Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Sterke cijfers Intel!

vrijdag 24 januari 2020

Goedemorgen. Wat zal de kater onder de PSV-fans vanmorgen groot zijn, na de uitschakeling door NAC gisteravond in het KNVB-bekertoermooi. Ik vraag me af hoelang de huidige trainer mag blijven zitten…

Chinese overheid doet steden ‘op slot’

Voor beleggers zijn de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus natuurlijk veel belangrijker. Gisteren heeft de Chinese overheid nog een aantal steden 'op slot gedaan' om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Tot woede van veel Chinezen, die van plan waren om familie te bezoeken om samen het Chinese nieuwjaar te vieren. Het goede nieuws is dat er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (nog) geen sprake is van een crisissituatie. Inmiddels zijn er volgens de laatste berichten al 25 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. De vergelijking met het SARS-virus, dat in 2003 bijna 800 slachtoffers maakte, wordt dan ook snel gemaakt. Of dit terecht is, zal achteraf blijken. Zolang deze onzekerheid bestaat zullen vooral in Azië de financiële markten onrustig blijven, maar er is geen reden voor paniek.

Rust keert terug op Aziatische beurzen

Na een paniekerige donderdag, waarop Chinezen op het vasteland voor de laatste keer voor het nieuwjaar konden handelen, lijkt de rust op de Aziatische beurzen vanmorgen weer wat terug te keren. De veel beter dan verwachte cijfers en goede vooruitzichten van de Amerikaanse chipfabrikant Intel gisteravond nabeurs, helpen mee aan een redelijk positieve stemming. De Nikkei-index is in Tokio op een winst van 0,13% gesloten en de Hang Seng-index, die een halve dag open is geweest in Hongkong, is 0,15% hoger gesloten. De beurs van Australië is nipt hoger gesloten en de beurs van India plust 0,3%. Veel andere beurzen zijn vandaag al gesloten vanwege de viering van het Chinese nieuwjaar. Mede door de sterke cijfers en vooruitzichten van Intel, dat gisteravond nabeurs bijna 8%(!) steeg, staan de termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices op het moment van schrijven licht hoger.

Voorlopig geen verandering in ECB-beleid

Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) liet beleggers gisteren koud. De beleidsrente bleef, zoals verwacht, onveranderd en op de gehoopte herijking van de inflatiedoelstelling moeten we, volgens voorzitter Lagarde, minstens tot eind dit jaar wachten. Van de ECB hoeven beleggers dus voorlopig niets te verwachten. De 'uil' op het jasje van Lagarde leidde niet tot een vrolijke persconferentie. Het feit dat de ECB de neerwaartse risico's voor de eurozone iets heeft zien afnemen, kon de bedrukte stemming op de Europese beurzen niet keren.

Beleggers in Europa schuwen risico

De Europese beurzen waren gisteren in de ban van het coronavirus. En toen Wall Street vlak na de opening ook nog eens weggleed, zakten de koersen in Europa nog wat verder. De risicoaversie van beleggers leidde tot de welbekende gevolgen: lagere aandelenkoersen, lagere obligatierentes, een hogere goudprijs en een sterkere dollar. De Stoxx Europe 600-index verloor 0,7% en de Duitse 10-jaarsrente daalde met 5 basispunten naar -0,31%. Ook de rentes op andere eurostaatsobligaties gingen omlaag. De lagere rente hielp aandelen uit de sectoren nutsbedrijven (+0,8%) en vastgoed (+0,05%) dan wel weer aan winst. Voor sommige beleggers of speculanten, die al tijden zitten te loeren op een correctie, kwam het virus, hoe raar dat ook klinkt, 'als geroepen'. Net als na de aanslag op de Iraanse generaal, zou het wel eens een mooi koopmoment kunnen zijn. De onderliggende economische ontwikkelingen zijn op dit moment namelijk eerder positief dan negatief.   IT-sector helpt Wall Street aan winst

Op Wall Street wisten beleggers de virusvrees in de loop van de handelsdag van zich af te schudden. Na een lagere opening vonden de belangrijkste aandelenindices de weg weer omhoog. Positieve winstontwikkelingen bij grote technologiebedrijven steunden het sentiment. De Nasdaq-index boekte met een winst van 0,2% zelfs een nieuw record. De S&P 500-index sloot uiteindelijk 0,1% hoger. De Dow Jones lukte dat met een verlies van 0,09% net niet, mede door het grote koersverlies van verzekeraar Travelers (-5%). De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde wel met 4 basispunten naar 1,73%.

Agenda van vandaag   Op de agenda voor vandaag staan onder andere voorlopige inkoopmanagersindices van Frankrijk, Duitsland en de eurozone. Belangrijke cijfers, die een indicatie geven van de economische ontwikkelingen. Voor de eurozone wordt voor de samengestelde inkoopmanagersindex deze maand een stijging verwacht van 50,9 naar 51,2 punten, wat wijst op een licht aantrekkende groei. Ook uit de VS krijgen we vanmiddag voorlopige inkoopmanagersindices van onderzoeksbureau Markit. Analisten verwachten een gelijkblijvende stand van de index voor de productiesector en een iets hogere stand voor de dienstensector. Ik ben benieuwd. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere American Express en Air Products & Chemicals.

Alvast een heel goed weekend!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 9561,6 op NASDAQ-100 9,8 9,53 9,55 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 8485,61 op NASDAQ-100 4,9 19,04 19,06 -0,05 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 11184,35 op NASDAQ-100 16,9 5,53 5,55 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 11184,35 op NASDAQ-100 16,9 5,53 5,55 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 24 januari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.