Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Cijfers Facebook en Samsung versterken negatieve stemming

donderdag 30 januari 2020

Goedemorgen. Terwijl het in de Kop van Noord-Holland stevig waait, is er vanmorgen ook nog steeds turbulentie op de beurzen. De angst voor een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus beheerst de Aziatische markten. 

Cijfers Facebook en Samsung versterken negatieve stemming

De mild klinkende uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die gisteravond aangaf dat de rente nog lang laag kan blijven, en de goede resultaten van Microsoft en Tesla (gisteravond nabeurs) kunnen de negatieve stemming niet keren. De tegenvallende resultaten van Facebook, dat in de nabeurshandel 7% verloor en minder dan verwachte winstcijfers van Samsung helpen ook niet. De angst voor een verdere verzwakking van de Chinese economische groei - en daarmee een groeivertraging in de rest van de wereld – neemt, met de voortdurende verspreiding van het virus en alle onzekerheid daar omheen, met de dag toe.

Weinig aandacht voor economische feiten

Hoe groot de effecten uiteindelijk zullen zijn, weten we niet en de schattingen van economen lopen nogal uiteen. Maar dat het virus de groei in het eerste kwartaal van het nieuwe decennium zal drukken, staat buiten kijf. Pas als het aantal besmettingen en de toename van het aantal dodelijke slachtoffers stabiliseert, zullen beleggers weer meer aandacht krijgen voor macro-economische en bedrijfscijfers. Het bericht dat er inmiddels 170 mensen aan het virus zijn overleden drukt vanmorgen de stemming op de financiële markten. Dat er inmiddels ook 133 mensen zijn genezen maakt natuurlijk veel minder indruk. 

Zoals gezegd, is de stemming op de Aziatische beurzen vanmorgen belabberd. De Nikkei-index in Tokio is 1,7% lager gesloten en de Hang Seng-index in Hongkong koerst 2,3% lager. De beurs van Taiwan, die een paar dagen dicht was wegens Chinees Nieuwjaar, duikt zelfs 5,7% omlaag en de Kospi-index in Seoel staat op een verlies van 1,7%. Australische beleggers houden het hoofd iets koeler, ondanks de zomerhitte daar. De beurs van Sydney is 0,3% lager gesloten en ook het verlies in Mumbai, de Indiase beurs, valt mee: -0,5%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven rond de 0,4% lager. De Europese beurzen zullen straks dan ook vrijwel zeker lager openen. 

Aanhoudende griepgolf slecht voor groei 

En daarmee zal (een deel van) de winst van gisteren verdwijnen. Mede door goede kwartaalcijfers van onder andere het Spaanse bankconcern Banco Santander (+4,4%) wist de Stoxx Europe 600-index (+0,4%) gisteren voor de tweede dag op rij hoger te eindigen. De stemming kreeg ook steun van de hogere consumentenvertrouwensindices uit Duitsland, Frankrijk en Italië. En er waren nog meer positieve signalen uit Duitsland, waar de overheid de economische-groeiverwachting voor 2020 heeft verhoogd van 1% naar 1,1%. Voor 2021 wordt een groei van 1,3% verwacht. In 2019 bedroeg de bbp-groei nog maar 0,6%. Dat zijn geen grote stappen maar die zijn wel in de goede richting. Maar ook hier geldt, dat als de griepgolf lang doorgaat (verdere verspreiding en meer slachtoffers) er sprake zal zijn van negatieve invloed op de groei. 

Vastgoed stijgt in koers door lagere obligatierentes

Wel verwachten we, dat de groei in dat geval later, als de Chinese overheid meer stimuleringsmaatregelen neemt, weer kan trekken. Maar of dit economische scenario de reden was, dat gisteren al de rentes op eurostaatsobligaties omlaag gingen (wat dus wijst op aantrekkende vraag naar deze obligaties) waag ik te betwijfelen. Feit is wel dat er gisteren door obligatiebeleggers lagere groei- en inflatieverwachtingen werden ingeprijsd. De Duitse tienjaarsrente daalde met 4 basispunten naar -0,38%. Vooral beursgenoteerde vastgoedaandelen (+1%) profiteerden hiervan. Maar de sterke kwartaalcijfers van Apple (+2,1%) en McDonald's (+1,9%) waren gisteren niet genoeg om ook de andere koersen op Wall Street duidelijk hoger te laten sluiten. De S&P 500 index eindigde 0,1% lager en de Nasdaq won een fractie: 0,06%. 

Fed handhaaft stimulerend beleid en ziet gevaren voor groei VS...

Zoals verwacht, hield de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, haar beleidsrente gisteren ongewijzigd. De toelichting van de voorzitter van haar beleidscomité, Jerome Powell, klonk 'dovish' (duifachtig), dus niet hintend op strenge inflatiebestrijding (zoals renteverhogingen). Zijn woorden klonken juist voorzichtig en wijzen erop dat Powell zich zorgen maakt over te lage inflatie en de mogelijke effecten van de griepgolf op de Amerikaanse economie. Dat drukte de stemming onder aandelenbeleggers, terwijl obligatiebeleggers een feestje konden vieren. De kans op een (voor de obligatiekoersen negatieve) renteverhoging zien zij na gisteravond sterk afgenomen, terwijl de kans op een rentverlaging nu hoger wordt ingeprijsd. 

... waardoor obligatiekoersen stegen en rentes daalden op Wall Street

In reactie daalden de rentes op Amerikaanse staatsobligaties flink. De 2-jaarsrente daalde met 5 basispunten naar 1,41% en de 10-jaarsrente zakte 7 basispunten naar 1,58%. Onze economen verwachten dit jaar nog een verlaging van de belangrijkste Amerikaanse beleidsrente, de Fed funds rate, met een kwart procentpunt. Zelf ben ik daar iets minder van overtuigd, omdat de Amerikaanse economie nog best goed draait. De dollar sloot iets sterker tegenover de euro op 1,101 (EUR/USD). 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse inflatie- en werkloosheidcijfers. Verder krijgen we vertrouwenscijfers uit de eurozone en Amerikaanse groeicijfers over het vierde kwartaal van 2019. Er wordt een bbp-groei van (omgerekend naar jaarbasis) 2% verwacht. Het kwartaalcijferseizoen wordt vandaag vervolgd met cijfers van onder andere Roche, Orsted, BT Group, Royal Dutch Shell, Unilever, Diageo, Deutsche Bank, Thermo Fisher, Danaher, Biogen, Eli Lilly, Verizon, Visa, Amgen en Amazon. Weer een drukke dag voor onze analisten. 

Fijne dag! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3077,98 op EURO STOXX 50 10,7 3,13 3,15 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2733,25 op EURO STOXX 50 5,1 6,58 6,60 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3570,0 op EURO STOXX 50 9,9 3,37 3,39 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3998,7 op EURO STOXX 50 4,9 6,90 6,92 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 30 januari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.