In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Angst voor coronavirus overheerst stemming op Aziatische markten

dinsdag 21 januari 2020

Goedemorgen. Dat viel wel mee toch, met 'blue Monday'? Op de financiële markten was er weinig van te merken, al kwam dat vooral doordat Wall Street gesloten was. In Azië heerst vanmorgen vooral de angst voor een grote uitbraak van het coronavirus.

Iets lagere koersen in Europa

De stemming op de Europese beurzen was gisteren toch iets gedrukt, ondanks de positieve koersontwikkeling in Azië eerder op de dag. Zonder richtinggevend macro-economisch en bedrijfsnieuws en een gesloten Wall Street, waar niet werd gehandeld in verband met de viering van Martin Luther King Day, sloten de meeste Europese beurzen met kleine verliezen. De Duitse (+0,17%), Zwitserse (+0,04%) en Russische beurs (+0,54%) waren de uitzonderingen. Bij zo'n 40% lager dan gemiddelde omzetten sloot de Stoxx Europe 600-index 0,14% lager. 

Zorgen over coronavirus

Beleggers maken zich zorgen over de uitbraak van een coronavirus, een besmettelijke longinfectie, in China. De vrees bestaat dat het net zo gevaarlijk kan zijn als het SARS-virus, waar in 2003 in totaal meer dan achthonderd mensen aan overleden. Volgens de laatste berichten zijn er inmiddels vier mensen aan het nieuwe virus overleden. In aanloop naar de viering van Chinees Nieuwjaar neemt de angst toe dat het virus, wat van mens op mens kan worden overgedragen, zich snel zal verspreiden.

Aziatische koersen kleuren rood    

De stemming op de Aziatische markten wordt vanmorgen overheerst door de vrees voor een grote virusuitbraak. Ook de neerwaartse bijstelling van de kredietwaardigheid van Hongkong door kredietbeoordelaar Moody’s drukt het sentiment. De Hang Seng-index in Hongkong noteert op het moment van schrijven 2,6% lager, maar ook bijna alle andere Aziatische beurzen staan in het rood. De beurs van Shanghai noteert 1,4% lager en de beurs van Shenzhen verliest 1,2%. De Kospi-index noteert 1% in de min in Seoel en in Tokio is de Nikkei-index 0,9% lager gesloten. De Bank of Japan heeft vanmorgen het rentebeleid ongewijzigd gelaten, maar de groeiverwachtingen voor het eerst kwartaal iets verhoogd. De inflatieverwachting werd daarentegen iets verlaagd.

Meer mee- dan tegenvallende macrocijfers   

Na een rally van zeven weken op de Aziatische beurzen, is de virusuitbraak een makkelijk excuus om wat winst te nemen. Tegelijkertijd zien we juist dat de economische ontwikkelingen iets positiever zijn. Zowel in de ontwikkelde als opkomende economieën zien we de afgelopen weken meer mee- dan tegenvallende macro-economische cijfers. Dat zal voor vandaag naar verwachting niet genoeg zijn om de beurzen uit het rood te houden. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan rond de 0,3% lager. We verwachten dan ook een lagere opening van de Europese beurzen.   Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Nederlandse huizenprijscijfers.

 In Duitsland wordt de index van het beleggersvertrouwen bekendgemaakt. Er wordt verwacht dat de ZEW-index deze maand is gestegen van -19,9 naar -13,5 punten. Verder begint vandaag het World Economic Forum in Davos en zullen we verschillende internationale kopstukken de revue zien passeren. We verwachten hiervan echter weinig beweging op de markten. Die zullen vooral gericht zijn op het kwartaalcijferseizoen. Tegenvallende kwartaalcijfers en magere vooruitzichten die zojuist door de Zwitserse bank UBS zijn gepubliceerd, zullen de gematigde stemming op de beurs vandaag niet steunen. Verder verwachten we vandaag kwartaalcijfers van onder andere Halliburton, Netflix, United Airlines, Capital One, IBM, Logitech en Sandvik.

Fijne dag!

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 21 januari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.