingen in november ongewijzigd zullen blijven, drukte de stemming. Overigens is dit geen verrassing, maar werd er blijkbaar op meer (lagere tarieven) gehoopt. De S&P 500-index eindigde 0,15% lager, de Nasdaq-index leverde 0,24% in, maar de Dow Jones-index won 0,11%. 

… net als op de Aziatische beurzen

Op de Aziatische beurzen heerst vanmorgen in navolging van Wall Street een matte stemming. Op mijn koersenscherm zie ik vooral rood gekleurde koersen, maar is de beurs van Australië wel 0,47% hoger gesloten. De Nikkei-index koerst op het moment van schrijven 0,4% lager in Tokio en in Hongkong levert de Hang Seng-index ook 0,4% in, net als de beurs van Shanghai. De Kospi-index is in Seoel 0,35% lager gesloten. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan licht lager. We verwachten dan ook een licht lagere opening van de Europese beurzen.  

Agenda van vandaag

Op de macro-economische agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit Frankrijk, Spanje en het VK. Verder staan er groeicijfers uit Duitsland op de agenda en industriële-productiecijfers uit de eurozone. In de VS verwachten we vanmiddag onder andere producentenprijscijfers en wordt het ‘beige book’ van de Fed gepubliceerd. Geen spannende cijfers. Kwartaalcijfers verwachten we vandaag van onder andere BlackRock, Bank of America, US Bancorp, United Health en Goldman Sachs.
    
Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 427,66 op AEX 10,1 4,65 4,67 -17,52 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 380,2 op AEX 5,0 9,31 9,33 -9,60 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 505,0 op AEX 10,0 4,69 0,00 +26,08 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 559,03 op AEX 5,0 9,42 9,44 +11,47 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 15 januari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.