In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Optimisme bij beleggers neemt toe, aandelen naar nieuwe recordniveaus

vrijdag 17 januari 2020

Goedemorgen. Een combinatie van prima macro-economische en bedrijfscijfers leidt vooral in de VS tot optimisme bij beleggers, die de belangrijkste aandelenindices naar nieuwe records opjagen. 

Economische dip lijkt achter ons

Gisteren mocht ik in het mooie Roermond onze Beleggingsvisie 2020 voor een groep relaties presenteren. Naast de mooie locatie, Het Arresthuis, viel het me op dat de sfeer onder onze beleggende klanten goed was, maar zeker niet euforisch. En dat laatste is precies waarom we verwachten dat de beurzen nog wat verder kunnen stijgen, mits de macro-economische en bedrijfscijfers niet tegenvallen natuurlijk. En wat dat betreft zijn de signalen best positief. Zo bereikte de wereldwijde inkoopmanagersindex in december de hoogste stand sinds april vorig jaar en zijn de zorgen over de handelsoorlog wat naar de achtergrond verschoven, nu er een akkoord is ondertekend. De meest recente cijfers bevestigen dat het economische dal, rond de zomer van 2019, achter ons ligt. Dit wordt bevestigd door de tot nu toe (per saldo) meevallende vierdekwartaalcijfers van Amerikaanse banken en technologiebedrijven (o.a. ASMI en TSMC). 

Groeiverwachtingen kunnen iets omhoog

Blijkbaar heeft de geopolitieke onrust die beleggers bezighield geen of weinig impact gehad op het consumentengedrag, zoals gisteren uit Amerikaanse winkelverkoopcijfers bleek. Met een herstellend vertrouwen, lage rentes, hogere lonen, aantrekkende investeringen, hogere overheidsbestedingen en afnemende geopolitieke spanningen ziet de wereld er voor beleggers prima uit. Op dit moment schatten we de kans op een scenario waarin economisch groeicijfers wat naar boven worden bijgesteld dan ook groter in dan het omgekeerde. Zolang kapitaalmarktrentes niet sterk oplopen is er meer ruimte voor beleggers om euforisch te worden. Pas op dat moment, of als eerder genoemde cijfers tegenvallen, zullen we onze risico's terugschroeven. 

Aandelen iets hoger, rente wat lager

Op de Europese beurzen werden gisteren heel voorzichtig nieuwe records neergezet. Langzaam maar zeker zien we het vertrouwen in een opleving van de economisch groei sterker worden, nu het ‘fase 1’-handelsakkoord tussen de VS en China is getekend. Anderzijds zijn er natuurlijk ook de risico's van tegenvallende bedrijfscijfers, bijvoorbeeld van de Britse uitzender Hays (-3,4%), die tot twijfel leiden. De Stoxx Europe 600-index sloot met een winst van 0,22% op een nieuwe recordstand. Van een ‘vlucht uit veilige havens’ is echter geen sprake. Mede door de lage inflatiecijfers in Europa en de aanhoudend grote vraag naar staatsobligaties, daalde de Duitse 10-jaarsrente met 2 basispunten naar -0,22%. Nutsbedrijven en beursgenoteerde vastgoedaandelen profiteerden hiervan. Aandelen uit de financiële sector sloten echter ook hoger, dankzij goede cijfers van Amerikaanse sectorgenoten. 

Grote verschillen binnen financiële sector

Op Wall Street werd zakenbank Morgan Stanley beloond met een koersstijging van maar liefst 6,6% na de presentatie van veel beter dan verwachte kwartaalcijfers en positieve vooruitzichten. Bank of New York Mellon (-7,8%) werd daarentegen afgestraft voor tegenvallende resultaten. Het is opvallend hoe groot de verschillen in één sector kunnen zijn. We verwachten dat de verschillen tussen sectoren, maar ook erbinnen, de komende jaren alleen maar sterker worden. Een mooi speelveld voor actieve beleggers. 

Prima macro- en bedrijfscijfers in VS

De stemming op Wall Street kreeg steun van prima macro-economische cijfers. Zo zijn de Amerikaanse winkelverkopen in december sterker gestegen dan verwacht (+0,7% tegenover +0,5%) en is het aantal uitkeringsaanvragen vorige week verder gedaald. Ook was de daling van de vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers kleiner dan verwacht. De combinatie van prima macro- en bedrijfscijfers leidde tot optimisme bij beleggers, die de belangrijkste aandelenindices naar nieuwe records stuwden. De S&P 500-index won 0,8%, de Nasdaq boekte een winst van 1,1% en de Dow Jones pluste nog eens 0,9%. De hogere risicobereidheid werd bevestigd met hogere rentes. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 1,81%. 

Chinese economie groeit met 6%

In China is de industriële productie in december met 6,9% op jaarbasis gestegen. Dat is meer dan de +5,9% die analisten hadden verwacht. Dit wijst erop dat ook de Chinese economie herstelt, wat ook terug te zien is in de stijging van de winkelverkopen (+8% tegenover +7,9% verwacht) en aantrekkende investeringen (+5,4% tegenover +5,2% verwacht). De groei van de Chinese economie is daarmee in het vierde kwartaal van 2019 uitgekomen op 6%. Dit betekent wel dat de kans op veel meer stimuleringsmaatregelen is afgenomen. Misschien is dat de reden waarom grote koerssprongen op de Chinese beurzen vanmorgen uitblijven. 

Hogere koersen in Azië

De Hang Seng-index noteert in Hongkong op het moment van schrijven 0,2% hoger en de beurs van Shanghai schommelt rond het slot van gisteren. In navolging van de recordstanden op Wall Street, is de Nikkei-index in Tokio 0,45% hoger gesloten en eindigde de Kospi-index in Seoel 0,11% hoger. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven ook weer licht hoger. We verwachten dan ook weer een iets hogere opening van de Europese beurzen op alweer de laatste handelsdag van deze week.  

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere handelscijfers uit Italië, winkelverkoopcijfers uit het VK en definitieve inflatiecijfers uit de eurozone. Analisten verwachten voor die laatste een stijging van 1,3% (kerninflatie), gelijk aan een eerdere schatting. Dit zal de Europese Centrale Bank (ECB) er niet toe zetten om de geldkraan dicht te draaien, eerder nog verder open. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere huizenmarktcijfers, cijfers over de industriële productie en de vertrouwensindices van de universiteit van Michigan. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere Schlumberger en State Street. 

Alvast een heel goed weekend!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 15500,0 op Nikkei 225 5,0 31,76 0,00 +36,48 % Koop Sprinter
Sprinter Long 15500,0 op Nikkei 225 5,0 31,76 0,00 +36,48 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 20660,0 op Nikkei 225 7,0 2,31 0,00 -27,81 % Koop Sprinter
Sprinter Short 21970,0 op Nikkei 225 4,6 3,46 0,00 -20,64 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 17 januari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.