Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Virusvrees maakt plaats voor optimisme op beurzen

woensdag 22 januari 2020


Goedemorgen. De angst voor een snelle uitbraak van het coronavirus die gisteren de aandelenmarkten in zijn greep hield, lijkt vandaag alweer weg te ebben. Op de Aziatische beurzen heerst een opgewekte stemming, onder andere door een positief bericht van Apple.

Coronavirus grijpt om zich heen…

Beleggers waren gisteren in de ban van het coronavirus. Dit lijkt zich snel in China te verspreiden, maar is ook buiten de landsgrenzen, onder andere in Zuid-Korea en de VS, aangetroffen. Het bericht dat in Seattle ook iemand met het besmettelijke virus is opgenomen, leidde zelfs op Wall Street tot een plotselinge daling van de aandelenkoersen. Alle besmette personen kunnen worden herleid naar een markt in de Chinese plaats Wuhan. Zou ik voorlopig niet naartoe gaan. 

… en treft ook aandelenmarkten

Vooral aan reizen gerelateerde aandelen, zoals vliegtuigmaatschappijen, hotelketens en reisorganisaties lagen gisteren onder druk. Een typische Pavlovreactie, die te begrijpen is maar naar onze mening onterecht. Ook al is het coronavirus besmettelijk en kan het dodelijk zijn, voor een vergelijking met de gevolgen van het SARS-virus in 2003 is het te vroeg. Laat staan dat we nu al zouden kunnen inschatten hoe groot de economische impact is. Vooralsnog lijkt die zeer beperkt. Het neemt niet weg dat het wel een heel ongelukkig moment is, zo vlak voor de viering van het Chinese nieuwjaar dat zaterdag begint en een week duurt. 

Heineken duwt AEX in de min

De Europese aandelenbeurzen openden gisteren lager in reactie op de koersdalingen eerder op de dag in Azië, maar wisten in de loop van de dag wat te herstellen. De Stoxx Europe 600-index sloot met een verlies van 0,14%, net als de dag ervoor. Mede door een veel hoger dan verwachte indexstand van het Duitse beleggersvertrouwen (-9,5 tegenover -13,5 verwacht) wist de DAX-index in Frankfurt zelfs in de plus (+0,05%) te sluiten. Onze eigen AEX-index sloot 0,4% lager, mede doordat Heineken bijna 3% inleverde. Niet door het coronavirus, maar door het bericht over dalende bierverkopen in Vietnam. Die zijn het gevolg van een hardere aanpak van drankrijders in het land. Tegenvallende kwartaalcijfers van de Zwitserse bank UBS (-4,5%) drukten de koersen van sectorgenoten (-0,37%). Daar tegenover stonden aandelen uit de sector gezondheidszorg (+0,34%) en vastgoedaandelen (+0,14%) die hoger de dag uitgingen. Die laatste sector profiteerde van de lagere rente: de Duitse 10-jaarsrente daalde drie basispunten tot -0,25%.       
 
Angst bij beleggers op Wall Street zeer selectief

De angst voor het coronavirus overheerste ook de stemming op Wall Street, nadat een besmettingsgeval in Seattle bekend werd. Zoals gezegd lijkt ons de (financiële) schade zeer beperkt, maar als er iets is waar beleggers niet tegen kunnen, is het onzekerheid. Ook is het voor sommige beleggers misschien een mooi excuus om wat winst te nemen. Al gebeurde dat gisteren niet bij Tesla en Uber, die beide 7% koerswinst boekten. Blijkbaar zijn die niet vatbaar voor het virus. De angst bij beleggers kan dus zeer selectief zijn. De S&P 500-index sloot met een verlies van 0,27%, de Nasdaq-index verloor 0,19% en de Dow Jones-index sloot 0,52% lager. Door de lagere risicobereidheid van beleggers daalden de rentes op Amerikaanse staatsobligaties. De 10-jaarsrente daalde met 5 basispunten naar 1,77%. 
 
Optimistische stemming op Aziatische beurzen

De virusvrees lijkt vanmorgen alweer weg te ebben. Beter dan verwachte groeicijfers uit Zuid-Korea en nieuws over Apple leiden tot een optimistische stemming op de Aziatische beurzen. De maker van de iPhone heeft aan zijn leveranciers, waaronder het Taiwanese TSMC, opdracht gegeven om meer onderdelen te produceren vanwege een aantrekkende vraag naar zijn smartphones. De Nikkei-index is in Tokio 0,7% hoger gesloten en de Kospi-index is 1,2% hoger geëindigd in Seoel. De Hang Seng-index noteert op het moment van schrijven 1,3% in de plus. De beurs van Shanghai staat, na een lagere opening, op een winst van 0,3%, de beurs van Shenzhen wint 0,9%. 

Hogere opening in Europa verwacht

De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan rond de 0,5% hoger. We verwachten dan ook een hogere opening van de Europese beurzen. De licht tegenvallende vooruitzichten die chipmachinemaker ASML vanmorgen rapporteerde, zullen hier waarschijnlijk niet veel aan veranderen. 
 
Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere cijfers over de Nederlandse consumentenbestedingen in november en Franse vertrouwenscijfers. Verder verwachten we industriële productiecijfers uit Italië en cijfers over de verkopen van bestaande woningen in de VS. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere ASML, Northern Trust, Johnson & Johnson, Baker Hughes en Texas Instruments.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 501,72 op AEX 10,0 5,48 5,50 -1,26 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 446,31 op AEX 5,0 11,02 11,04 -0,72 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 601,79 op AEX 10,0 5,54 5,56 +0,91 % Koop Sprinter
Sprinter Short 649,0 op AEX 5,0 11,00 11,02 +0,46 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 22 januari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.